Ilustracja szkolenia: Dokumenty z zakresu prawa pracy (regulaminy, zarządzenia)

Dokumenty z zakresu prawa pracy (regulaminy, zarządzenia)

Cele szkolenia

• Nabycie podczas szkolenia umiejętności świadomego kształtowania treści dokumentacji z zakresu prawa pracy (dostosowanej do potrzeb konkretnego pracodawcy). 

• Rozpoznawanie zagrożeń związanych z konkretną treścią dokumentacji z zakresu prawa pracy. 

• Metodyka przeprowadzania konsultacji/uzgadniania zmian treści dokumentacji z zakresu prawa pracy ze związkami zawodowymi/przedstawicielem pracowników.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

50%

Czas trwania

1 dzień po 7 godz.

Symbol szkolenia

UO-PP

Program i ćwiczenia

Treść regulaminu pracy.

 • ?niedozwolone treści,
 • konieczne postanowienia,
 • termin wypłaty wynagrodzenia,
 • potwierdzanie przybycia i obecności w pracy,
 • zakaz palenia,
 • zakaz korzystania z internetu w celach prywatnych,
 • pora nocna,
 • bhp,
 • podstawowe obowiązki pracownika,
 • obowiązek odbierania telefonów służbowych,
 • obowiązek sprawdzania skrzynki email,
 • obowiązki z regulaminie, a kary porządkowe,
 • ubiór pracownika,
 • zmiana regulaminu, a wypowiedzenie zmieniające.

Treść regulaminu wynagradzania.

 • premia, a nagroda,
 • należności z podróży służbowej,
 • inne regulaminy np. premiowania, nagród,
 • zasady wykładni treści regulaminu,
 • zmiany treści, a wypowiedzenie zmieniające.

Treść regulaminu ZFŚS.

 • sytuacja życiowa, rodzinna i materialna,
 • oświadczenia,
 • staż pracy.

Zarządzenia pracodawcy.

Adresaci

 • Pracodawcy,
 • kadra zarządzająca,
 • pracownicy działów kadr.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Sporządzać dokumentację z zakresu prawa pracy zgodnie z wymaganiami, w tym art. 772 , art. 1041, art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, art. 94 Kodeksu pracy.
 • Zmieniać, modyfikować, aneksować dokumentację z zakresu prawa pracy, tak by była ona dostosowana do wymagań przepisów prawa, w tym art. 772 , art. 1041 Kodeksu pracy, art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, art. 94 Kodeksu pracy.
 • Przeprowadzać konsultacje, uzgodnienia zmian dokumentacji z zakresu prawa pracy ze związkami zawodowymi / przedstawicielem pracowników zgodnie z ustawą o związkach zawodowych i przepisami art. 772 , art. 1041 Kodeksu pracy, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, art. 94 Kodeksu pracy.
 • Kształtować treść dokumentacji z zakresu prawa pracy uwzględniając swoje potrzeby i interesy.
 • Rozpoznawać zagrożenia związane z treścią dokumentacji z zakresu prawa pracy, w tym jej skutki finansowe.

Metodyka

Wykład,przykłady, case study.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek