Ilustracja szkolenia: Analiza systemów pomiarowych dla właściwości mierzalnych- szkolenie online

Analiza systemów pomiarowych dla właściwości mierzalnych- szkolenie online

Cele szkolenia

 • Metody określania zdolności systemów pomiarowych dla właściwości mierzalnych wg wytycznych branży motoryzacyjnej.
 • Powtarzalność i odtwarzalność - analiza „R&R”.
 • Niepoprawność, rozdzielczość, stabilność, wskaźniki oceny zdolności, interpretacja i wymagania.
 • Analiza graficzna.
 • Problemy praktyczne planowania i wykonywania oceny zdolności systemów pomiarowych.
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem wspomagania komputerowego i przyrządów uniwersalnych do pomiarów wielkości geometrycznych.
 • Gotowe arkusze obliczeniowe dla Uczestników.
Dostępna wersja stacjonarna - MSARR

Termin i miejsce

 • 17 - 18 maja 2021  TERMIN GWARANTOWANY
  do rozpoczęcia pozostało 10 dni
  liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń Online
 • 26 - 27 lipca 2021
  do rozpoczęcia pozostało 80 dni
  Online
 • 11 - 12 października 2021
  do rozpoczęcia pozostało 157 dni
  Online

Symbol szkolenia

MSARR-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień 1

8.30 – 16.30

8.30 – 9.00

Rozpoczęcie (test łączności, kontrola obecności, zasady)

9.00 – 10.00

Sesja 1

Zdolność i stabilność systemu pomiarowego:

 • przyczyny zmienności wyników pomiarów, pojęcie błędu i niepewności pomiaru, stabilność a zdolność systemu pomiarowego,
  zdolność krótkoterminowa a zdolność długoterminowa,
 • ocena niepewności pomiaru - analiza przypadku [xlsx],

10.00 - 10.30

Przerwa

10.30 – 12.00

Sesja 2

Zdolność i stabilność systemu pomiarowego:

 • niepewność pomiaru a podejmowanie decyzji w procesie produkcji - skutki błędów pomiaru dla kontroli jakości i dla sterowania procesem, błędy I i II rodzaju,
 • składowe (źródła) zmienności wyników pomiarów:
 • błędy przypadkowe (powtarzalność – EV, odtwarzalność – AV),
 • błąd systematyczny (niepoprawność – „bias”, liniowość),
 • zmienność całkowita (TV), zmienność procesu (PV),
 • rozdzielczość,
 • wskaźniki %Re, %EV, %AV, %R&R, %PV, ndc,
 • wpływ przyrządu i człowieka – ćwiczenie [xlsx].

12.00 – 12.15

Przerwa krótka

12.15 - 13.00

Sesja 3

Metody badania zdolności systemów pomiarowych:

 • procedura typ-1:
 • wskaźniki  Cg, Cgk,
 • opcjonalnie: analiza metodą testu statystycznego lub karty kontrolnej.

13.00 - 13.45

Przerwa długa

13.45 – 15.00

Sesja 4a

Metody badania zdolności systemów pomiarowych:

 • procedura typ-1: ćwiczenia, analiza przypadków [xlsx]:
 • wyznaczanie wskaźników Cg, Cgk, ocena zdolności,
 • ocena stabilności krótkoterminowej.

15.00 – 15.15

Przerwa krótka

15.15 – 15.45

Sesja 4b

Metody badania zdolności systemów pomiarowych:

 • procedura typ-1: ćwiczenia, analiza przypadków [xlsx]:
 • wyznaczanie wskaźników Cg, Cgk, ocena zdolności,
 • ocena stabilności krótkoterminowej.

15.45-16.00

Przerwa krótka opcjonalna

16.00 – 16.30

Podsumowanie, informacja zwrotna  od Uczestników.

Dzień 2

8.30 – 16.30

8.30 – 9.00

Rozpoczęcie (test łączności, kontrola obecności)

9.00 – 10.00

Sesja 5

Metody badania zdolności systemów pomiarowych:

 • mini-powtórka dnia 1,
 • procedura typ-2: analiza R&R (pełna – metoda średnich i rozstępów ARM, metoda ANOVA, uproszczona – metoda rozstępów RM):
 • ćwiczenie: zobaczyć źródła zmienności wyników pomiarów (badanie 3x3x3) [xlsx]

10.00 - 10.30

Przerwa

10.30 – 12.00

Sesja 6

Metody badania zdolności systemów pomiarowych:

 • procedura typ-2: analiza R&R metodą średnich i rozstępów ARM:
 • ćwiczenie: zobaczyć źródła zmienności wyników pomiarów (badanie 10x3x3) [xlsx],
 • metodyka analizy R&R,
 • analiza przypadków: analiza R&R metodą ARM - ocena zdolności systemu pomiarowego dla zadania typu „orzekanie zgodności ze specyfikacją” oraz do zastosowań w SPC, ocena krótkoterminowej stabilności systemu pomiarowego [xlsx],

12.00 – 12.15

Przerwa krótka

12.15 - 13.00

Sesja 7

Metody badania zdolności systemów pomiarowych:

 • procedura typ-2: analiza R&R metodą ANOVA:
 • dodatkowe wyniki: istotność wpływu czynnika, interakcja,
 • analiza przypadków: analiza R&R metodą ANOVA - ocena zdolności systemu pomiarowego dla zadania typu „orzekanie zgodności ze specyfikacją” oraz do zastosowań w SPC, ocena krótkoterminowej stabilności systemu pomiarowego [Minitab].

13.00 - 13.45

Przerwa długa

13.45 – 15.00

Sesja 8

Metody dodatkowe badania zdolności systemów pomiarowych:

 • procedura typ-2: analiza R&R metodą uproszczoną (metoda rozstępów RM):
 • przebieg badania, wyniki,
 • ćwiczenie : analiza przypadku [xlsx],
 • procedura typ-3: analiza automatycznych systemów pomiarowych metodą rozstępów:
 • przebieg badania, wyniki,
 • ćwiczenie : analiza przypadku [xlsx],
 • badanie liniowości systemu pomiarowego (sygnalnie).

15.00 – 15.15

Przerwa krótka

15.15 – 15.45

Sesja 9

Metody dodatkowe - badanie stabilności systemów pomiarowych:

 • przypomnienie pojęcia stabilności, przebieg badania, wyniki,
 • ćwiczenie – analiza przypadku: karta Xśr-R [xlsx].

15.45-16.00

Przerwa krótka opcjonalna

16.00 – 16.30

Zakończenie:

 • podsumowanie,
 • ciąg dalszy MSA – dyskusja (planowanie, ocena alternatywna, pomiary niepowtarzalne),
 • informacja zwrotna od Uczestników.

Uwagi:

 1. Tematem ćwiczeń i analiz przypadków może być system pomiarowy Uczestników. W przypadku zainteresowania wymagany jest wcześniejszy kontakt z Działem Szkoleń TQMsoft
  w celu ustalenia szczegółów technicznych z trenerem.
 2. Ćwiczenia i analizy przypadków odbywają się z użyciem przygotowanych szkoleniowych arkuszy kalkulacyjnych [xlsx]. Uczestnik otrzymuje ich kopię do użytku w celach szkoleniowych do użytku wyłącznie w obrębie firmy delegującej Uczestnika na szkolenie, bez prawa przekazywania osobom nie będących pracownikami firmy delegującej.
 3. Firma TQMsoft nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystywania szkoleniowych arkuszy kalkulacyjnych przez firmę delegującą Uczestnika na szkolenie.

Adresaci

·         osoby odpowiedzialne za nadzór nad wyposażeniem kontrolno – pomiarowym,

·         pracownicy izb pomiarów i laboratoriów pomiarowych,

·         osoby odpowiedzialne za dobór przyrządów do kontroli wyrobu / nadzorowania procesu,

·         pracownicy działów jakości / kontroli jakości,

·         auditorzy wewnętrzni, auditorzy II strony (dostawców), auditorzy III strony (certyfikujący) – szczególnie wg wymagań ISO/TS 16949,

·         osoby uczestniczące lub prowadzące projekty Six-Sigma (Green Belt, Black Belt).

Korzyści dla przedsiębiorstwa

W przypadku wykorzystania poznanej metody:

·         istotne zmniejszenie ryzyka wysłania do klienta wyrobu niezgodnego z powodu błędnych decyzji kontrolnych,

·         zmniejszenie ryzyka błędnych decyzji dotyczących stanu procesu (sterowania procesem),

·         zdobycie umiejętności pozwalających na samodzielne prowadzenie analiz R&R oraz dogłębną interpretację wyników nastawioną na planowanie trafnych działań korygujących,

·         poznanie efektywnej, empirycznej metody szacowania niepewności pomiaru,

·         możliwość weryfikacji poprawności doboru środków pomiarowych, szczególnie dla zadań pomiarowych związanych z dużym ryzykiem kosztów niezgodności,

·         zapoznanie się z możliwościami wspomagania komputerowego w zakresie analizy zdolności systemów pomiarowych – możliwość bezpłatnego uzyskania arkuszy obliczeniowych używanych w czasie szkolenia.

Zastosowanie

Analiza zdolności systemów pomiarowych stanowi istotne uzupełnienie okresowego sprawdzania / wzorcowania przyrządów. Pozwala ona na ocenę zdatności danego systemu pomiarowego do wykonywania zadania pomiarowego określonego przez: mierzoną właściwość (jej wartość, zmienność i tolerancję), umiejętności operatorów, warunki (zakłócenia) zewnętrzne oraz procedurę pomiarową. Wyniki analizy mogą przyczynić się do istotnej redukcji ryzyka reklamacji i kosztów braków dzięki identyfikacji systemów pomiarowych będących źródłem błędnych decyzjio zwolnieniu wyrobu (lub akceptacji procesu). Najczęściej stosowaną i najbardziej uniwersalną metodą oceny zdolności systemów pomiarowych jest analiza „R&R”.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia. 

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.