Ilustracja szkolenia: Ergonomia w praktyce dla pracowników biurowych

Ergonomia w praktyce dla pracowników biurowych

Cele szkolenia

 • Ocena obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego i dobór ćwiczeń korygujących.
 • Przygotowanie do przeprowadzenia oceny obciążeń tego układu.
 • Prawidłowe przygotowanie stanowisk pracy pod względem ergonomii.
 • Reagowanie na zagrożenia braku ergonomii.
 • Właściwy dobór ćwiczeń korekcyjnych.
Dostępna wersja ON-LINE - ERG-B-W-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

70%

Symbol szkolenia

ERG-B-W

Program i ćwiczenia

1.Podstawy prawne.
2.Środowisko pracy i obszary związane z ergonomią.
3.Ergonomia ruchu. a) Kluczowe elementy oceny ergonomicznej.

 • Obciążenia statyczne i dynamiczne.
 • Monotypowość ruchów roboczych.
 • Postawa ciała.

b)Tempo pracy.
c) Środowisko. 4. Ekonomia ruchu. 5. Źródła zagrożeń – schorzenia związane z pracą.

 • Szyja / głowa.
 • Tułów.
 • Kończyny dolne.
 • Ramię.
 • Przedramię.
 • Nadgarstek

6. Metoda REBA - Praca przewarzająco stojąca.

 • Zapoznanie z metodą.
 • Zajęcia praktyczne.

7.Humanizacja pracy.
8. Feedback.

Ćwiczenia:
1. Ćwiczenia korekcyjne.

 • Cel: zapoznanie się z zestawem ćwiczeń korekcyjnych dla różnych grupy mięśni.

2. Pomiar obciążeń na prezentowanych zdjęciach i materiale video.

 • Cel: Zapoznanie uczestników z metodami analizy ergonomicznej.

Adresaci

 • ?Pracownicy działów doskonalenia procesów produkcyjnych.
 • BHP.
 • Koordynatorzy.
 • Pracownicy biurowi.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Analizy ekonomii ruchu w podziale na elementy.
 • Analizy ergonomii ruchu w podziale na elementy: pozycje ciała (REBA), opracowania na podstawie analiz działań korygujących.
 • Doboru ćwiczeń do obciążeń na stanowiskach pracy.

Uczestnik dowie się:

 • Wpływ organizacji miejsca pracy na pracownika w podziale na dwa elementy, ergonomii i ekonomii ruchu.
 • Jak prawidłowo dokonać oceny obciążeń.
 • Dobór ćwiczeń korygujących.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Poprawa świadomości pracowników. Praktyczne zastosowanie poznanych metod w trakcie kształtowania miejsc pracy. Poprawa ergonomii na stanowiskach pracy. Wzrost zadowolenia pracowników z pracy. Zmniejszenie absencji chorobowej.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek.