Cele szkolenia

Konsultacje projektowe. Pomoc w realizacji projektu doskonalącego wg metodyki Six Sigma zgodnie z algorytmem DMAIC na poziomie Black Belt. Certyfikacja Black Belt wg wymagań TQMsoft.
Egzamin pisemny. Obrona projektu przed komisją. 
 

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

100%

Czas trwania

1 dzień po 1 godz.

Symbol szkolenia

6S-BB-C

Program i ćwiczenia

Warunki uzyskania certyfikatu Lean Six Sigma - BLACK BELT

1. Złożenie zamówienia na szkolenie i certyfikację Lean Six Sigma Black Belt.
2. Odbycie wszystkich sesji szkoleniowych przewidzianych programem szkolenia Six Sigma Black Belt.
3. Wykonanie i pozytywna weryfikacja zadań przekazywanych przez trenera po każdej sesji szkoleniowej.
4. Uzyskanie zatwierdzenia planu projektu Lean Six Sigma (poziom Black Belt) przez trenera. Realizacja projektu wg zatwierdzonego planu.
5. Zaliczenie finalnego egzaminu Lean Six Sigma Black Belt.
6. Obrona projektu przed Komisją Ekspercką.

Przebieg procesu certyfikacji jest szczegółowo rejestrowany (zapewnienie możliwości pełnego udokumentowania uzyskania certyfikatu).

Szczegóły dot. warunków certyfikacji dostępne są w Dziale Szkoleń pod nr tel. +48 12 397 1881

Adresaci

  • Uczestnicy szkolen Six Sigma poziom Black Belt.

Korzyści dla uczestnika

Potwierdzenie posiadania wiedzy i umiejętności prowadzenia projektów doskonalących na poziomie Black Belt wg metodologii Six Sigma i Lean Six Sigma.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek