Cele szkolenia

​Metoda Analizy Punktu Przetwarzania jest szczególnym narzędziem stosowanym do rozwiązywania problemów, wyodrębnianym jako element World Class Manufacturing. Jej istotną właściwością jest sposób podejścia do badania warunków operacyjnych wytwarzania produktów i towarzyszącym im otoczeniu. Rezultatami tej analizy jest stworzenie macierzy QM dla określenia prawidłowych warunków procesu oraz matrycy QX - narzędzia wskazującego źródła powstawania błędów na gnieździe produkcyjnym i sposobów ich usuwania. Przejrzysty sposób prezentacji tych danych pozwala, po ich utworzeniu, na rozwiązywanie większości problemów produkcyjnych w sposób natychmiastowy, nawet przez personel niższego szczebla, co znacznie skraca czasy przestojów, wpływając na obniżenie kosztów. Jednocześnie jest skutecznym narzędziem do korygowania problemów jakościowych.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

0%

Czas trwania

2 dni po 8 godz.

Symbol szkolenia

PPA

Adresaci

Kierownicy działów technicznych, jakości, inżynierowie i specjaliści procesu oraz jakości, technolodzy, inne osoby z technicznego wsparcia działów produkcyjnych.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek