Informacje ogólne

Oprogramowanie QDA przypisuje konkretną reklamację do danego produktu i pobiera wszystkie dane jakościowe i historię z nim związaną. Umożliwia to sprawną analizę i śledzenie od istoty reklamacji do logicznych wniosków, jak również ustrukturyzowane podejście do eliminacji lub potwierdzenia wad procedur lub materiałów. Reklamacje i inne zdefiniowane warunki, takie jak powtarzające się błędy lub zagrożone produkty, mogą być ustawione tak, aby automatycznie wyzwalać działania naprawcze, definiować odpowiedzialne strony i terminy zakończenia działań. Z kolei oprogramowanie może uruchamiać mechanizmy eskalacji oraz analizy i raporty.

Proces rozpatrywania reklamacji jest stymulowany poprzez integrację przepływu pracy. Zadania są uszeregowane według ważności lub innych predefiniowanych kryteriów i wysyłane do osób lub zespołów w dotkniętych obszarach, takich jak produkcja, odbiór, serwis itp, zgodnie z wyborem z dostosowanych list dystrybucyjnych. Można wykorzystać dane i informacje z całego systemu QMS, od danych z badań laboratoryjnych, wyników audytów i wykresów kontrolnych SPC, po inspekcje przychodzące i łańcuch dostaw. Istotne ustalenia, które szybko stają się integralną częścią procesu, wyjaśniają problem i stanowią podstawę do analizy przyczyn źródłowych oraz podejmowania decyzji dotyczących ciągłego doskonalenia.

Korzyści

Pewne i zdecydowane radzenie sobie z reklamacjami:

- Tworzenie możliwości poprawy,

- Elastyczna integracja przepływu pracy w zakresie niezgodności,

- Ulepszona komunikacja i eskalacja.