Ilustracja szkolenia: Analiza przyczyn źródłowych - Root Cause Analysis

Analiza przyczyn źródłowych - Root Cause Analysis

Cele szkolenia

 • Najważniejsze cele jakie stawiamy szkoleniu to nauczenie identyfikacji strat oraz diagnozowania pierwotnych przyczyn niezgodności (Root Cause Analysis – RCA). 
 • Podczas szkolenia zostaną pokazane powiązania z wymaganiami IATF 16949, ISO 9001:2015, lean management, metodologią 8D oraz narzędziami jakości wspomagającymi identyfikację przyczyn pierwotnych.
 • Uczestnicy nauczą się wykorzystywać narzędzia i metody wspomagające poszukiwanie przyczyn oraz rozwiązań.
Dostępna wersja ON-LINE - RCA-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

65%

Symbol szkolenia

RCA

Program i ćwiczenia

1. Problem w organizacji (istota i rodzaje problemów).
2. Pojęcie i znaczenie przyczyny źródłowej problemu.
3. Zespołowe podejście do analizy problemów i jego znaczenie w procesie RCA.
4. Przygotowanie do procesu RCA:

 • Źródła informacji o problemie.
 • Techniki zbierania informacji charakteryzujących problem (arkusz kontrolny, histogram, zasady czytania kart kontrolnych, schemat blokowy jako źródło informacji o procesie, w którym pojawił się problem).
 • Zasady i metody formułowania problemu i charakterystyki tła problemu (np. 5W&2H, analiza „is-is not”, SMART).

5. Realizacja RCA – etap zasadniczy.

 • Opracowanie listy potencjalnych przyczyn problemów (wykorzystanie różnych odmian burzy mózgów, np. trigger method, Philips 623, meta plan w oparciu o dane zebrane w fazie przygotowania do RCA).
 • Redukcja listy potencjalnych przyczyn problemu (zastosowanie wykresu Ishikawy i diagramu Pareto).
 • Identyfikacja przyczyn źródłowych (metody: klasyczna 5 whys, drill deep and wide, FTA).
 • Weryfikacja przyczyn źródłowych problemu (źródła weryfikacji, zasady weryfikacji, wykres rozrzutu).

6. Wykorzystanie wyników RCA – etap kończący (opracowanie rozwiązań z wykorzystaniem burzy mózgów, uszczegółowianie rozwiązań z zastosowaniem PDPC, planowanie wdrożenia rozwiązań z wykorzystaniem action planu).
7. Metody i techniki powiązane z RCA:

 • FMEA jako metoda przewidywania problemów i ich przyczyn.
 • Analiza błędów ludzkich HERCA jako metoda identyfikacji źródeł błędów ludzkich.
 • Poka Yoke – wykorzystanie praktyczne wiedzy o przyczynach źródłowych.

II dzień - warsztaty
Cały dzień szkoleniowy poświęcony zostanie realizacji RCA przez zespoły utworzone spośród uczestników szkolenia dla konkretnych „firmowych” problemów. Celem tego dnia jest nie tylko przećwiczenie narzędzi ale też pokazanie możliwości zastosowania RCA oraz jej wyników dla konkretnych przykładów z życia przedsiębiorstwa. Ćwiczenia:
Ćwiczenia w grupach – analizy przypadków: RCA dla konkretnych problemów. W tym:

 • Wykorzystanie założeń analizy 5W&2H do analizy tła problemu.
 • Wykorzystanie flowchartu do analizy procesu/procesów, w których powstał problem.
 • W oparciu o dane z wcześniejszych 2 ćwiczeń opracowanie najszerszej możliwej listy potencjalnych przyczyn problemu (z wykorzystaniem założeń burzy mózgów).
 • Redukcja listy potencjalnych przyczyn problemuz wykorzystaniem poznanych narzędzi (ishikawa, Pareto).
 • Identyfikacja przyczyn źródłowych problemu z wykorzystaniem poznanych technik (wersja klasyczna 5 whys, drill deep and wide, FTA).
 • Opracowanie metod weryfikacji zidentyfikowanych we wcześniejszym ćwiczeniu przyczyn źródłowych.
 • Opcjonalnie: opracowanie rozwiązań dla przyczyn źródłowych i przygotowanie procesu ich wdrożenia (PDPC, action plan).

Adresaci

Szkolenie przeznaczone dla pracowników wszystkich stanowisk, zainteresowanych udziałem w procesach rozwiązywania problemów, niezależnie od typu przedsiębiorstwa/instytucji czy branży w której działa. W szczególności szkolenie dedykowane jest:

 • Kierownikom wszystkich szczebli zarządzania.
 • Specjalistom ds.: badań i rozwoju, jakości, produkcji, utrzymania ruchu, logistyki.
 • Liderom zespołów.
 • Członkom zespołów analizujących problemy (w tym kół jakości).
 • Uczestnikom zespołów projektowych.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Systematycznego podejścia do rozwiązywania problemów jakościowych.
 • Poprawnego definiowania problemu.
 • Zespołowego podejścia do wielopłaszczyznowej analizy przyczyn problemu.
 • Poprawnego dochodzenia do praprzyczyn problemów dzięki zastosowaniu szerokiego zbioru narzędzi wspomagających.
 • Zasad unikania błędów popełnianych w procesie analizy problemu i jego przyczyn.
 • Zasad i narzędzi wykorzystania wyników analizy przyczyn źródłowych problemu.

Zastosowanie

Podczas rozwiązywania problemów jakościowych jedną z podstawowych potrzeb i trudności jest identyfikacja przyczyny, która spowodowała niezgodność. Często okazuje się, że zdiagnozowana przyczyna posiada swoją przyczynę, ta z kolei swoją, itd. Warunkiem koniecznym skutecznego doskonalenia jest odkrycie przyczyny „najgłębszej”, czyli źródłowej (inaczej: pierwotnej). Jej poznanie pozwala skuteczniej wyeliminować możliwość ponownego wystąpienia problemu. Warto zatem zastosować narzędzia, które ułatwią poznanie przyczyny źródłowej oraz zaprojektowanie skutecznych działań ją eliminujących.

Opinie uczestników

13.12.2019 r. "Komunikatywność trenera, jasne odpowiedzi na pytania, praktyczne przykłady."
08.11.2019 r. "Super pozytywna pani trener i materiały szkoleniowe na wysokim poziomie."
17-18.10.2019 r. "Szeroka wiedza prowadzącego. Dużo przykładów, ćwiczeń. Dokładne wyjaśnienia. Żadne pytanie nie zostało bez odpowiedzi."
11-12.09.2019 r. "Prowadzący szkolenie był otwarty na uwagi i dyskusje."
22-24.07.2019 r. "Ogromna wiedza trenera, humor, umiejętność przekazania wiedzy."
25-26.06.2019 r. "Forma szkolenia, prowadzący z dużym zasobem informacji / doświadczenia, doskonała komunikacja."
21-22.05.2019 r. "Fachowa wiedza prowadzącego i doskonałe przygotowanie do szkolenia pozwoliły w sposób jasny i przystępny zrozumieć zagadnienia dotąd obce."
09-10.05.2019 r. "Ciekawe przykłady, duża ilość ćwiczeń, miła atmosfera."
07-08.03.2019 r. "Super komunikacja, aktywność trenera. Zaangażowanie w przekazywanie wiedzy."
05-06.12.2018 r. "Świetna atmosfera, dużo przekazanej wiedzy, którą wykorzystam w życiu codziennym oraz w pracy."
15-16.10.2018 r. "W zajęciach wykorzystane różnorodne ćwiczenia (bazowanie nie tylko na slajdach prezentacji), ciekawe przykłady oparte na doświadczeniu (osobistym oraz w przemyśle). Każde pytanie niepozostawione bez odpowiedzi, duże możliwości konsultacji."
05-06.06.2018 r. "Chciałbym tutaj docenić zaangażowanie oraz kompetencje prowadzącego. Klasa światowa, godne polecenia."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek