Cele szkolenia

Przekazanie wiedzy i kompetencji w zakresie narzędzi wykorzystywanych w prowadzeniu projektów doskonalących w ramach metodologii Six Sigma dla mistrzów i brygadzistów oraz liderów zespołów, którzy mają czynnie działać jako uczestnicy projektów prowadzonych przez Green Beltów i Black Beltów. Pokazanie szerszego obrazu pracy z optymalizacją procesów ukierunkowaną na poprawę jakości lub redukcję strat dla osób uczestniczących w projektach prowadzonych metodą DMAIC i roli ich codziennej pracy.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Czas trwania

3 dni po 6 godz.

Symbol szkolenia

6S-YB

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie do Lean Six Sigma. 2. Czym jest Six Sigma? 3. Dlaczego Lean Six Sigma? 4. Prowadzenie projektów – czyli algorytm DMAIC. 5. Role i obowiązki managerów w programie Lean Six Sigma. 6. Charakterystyka Yellow Beltów. 7. Podstawowe narzędzia Lean Six Sigma tools. 8. Ćwiczenia z wykorzystania narzędzi. 9. Case Study praktyczne.

Adresaci

 • kontrolerzy i technicy jakości,
 • mistrzowie i brygadziści,
 • liderzy zespołów,
 • specjaliści,
 • pracownicy utrzymania ruchu, produkcji, logistyki.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Łączenia pracy projektowej z codzienna pracą operacyjną.
 • Pracować i interpretować dane i podejmować na ich bazie decyzje.
 • Korzystać z prostych narzędzi rozwiązywania problemów.
 • Praktycznego korzystania z podstawowych narzędzia optymalizacji procesu.
 • Umiejętności korzystania z potencjału wiedzy GB i BB.
 • Formułować pytania i zagadnienia do analizy GB i BB.

Uczestnik dowie się:

 • Jakie są korzyści z wdrożenia Lean Six Sigma w organizacji.
 • Jakie są role i obowiązki yellow belta w podejściu Six Sigma.
 • Jak wykorzystać wiedzę projektową w codziennej pracy operacyjnej.
 • Jak wykorzystać wartość danych zbieranych w procesach w ich sterowaniu i rozwiązywaniu problemów.

Zastosowanie

Six Sigma na poz. Yellow Belt koncentruje się na dostarczaniu podstawowej wiedzy na temat metody w celu ułatwienia prowadzenia projektów doskonalących poprzez zaangażowanie pracowników niższego szczebla zarzadzania – mistrzów, brygadzistów, liderów zespołów.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek