Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-7S

Zarządzanie strategiczne czyli jak zaplanować rozwój organizacji w oparciu o analizę 7S

Oferta archiwalna

Cele szkolenia

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z przebiegiem i uwarunkowaniami procesu budowy strategii firmy, zdobycie wiedzy na temat zarządzania strategicznego i jego znaczenia dla funkcjonowania organizacji, poznanie narzędzi zarządzania strategicznego, rozwijanie umiejętności interdyscyplinarnego, kompleksowego spojrzenia na działalność przedsiębiorstwa oraz określenie form organizacji procesu planowania strategicznego.

Symbol szkolenia

UO-7S

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Rola strategii w życiu organizacji. 
2. Formułowanie misji firmy:
 • Definiowanie tożsamości firmy.
 • Określanie wizji firmy, funkcje misji.
 • Określanie celów kierunkowych firmy.
 • Strategie przewodnictwa kosztowego, unikatowości i koncentracji.
3. Klasyczne metody analizy strategicznej – zakres stosowania, ograniczenia:
 • Analiza otoczenia konkurencyjnego – „pięć sił” Portera.
 • Łańcuch wartości.
 • Metody portfelowe – macierz BCG, macierz McKinsey’a.
 • Analiza SWOT.
4. Model 7S Mc Kinsey`a:
 • Strategia.
 • Struktura.
 • Systemy.
 • Styl zarządzania. 
 • Wartości.
 • Umiejętności. 
 • Pracownicy.
5. Podejmowanie decyzji strategicznych:
 • Rola naczelnego kierownictwa.
 • Rola kadry kierowniczej średniego szczebla.
 • Uwarunkowania wynikające ze struktury kapitałowo – własnościowej.
 • Społeczno – organizacyjne uwarunkowania podejmowania decyzji strategicznych.
6. Systemowe spojrzenie na organizację.
7. Proces wdrażania strategii i jego wąskie gardła:
 • Decyzje strategiczne – narzędzia wspomagania, rola intuicji, czynnik ryzyka. 
 • Wprowadzanie zmian strategicznych – czynniki oporu. 
 • Upowszechnianie strategii, budowanie zaangażowania pracowników.
 Ćwiczenia:
 • Analiza otoczenia SWOT, PESTER – praca warsztatowa.
 • Diagnoza rozwoju organizacji – kwestionariusz Leppard, Quinn Quameron.
 • Diagram 7s -  praca indywidualna bądź zespołowa w oparciu o organizacje uczestników.
 • Zasady formułowania celów – dyskusja moderowana.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:
 • dokonywać analizy strategicznej metodami SWOT, PESTER, KCK,
 • sformułować cele metodami SMART i WARTO,
 • stworzyć strategię z wykorzystaniem Analizy 7S,
 • określić cele i wskaźniki dla każdego S,
 • dokonać wyboru preferowanej metody zarządzania strategicznego,
 • stworzyć plan pracy nad przygotowaniem i wdrożeniem strategii.

Metodyka

Analiza otoczenia SWOT, PESTER – praca warsztatowa.Diagnoza rozwoju organizacji – kwestionariusz Leppard, Quinn Quameron.Macierz BCG – case study.Zasady formułowania celów – dyskusja moderowana.Zrównoważona Karta Wyników – praca indywidualna w oparciu o arkusze strategiczne.

Adresaci

 • średnia i wyższa kadra kierownicza,
 • osoby zarządzające przedsiębiorstwem,
 • osoby zajmujące się budowaniem strategii dla organizacji.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania