Ilustracja szkolenia: Projektowanie procesów kontroli połączeń skręcanych

Projektowanie procesów kontroli połączeń skręcanych

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego zaprojektowania procesu kontroli połączeń skręcanych dzięki pozyskaniu wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej, fizyki połączeń skręcanych, strategii dokręcania, statystyki, przygotowania i analizy systemów pomiarowych i prowadzenia kontroli.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

70%

Symbol szkolenia

PPK-GW

Program i ćwiczenia

Dzień 1

1. Podstawowe wiadomości z zakresu połączeń skręcanych.
2. Podstawy Inżynierii Materiałowej.
3. Przypomnienie podstawowych strategii dokręcania.
4. Podstawy statystyki - podstawowe statystyki opisowe.

Dzień 2

5. Przypomnienie podstawowych wiadomości z zakresu MSA i SPC.
6. Badanie zdolności narzędzia montażowego: klucza dynamometrycznego.
7. Badanie zdolności narzędzia kontrolnego: klucza z elektronicznym wyświetlaczem.
8. Jednoczynnikowa Analiza wariancji – One Way ANOVA.

Dzień 3

9. Jednoczynnikowa ANOVA – warsztat nr 1.
Wykonanie warsztatu:

 • Dokręcania na moment nominalny.
 • 3 osoby.
 • 20 pomiarów na osobę.
 • Pomiary wykonywane narzędziem Stahlwille 713R.
 • Na podstawie wyników z pomiarów wykonanie analiz:

• Normalności rozkładu danych.
• Powtarzalności – testy na wariancję.
• Odtwarzalności – testy dla wartości średnich.

10. Jednoczynnikowa ANOVA – warsztat nr 2.
Wykonanie warsztatu:

 • Dokręcania na moment nominalny.
 • Dowolna (>2) ilość osób.
 • 20 pomiarów na osobę.
 • Pomiary kluczem LighStar.
 • Na podstawie wyników z pomiarów wykonanie analiz:

• Normalności rozkładu danych.
• Powtarzalności – testy na wariancję.
• Odtwarzalności – testy dla wartości średnich.

11. Analiza zdolności procesu.

Ćwiczenia:

Ćwiczenia (zadania z zakresu podstaw statystyki) wykonywane z użyciem arkusza kalkulacyjnego Excel oraz Minitab ver. 17. Każdy z uczestników ma do swojej dyspozycji oddzielne stanowisko pracy wyposażone w komputer z oprogramowaniem.

Adresaci

 • pracownicy działów inżynierii produkcji, jakości, montażu,
 • osoby odpowiedzialne za jakość procesu produkcyjnego,
 • liderzy i członkowie zespołów realizujących projekty doskonalące,
 • osoby z nadzoru technologicznego.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Wykorzystywać podstawowe i średniozaawansowane narzędzia wnioskowania statystycznego.
 • Przeprowadzić analizę systemu pomiarowego dla pomiarów niepowtarzalnych – pomiar momentu na złączu śrubowym.
 • Dokonać statystycznej interpretacji i oceny wyników analizy.
 • Wykonać analizę w celu określenia zakresu tolerancji dla momentu kontrolnego.
 • Praktycznie wykorzystywać metody SPC ze strony rachunkowej i interpretacyjnej.

Uczestnik dowie się:

 • Jak wykorzystywać możliwości z zakresu prowadzenia analiz statystycznych arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel oraz programu Minitab ver. 17 w codziennym życiu zawodowym.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 • Usystematyzowanie wiedzy i doświadczenia w zakresie analizy połączeń skręcanych pod kątem projektowania kontroli procesu dokręcania.
 • Dostarczenie pracownikom konkretnych metod do wykorzystania w procesie połączeń skrętnych.
 • Ocena głównych czynników wpływających na proces dokręcania połączenia gwintowego oraz uzyskanie podstaw merytorycznych do ich właściwej interpretacji poprzez poznanie narzędzi pomiarowych i statystycznych.
 • Możliwość przedyskutowania bezpośrednio ze specjalistą problemów, z jakimi pracownicy mają do czynienia na co dzień w przedsiębiorstwie.

Metodyka

 • wykład,
 • ćwiczenia (Excel, Minitab plus warsztaty),
 • warsztaty z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania.

Opinie uczestników

24-26.06.2019 r. "Najlepsze szkolenie jakie byłam z praktykiem a nie teoretykiem. Polecam i trenera i temat szkolenia."
25-27.02.2019 r. "Dużo zajęć praktycznych, duża wiedza prowadzącego."
25-27.02.2019 r. "Duże doświadczenie praktyczne trenera."
23-25.04.2018 r. "Duża ilość pożytecznych informacji przekazanych w zrozumiałej formie, ciekawa forma zajęć."
23-25.04.2018 r. "Dobra komunikacja z trenerem, wyczerpujące odpowiedzi."
23-25.04.2018 r. "Duże doświadczenie praktyczne prowadzącego. Możliwość zadawania szczegółowych pytań i otrzymywanie interesujących mnie odpowiedzi."
06-08.09.2017 r. "Ciekawie przedstawiane teoretyczne zagadnienia - odnoszenie teorii do praktycznych przykładów."
06-08.09.2017 r. "Wiedza prowadzącego i przygotowanie ćwiczeń godne polecenia. Ćwiczenia przeprowadzone sprawnie."
06-08.09.2017 r. "Profesjonalizm i wiedza prowadzącego. Umiejętność przekazania wiedzy i informacji."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek