Cele szkolenia

Przekazanie wiedzy i kompetencji w zakresie narzędzi wykorzystywanych w prowadzeniu projektów doskonalących w ramach metodologii Six Sigma dla mistrzów i brygadzistów oraz liderów zespołów, którzy mają czynnie działać jako uczestnicy projektów prowadzonych przez Green Beltów i Black Beltów. Pokazanie szerszego obrazu pracy z optymalizacją procesów ukierunkowaną na poprawę jakości lub redukcję strat dla osób uczestniczących w projektach prowadzonych metodą DMAIC i roli ich codziennej pracy.

Termin i miejsce

 • 25 - 27 lipiec 2018
  do rozpoczęcia pozostało 31 dni
 • 12 - 14 listopad 2018
  do rozpoczęcia pozostało 141 dni

Kraków, ul. Bociana 22a

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Symbol szkolenia

6S-YB

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie do Lean Six Sigma 2. Czym jest Six Sigma 3. Dlaczego Lean Six Sigma ? 4. Prowadzenie projektów – czyli algorytm DMAIC 5. Role i obowiązki managerów w programie Lean Six Sigma. 6. Charakterystyka Yellow Beltów. 7. Podstawowe narzędzia Lean Six Sigma tools 8. Ćwiczenia z wykorzystania narzędzi 9. Case Study praktyczne.

Adresaci

• Kontrolerzy i technicy jakości • Mistrzowie i brygadziści • Liderzy zespołów • Specjaliści • Pracownicy utrzymania ruchu, produkcji, logistyki

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik otrzyma certyfikat Yellow Belt metody Lean Six Sigma Uczestnik nauczy się: • Łączenia pracy projektowej z codzienna pracą operacyjną • Pracować i interpretować dane i podejmować na ich bazie decyzje • Korzystać z prostych narzędzi rozwiązywania problemów • Praktycznego korzystanie z podstawowych narzędzia optymalizacji procesu • Umiejętności korzystania z potencjału wiedzy GB i BB • Formułować pytania i zagadnienia do analizy GB i BB Uczestnik dowie się: • jakie są korzyści z wdrożenia Lean Six Sigma w organizacji • jakie są role i obowiązki yellow belta w podejściu Six Sigma • jak wykorzystać wiedzę projektową w codziennej pracy operacyjnej • jak wykorzystać wartość danych zbieranych w procesach w ich sterowaniu i rozwiązywaniu problemów

Zastosowanie

Six Sigma na poz. Yellow Belt koncentruje się na dostarczaniu podstawowej wiedzy na temat metody w celu ułatwienia prowadzenia projektów doskonalących poprzez zaangażowanie pracowników niższego szczebla zarzadzania – mistrzów, brygadzistów, liderów zespołów

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek