Ilustracja szkolenia: Połączenia gwintowe - analiza oraz optymalizacja procesu dokręcania - warsztaty

Połączenia gwintowe - analiza oraz optymalizacja procesu dokręcania - warsztaty

Cele szkolenia

• Zdobycie wiedzy na temat wpływu warunków tarcia i innych czynników na jakość procesu montażu połączeń gwintowych.
• Wykorzystanie narzędzi statystycznej kontroli procesu (ang. statistical process control, SPC).
• Zastosowanie metod modelowania empirycznego w celu ilościowego opisu wpływu własności połączenia gwintowego na jakość procesu montażu.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

70%

Czas trwania

1 dzień - 7 godz.

Symbol szkolenia

POM-GW-W

Program i ćwiczenia

Warsztaty uzupełniające wiedzę ze szkolenia z optymalizacji połączeń gwintowych, gdzie nacisk położony jest na analizę (eksperyment) przeprowadzoną na wartościach pola powierzchni pod krzywą dokręcania – bardzo istotny parametr w strategii dokręcania na określony kąt obrotu. Podczas warsztatów omówione są również strategie dokręcania oraz ćwiczenia z analizy i interpretacji wyników.

Wykład:

1. Główne strategie dokręcania:

 • wskazanie i omówienie różnic, korzyści i wad stosowania każdej ze strategii w stosunku do konkretnych, przykładowych sytuacji, przedstawienie krzywych dokręcania w osi kąta oraz czasu.
 • podział dokręcania na jedno i dwu etapowe, omówienie możliwości wykorzystania tzw. kąta wybiegu (Rundown Angle), jako narzędzia służącego zapewnieniu jakości połączenia.

2. Zasady planowania eksperymentu (DoE), znaczenia i wpływu czynników wejścia na parametr wyjścia: pole powierzchni pod krzywą dokręcania. Ogólne zasady planowania eksperymentu.

3. Sposoby pozyskania informacji potrzebnych do przeprowadzenia eksperymentu – pola powierzchni pod krzywą dokręcania – omówienie sposobu całkowania numerycznego oraz całką wielomianową.

4. Analiza oraz przedstawienie wyników eksperymentu: wykres Pareto, graficzny test normalności rozkładu, wpływ efektów głównych, wpływ interakcji, analiza rozkładu reszt, interpretacja wyników eksperymentu, wskazanie działań korygujących. Dyskusja.

5. Regulacja procesu z wykorzystaniem równoległoboku tolerancji – regulacja nastaw parametru wejścia (zmienna objaśniająca - X) poprzez sterowanie parametrem wyjścia (zmienna objaśniana Y).

Ćwiczenia:

Wykonanie zadań (Excel) mających na celu obliczenie pola powierzchni pod krzywą dokręcania. Zbudowanie wykresu równoległoboku tolerancji.

Zalecenia dla Uczestników:

 • Odbycie podstawowego szkolenia z zakresu Statystycznego Sterowania Procesem (SPC).
 • Odbycie podstawowego szkolenia z obsługi programu Minitab.
 • Znajomość programu Microsoft Office Excel.

Adresaci

 • specjaliści ds. jakości, produkcji, inżynierowie jakości, inżynierowie produkcji, technolodzy,
 • liderzy projektów rozwiązywania problemów,
 • kierownicy średniego szczebla, kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji, kierownicy jakości.

Korzyści dla uczestnika

​Uczestnik nauczy się:

 • Identyfikować i dobierać ważne czynniki wejściowe do eksperymentu.
 • Prowadzić eksperyment w oparciu o podejście DoE.
 • Interpretować wynik eksperymentu.
 • Wykonywać analizy statystyczne wykorzystując program Minitab oraz Excel.
 • Budować wykres równoległoboku tolerancji.

Uczestnik dowie się:

 • Jak przeprowadzić obliczenia w celu oszacowania pola powierzchni pod krzywą dokręcania.
 • Kiedy stosowane są odpowiednie strategie dokręcania.
 • Jak prowadzić obliczenia statystyczne w programie Minitab i Excel.
 • Jak prowadzić obliczenia w celu stwierdzenia zależności pomiędzy zmieną X i zmienną Y.

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

 • Zdobycie wiedzy na temat wpływu warunków tarcia i innych czynników na jakość procesu montażu połączeń gwintowych.
 • Wykorzystanie narzędzi statystycznej kontroli procesu (ang. statistical process control, SPC).
 • Zastosowanie metod modelowania empirycznego w celu ilościowego opisu wpływu własności połączenia gwintowego na jakość procesu montażu.

Opinie uczestników

04-06.12.2017 r. "Otwartość trenera oraz precyzyjność w przekazywaniu wiedzy. Duża fachowość oraz przykłady praktyczne. Doskonały przekaz oraz podejście do tematu."
04-06.12.2017 r. "Pełen pasji prowadzący "zarażający" swoim entuzjazmem, co pozwoliło bezboleśnie przejść przez bardziej skomplikowane zagadnienia statystyczne. Gorąco polecam."
29.11-01.12.2017 r. "Duża wiedza praktyczna trenera."
22.03.2017 r. "Przykłady rzeczywiste z przemysłu. Odpowiedzi na pytania, reagowanie na potrzeby merytoryczne, możliwość skonsultowania własnych pomysłów."
23.11.2016 r. "Prowadzący przygotowany bardzo dobrze do prowadzenia szkolenia, z bogatym zasobem wiedzy praktycznej."
01.06.2016 r. "Doświadczenie prowadzącego."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek