Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AQL-P

Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną - plany wg AQL i LQ

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

 • Prezentacja zasad funkcjonowania i doboru statystycznych planów odbiorczych w przypadku oceny alternatywnej – plany do odbioru partii za partią na podstawie granicy akceptowanej jakości AQL, plany do odbioru partii izolowanych na podstawie jakości granicznej LQ, organizacja i wybór planów do kontroli skokowej.
 • Nabycie umiejętności doboru i interpretacji funkcjonowania statystycznego (ryzyko producenta/odbiorcy) planów według norm ISO: PN-ISO 2859-1:2003 „Schematy kontroli indeksowane na podstawie granicy akceptowanej jakości (AQL) stosowane do kontroli partii za partią”, PN-ISO 2859-2:1996 „Plany badania na podstawie jakości granicznej (LQ) stosowane podczas kontroli partii izolowanych”, PN-ISO 2859-3 „Procedury kontroli skokowej”.
 • Ogólne zapoznanie się z innymi,od wymienionych wyżej, statystycznymi planami odbiorczymi według oceny alternatywnej oraz ze statystycznymi planami odbiorczymi w odniesieniu do parametrów mierzalnych.

Symbol szkolenia

AQL-P

Terminy i miejsce

19 - 20 września 2024
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 3 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
05 - 06 grudnia 2024
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 20 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 55%

Czas trwania: 2 dni po 6 godz.

Program i ćwiczenia

1. Terminologia, pojęcia podstawowe – poziom jakości, miara jakości, kontrola odbiorcza, próbka, populacja itd. Charakterystyka norm:
(1) PN-ISO 3534-2:2003 „Statystyczne sterowanie jakością. Terminologia i symbole”,
(2) Raport Techniczny PKN – ISO/TR 10017:2005 „Poradnik stosowania metod statystycznych w zakresie norm ISO 9001”, PN-ISO 2859-0:2002 „Wprowadzenie do systemu ISO 2859 kontroli wyrywkowej metodą alternatywną”.

2. Miary jakości w przypadku oceny alternatywnej – frakcja jednostek niezgodnych, liczba niezgodności na 100 jednostek. Rozróżnienie wada/niezgodność.

3. Zasady konstruowania próbki.

4. Rodzaje  planów według oceny alternatywnej do odbioru partii za partią – plany jednostopniowe, dwustopniowe, wielostopniowe (pięciostopniowe).

5. Statystyczny plan odbiorczy jako statystyczny test do weryfikacji hipotezy o zgodności partii z wymaganiami – błędy wnioskowania statystycznego:
 • ryzyko producenta (odrzucenie partii zgodnej z wymaganiami),
 • ryzyko klienta (przyjęcie partii niezgodnej z wymaganiami).
6. Charakterystyka statystyczna planów według oceny alternatywnej, szczegółowa interpretacja wszystkich statystycznych parametrów planu - funkcja operacyjno-charakterystyczna OC, granica akceptowanej jakości AQL, jakość graniczna CRQ (LQ), średnia jakość po kontroli AOQ, średnia graniczna jakość po kontroli AOQL, średnia liczba przebadanych sztuk ATI, średnia liczność próbki ASN, rodzaje kontroli (normalna, obostrzona, ulgowa), kryteria przejścia.

7. Dobór planu wg PN-ISO 2859: 2003 „Schematy kontroli indeksowane na podstawie granicy akceptowanej jakości” – praktyczne posługiwanie się Normą; wybór planu, kryteria wyboru rodzaju plany (jednostopniowy, dwustopniowy, wielostopniowy), rodzaje kontroli (normalna, ulgowa, obostrzona, specjalna) i kryteria przejścia, ocena ryzyka producenta oraz klienta, porównanie planów dla poszczególnych rodzajów kontroli itd.

8. Dobór planu wg, PN-ISO 2859-2:1996 „Plany badania na podstawie jakości granicznej (LQ) stosowane podczas kontroli partii izolowanych” – praktyczne posługiwanie się Normą; wybór planu, ocena ryzyka producenta oraz klienta, zasady optymalnego wyboru.

9. Dobór planu wg PN-ISO 2859-3 „Procedury kontroli skokowej” – praktyczne posługiwanie się Normą, zasady wyboru rodzaju kontroli skokowej, zasady prowadzenia kontroli skokowej (rozpoczęcie/kontynuacja/przerwanie), porównanie kontrola skokowa/kontrola partii za partią w trybie ulgowym.

10. Inne statystyczne pany odbiorcze – plany sekwencyje, plany z zerową liczbą kwalifikującą, wstęp do planów odbiorczych dla właściwości mierzalnych.

11. Przegląd norm ISO dotyczących statystycznej kontroli odbiorczej (statystyczne plany odbiorcze) – stan aktualny. Możliwości konstruowania i analizy  planów wg zadanych parametrów kontroli (liczność partii, AQL, LQ) – Excel, Minitab.

12. Podsumowanie, dyskusja.
 
Ćwiczenia:
 • Dobór i interperatcja funkcjonowania planu do odbioru partii za partią wg PN-ISO 2859-1:2003 „Schematy kontroli indeksowane na podstawie granicy akceptowanej jakości (AQL) stosowane do kontroli partii za partią”.
 • Dobór i interpretacja funkcjonowania planu do odbioru partii izolowanych wg  PN-ISO 2859-2:1996 „Plany badania na podstawie jakości granicznej (LQ) stosowane podczas kontroli partii izolowanych”.
 • Określenie zasad i statystyczna interpretacja  funkcjonowania kontroli skokowej wg PN-ISO 2859-3 „Procedury kontroli skokowej”.
 • Optymalizacja wyboru planu – rodzaj kontroli, rodzaj planu, koszty kontroli (średnia liczba przebadanych sztuk na patię ATI, średnia lliczność próbki ASN, itd.).
 • Analiza porównawcza planów; plany według oceny alternatywnej/plany dla właściwości mierzalnych.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Identyfikować zapotrzebowanie na stosowanie statystycznych planów odbiorczych w przypadku oceny alternatywnej.
 • Praktycznego posługiwania się normami ISO dotyczącymi statystycznych planów odbiorczych w przypadku oceny alternatywnej (PN-ISO 2859-1:2003, PN-ISO 2859-2:1996, PN-ISO 2859-3).
 • Właściwego doboru planu według oceny alternatywnej (odbiór partii za partią, odbiór partii izolowanych, kontrola skokowa).
 • Interpretacji statystycznej funkcjonowania planu (ryzyko producenta, ryzyko odbiorcy, itd.).
Uczestnik dowie się:
 • Jakie są zasady wyboru i kryteria stosowania statystycznych planów odbiorczych.
 • Jakie normy ISO regulują praktyczne stosowanie statystycznych planów odbiorczych według oceny alternatywnej – aktualny stan zagadnienia. 
 • Jak rozumieć, stosować i statystycznie interpretować statystyczne plany odbiorcze zawarte w normach PN-ISO 2859-1:2003, PN-ISO 2859-2:1996, PN-ISO 2859-3.
 • Kiedy zastosować inne plany odbiorcze (plany z zerową liczbą kwalifikującą, plany dla właściwości mierzalnych).
 • Jakie są wzajemne relacje kontrola odbiorcza/kontrola bieżąca (SPC), w jaki sposób praktycznie wykorzystać informacje płynące z SPC w racjonalnym i optymalnym doborze planu.
 
Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:
 • Znajomość statystycznych planów odbiorczych według oceny alternatywnej.
 • Umiejętność optymalnego doboru planu według oceny alternatywnej,  rozumienie zasad statystycznego funkcjonowania planu.
 • Ogólna znajomość innych , w porównaniu do planów według oceny alternatywnej, możliwości statystycznej kontroli odbiorczej.

Adresaci

 • specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości,
 • inżynierowie produktu,
 • osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów zapewnienia jakości, 
 • pracownicy działów współpracujących z klientem (sprzedaży, obsługi klienta, itp.).

Opinie użytkowników

12-13.02.2020 r. "Bardzo profesjonalny prowadzący z bardzo dobrą wiedzą. Prowadzący udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania. Super narzędzia Exceli i Minitab."
12-13.02.2020 r. "Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie i merytorycznie."
12-13.12.2019 r. "Bardzo ciekawe i wyczerpujące. Dużo praktycznej wiedzy, dużo przykładów."
12-13.12.2019 r. "Niezmiernie ciekawe wykłady. Wykładowca bardzo cierpliwy. Dużo przykładów. Wykładowca mówił prostym i zrozumiałym językiem (nawet dla mocno opornego)."
02-03.07.2019 r. "Otwartość prowadzącego na zadawane pytania i fachowe odpowiedzi."
06-07.08.2018 r. "Duża ilość ćwiczeń praktycznych. Wybitna, szeroka wiedza prowadzącego. Super! Dziękuję."
06-07.08.2018 r. "Bardzo przydatne szkolenie, otworzyło perspektywę na nowe możliwości do wykorzystania na co dzień w pracy."
06-07.08.2018 r. "Szeroka wiedza prowadzącego szkolenie i chęć dzielenia się nią (także spoza zakresu szkolenia)."
09-10.04.2018 r. "Fachowość trenera na bardzo wysokim poziomie."
18-19.01.2018 r. "Wysoki poziom odpowiedzi na pytania - konkretne, z życia firmy wzięte (konkretne sytuacje - trafne podpowiedzi rozwiązań od prowadzącego)."

 

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:

Najbliższe szkolenie otwarte:

2100.00 zł netto
2583.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania