Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-ZDS

Zarządzanie działem sprzedaży – warsztaty 2-dniowe

Oferta archiwalna

Cele szkolenia

Szkolenie ma na celu wyposażenie menadżera sprzedaży w narzędzia pozwalające na dopasowanie do specyfiki rynkowej własnego działu sprzedażowego.

Symbol szkolenia

UO-ZDS

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Określenie stanu bieżącego w sprzedaży, wpływ zmian na świecie na prowadzenie działu sprzedaży (raport zaufania Edelmana). 2. Poziomy sprzedaży – określenie jakości pracy podległych sprzedawców ze względu na umiejętności sprzedażowe. 3. Opisanie i rozróżnienie wskaźników sprzedażowych które należy monitorować. 4. Wyniki – czym są i w jaki sposób są mierzalne. Podział na wyniki: finansowe, satysfakcji, udziału w rynku. 5. Cele sprzedaży – dział sprzedaży jako generator dodatkowych wartości produktu, podział celów na: pokrycie rynku, zdolności zespołu, koncentracja na klientach i produkcie. 6. Działania – określenie wymagań od sprzedawców, wyjaśnienie pojęć takich jak: procesy sprzedażowe, narzędzia i miary działań zespołu sprzedażowego. 7. Wybór adekwatnych wyników, celów i działań. 8. Zarządzanie działem – holistyczne podejście do zarządzania, sprzężenie wyników, celów i działań w jeden system adekwatny do pozycji na rynku i produktu. Kompetencje miękkie i twarde – wskazanie konkretnych umiejętności do rozwoju. Ćwiczenia: Zostaną wskazane narzędzia do pomiaru każdego z procesów (zarządzanie: terytorium, klientem, okazjami sprzedażowymi, kontaktami, kompetencjami zespołu). Video, case study, moderowanie dyskusji, określenie samoświadomości (ćwiczenie Hollywood), ćwiczenie matrycy przełożeń, wybór własnych wskaźników, feedback grupowy.

Korzyści dla uczestnika

Większa wiarygodność prognozowania wyników procesu sprzedażowego. Lepsza komunikacja w dziale sprzedaży i precyzyjne formułowanie realnych oczekiwań. Efektywniejsze wykorzystanie zasobów materialnych (pieniądze, środki trwałe) i niematerialnych (czas). Lepsze wykorzystanie potencjału sprzedawców i zmniejszenie rotacji kadr.

Metodyka

wykład ćwiczenia warsztaty przykłady

Adresaci

Manager sprzedaży, dyrektorzy sprzedaży, kierownik sprzedaży, właściciel procesu sprzedaży

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania