Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-RH

Zarządzanie zespołem handlowym w firmie produkcyjnej

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

 • Rozwój kompetencji managerskich w kontekście działań zarządczych w dziale sprzedaży.
 • Rozwój umiejętności diagnostycznych w ramach tworzenia planów rozwojowych handlowców.
 • Rozwój umiejętności managerskich w ramach trzech obszarów: sprawności zarządzania ludźmi, realizacji zadań i celów i własnego rozwoju.
 • Identyfikacja kompetencji emocjonalnych potrzebnych do rozwoju kompetencji pracowników.

Symbol szkolenia

UO-RH

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 1 dzień po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Poziomy sprzedaży – zdefiniowanie potencjalnych zestawów umiejętności handlowych, określone zostaną sposoby poruszania się po wskazanych obszarach.
2. Identyfikacja pracowników -  w tym module uczestnicy będą mieli za zadanie zidentyfikować swoich podopiecznych w przedstawionej klasyfikacji umiejętności handlowych.
3. Przesuwanie pracowników między poziomami – przedstawienie i zaproponowanie narzędzi do rozwoju umiejętności pracowników, by skutkowały cyklicznym przesuwaniem się na drabinie kompetencji. 
4. Wiedza a emocje – w tym module, przedstawiona zostanie wiedza, w jaki sposób, emocjonalne umiejętności sprzężają się z tempem i szybkością przyswajania wiedzy, wskazanie wykorzystania koncepcji Taksonomii Blooma do rozwoju efektywności pracowniczej na stanowisku handlowym.
6. Narzędziownia – opisane i przećwiczone zostaną narzędzia ułatwiające pracę managerską:
 • Diagnostyczne – to narzędzia mające na celu poprawne rozpoznanie umiejętności handlowych osób z działu handlowego.
 • Kontrolne – to narzędzia ułatwiające kontrolę rozwoju pracowników działu handlowego.
 • Wspierające – to narzędzia mające na celu wspieranie.
 
Ćwiczenia:
 
 • Testy – autodiagnostyczne, w formie pisemnej.
 • Dyskusja moderowana – wywoływanie kontrowersyjnej tezy na początek dyskusji i wymiana doświadczeń.
 • Mini-wykłady – materiały wspierające, w formie prezentacji multimedialnej.
 • Symulacje – kontrolowane wystąpienia uczestników.
 • Mini case-study – pisemne opisanie przypadków szczególnych.
 • Materiały video.

Korzyści dla uczestnika

?Uczestnik nauczy się:
 • Estymacji czasu rozwoju pracownika, w ramach kompetencji handlowych od poziomu zdefiniowanego jako bazowy, do koncepcji „szukania rozwiązań”.
 • Wykonywania planów rozwoju kompetencji handlowych pracowników działu sprzedaż.
 • Dobierać narzędzia diagnostyczne, kontrolne i wspierające w ramach rozwoju kompetencji pracowniczych.
 • Identyfikować potencjalne problemy sprzedażowe w ramach działań handlowych.

Adresaci

 • managerowie działów sprzedaży średniego szczebla,
 • liderzy zespołów sprzedażowych,
 • trenerzy wewnętrzni,
 • uczestnicy zakwalifikowani do wewnętrznych programów rozwojowych.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania