Ilustracja szkolenia: Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną - plany wg AQL i LQ- szkolenie online

Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną - plany wg AQL i LQ- szkolenie online

Cele szkolenia

• Prezentacja zasad funkcjonowania i doboru statystycznych planów odbiorczych w przypadku oceny alternatywnej – plany do odbioru partii za partią na podstawie granicy akceptowanej jakości AQL, plany do odbioru partii izolowanych na podstawie jakości granicznej LQ, organizacja i wybór planów do kontroli skokowej.
• Nabycie umiejętności doboru i interpretacji funkcjonowania statystycznego (ryzyko producenta/odbiorcy) planów według norm ISO: PN-ISO 2859-1:2003 „Schematy kontroli indeksowane na podstawie granicy akceptowanej jakości (AQL) stosowane do kontroli partii za partią”, PN-ISO 2859-2:1996 „Plany badania na podstawie jakości granicznej (LQ) stosowane podczas kontroli partii izolowanych”, PN-ISO 2859-3 „Procedury kontroli skokowej”.
• Ogólne zapoznanie się z innymi,od wymienionych wyżej, statystycznymi planami odbiorczymi według oceny alternatywnej oraz ze statystycznymi planami odbiorczymi w odniesieniu do parametrów mierzalnych.

Dostępna wersja stacjonarna - AQL-P

Termin i miejsce

Czas trwania

2 dni po 7 godz.

Symbol szkolenia

AQL-P-ONL

Program i ćwiczenia

DZIEŃ PIERWSZY


 


8.30 – 9.00


Przywitanie Uczestników, zasady pracy online.  Wprowadzenie – Znaczenie metod statystycznych we współczesnych systemach zarządzania jakością i innych kulturach organizacyjnych generujących jakość (ISO 9001:2015, Six Sima itp.). Statystyczne narzędzia jakości – krótka charakterystyka.


 


9.00 – 10.15


Statystyczne plany odbiorcze według oceny alternatywnej – charakterystyka norm(wg PN-ISO 2859-0, PN-ISO 2859-1, PN-ISO 2859-2, PN-ISO 2859-3, PN-ISO 2859-4) . Miary jakości w przypadku oceny alternatywnej (frakcja jednostek niezgodnych, liczba niezgodności na 100 jednostek). Technika posługiwania się staystycznymi planami odbiorczymi


 


10.30 – 12.00


Statystyczna charakterystyka planu – funkcja operacyjno charakterystyczna. Plany do odbioru partii za partią
 wg. PN-ISO 2859-1 – szczegółowa charakterystyk


 


12.00 – 13.00


Przerwa długa


 


13.00 – 14.30


Plany do odbioru partii za partią wg. PN-ISO 2859-1 – praca z Normą


Przykłady, ćwiczenia


 


14.45 – 15.30


Plany do odbioru partii za partią wg. PN-ISO 2859-1 – pogłebiona analiza statystyczna


Podsumowanie I dnia szkolenia


 


 


 


 


 


 


 


 


DZIEŃ DRUGI


 


8.30 – 8.45


Zalogowanie, przywitanie


 


8.45 – 10.15


Plany według oceny alternatywnej do odbioru partii izolowanych – szczegółowa charakterystyka PN-ISO 2859-2. Kontrola skokowa – szczegółowa charakterystyka PN-ISO 2859-3.


Przykłady, ćwiczenia


 


10.30 – 12.00


Plany według oceny alternatywnej do odbioru partii izolowanych oraz do kontroli skokowej – praca z Normami


Przykłady, ćwiczenia


 


12.00 – 13.00


Przerwa długa


 


13.00 – 14.30


Wprowadzenie do planów według własciowsci mierzalnych, charakterystyka PN-ISO 3951. Analiza porównawcza planów według oceny alternatywnej oraz według właściwości mierzalnych. Zasady optymalnego doboru statystycznego planu odbiorczego.


Przykłady, ćwiczenia


 


14.45 – 15.30


Uzupełnienia – plany swkwencyjne, aktualny stan norm ISO w zakresie statystycznych planów odbiorczych.


Podsumowanie, zakończenie szkolenia

Wymagania dla uczestników:
Własna norma PN-ISO 2859 - to kilka zeszytów od 0 do 4, najważniejszy jest zeszyt jeden czyli PN-ISO 2859-1.

Adresaci


 • specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości,

 • inżynierowie produktu,

 • osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów zapewnienia jakości,

 • pracownicy działów współpracujących z klientem (sprzedaży, obsługi klienta, itp.).

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się: • Identyfikować zapotrzebowanie na stosowanie statystycznych planów odbiorczych w przypadku oceny alternatywnej.

 • Praktycznego posługiwania się normami ISO dotyczącymi statystycznych planów odbiorczych w przypadku oceny alternatywnej (PN-ISO 2859-1:2003, PN-ISO 2859-2:1996, PN-ISO 2859-3).

 • Właściwego doboru planu według oceny alternatywnej (odbiór partii za partią, odbiór partii izolowanych, kontrola skokowa).

 • Interpretacji statystycznej funkcjonowania planu (ryzyko producenta, ryzyko odbiorcy, itd.).

Uczestnik dowie się: • Jakie są zasady wyboru i kryteria stosowania statystycznych planów odbiorczych.

 • Jakie normy ISO regulują praktyczne stosowanie statystycznych planów odbiorczych według oceny alternatywnej – aktualny stan zagadnienia.

 • Jak rozumieć, stosować i statystycznie interpretować statystyczne plany odbiorcze zawarte w normach PN-ISO 2859-1:2003, PN-ISO 2859-2:1996, PN-ISO 2859-3.

 • Kiedy zastosować inne plany odbiorcze (plany z zerową liczbą kwalifikującą, plany dla właściwości mierzalnych).

 • Jakie są wzajemne relacje kontrola odbiorcza/kontrola bieżąca (SPC), w jaki sposób praktycznie wykorzystać informacje płynące z SPC w racjonalnym i optymalnym doborze planu.

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności: • Znajomość statystycznych planów odbiorczych według oceny alternatywnej.

 • Umiejętność optymalnego doboru planu według oceny alternatywnej, rozumienie zasad statystycznego funkcjonowania planu.

 • Ogólna znajomość innych , w porównaniu do planów według oceny alternatywnej, możliwości statystycznej kontroli odbiorczej.

Opinie uczestników

Bardzo konkretne omówienie tematu. Świetne przygotowanie, wiedza prowadzącego.
Merytoryczny, przystępny i jasny przekaz.
Podobała mi się forma prezentacji online, czas trwania, przekazana treść.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.


Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia.


Materiały dostępne w wersji elektronicznej.