Katalog szkoleń

Poniżej znajdą Państwo listę wszystkich szkoleń oferowanych przez firmę TQMsoft. Po kliknięciu na dane szkolenie można zapoznać się ze szczegółami: przedmiotem szkolenia, czasem trwania, adresatami oraz korzyściami związanymi z jego ukończeniem.

Szkolenia z oferty TQMsoft mogą być organizowane jako otwarte (przeprowadzane w siedzibie TQMsoft) lub zamknięte (przeprowadzane w siedzibie Klienta, z możliwością poszerzenia zakresu szkolenia o tematy związane ścisle ze specyfiką danej organizacji).