Cele szkolenia

• Zaprezentowanie różnorodnych sposobów na rozwój produktu.
• Zintensyfikowanie działań nad rozwojem nowego produktu.
• Konkurencyjne umiejscowienie produktu na rynku.
• Przystosowanie produktu do potrzeb klienta.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Czas trwania

2 dni po 7 godz.

Symbol szkolenia

UO-SP

Program i ćwiczenia

1. Analiza stanu bieżącego oraz badanie trendów.
2. Tworzenie charakterystyki odbiorcy produktu.
3. Tworzenie rozwiązań dostosowanych do specyfiki produktu.
4. Eksperymentowanie z produktem.Ćwiczenia:

1. Analiza funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku:

 • warsztaty,
 • autodiagnoza możliwości rozwoju przedsiębiorstwa.

2. Propozycje strategii marketingowych w zakresie produktu:

 • warsztaty,
 • wybór strategii rozwoju.

3. Marketing doświadczeń oraz sensoryczny:

 • warsztaty,
 • zidentyfikowanie potrzeb klienta.

4. Praca nad produktem zmienionym, o nowym zastosowaniu, funkcji, w oparciu o potrzeby klienta:

 • warsztaty,
 • zaprezentowanie różnorodnych podejść oraz poszukiwanie rozwiązań.

5. Stały a potencjalny klient:

 • warsztaty,
 • zarządzanie relacjami z klientem.

6. Testowanie nowego produktu:

 • warsztaty,
 • weryfikacja zgodności z wymaganiami rynku.

7. Strategie innowacji:

 • warsztaty,
 • kreowanie pomysłów i rozwój kompetencji własnych.

Adresaci

 • ?specjaliści/eksperci,
 • liderzy projektów,
 • pracownicy działów rozwoju produktu,
 • kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

Korzyści dla uczestnika

?Uczestnik nauczy się:

 • Dostrzegać możliwości rozwoju produktu w oparciu o dostępną wiedzę.
 • Poszukiwać źródeł pomysłów na nowe pomysły.
 • Planować i budować strategie produktu.

?Uczestnik dowie się:

 • Jakie są koncepcje zarządzania ofertą produktową.
 • Jakie są strategie momentu, miejsca i wejścia na rynek.
 • Jak wyznacza się strategie innowacji produktu.

Metodyka

warsztaty

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek