Cele szkolenia

Celem szkolenia jest doskonalenie  warsztatu trenerskiego uczestników poprzez poznanie technik i metod prowadzenia szkoleń, od określenia własnych predyspozycji trenerskich, poprzez poznania zasad komunikacji z grupą, nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach szkoleniowych, aż po trening przed kamerą, czyli praktyczne sprawdzenie własnych umiejętności.

W związku z powyższym celami szczegółowymi kursu są:
·         poszerzenia wiedzy z zakresu cykl uczenia się dorosłych oraz czynników  motywacyjnych wpływających na przyswajania wiedzy, co z kolei pozwoli na trafny dobór metody  prowadzenia szkolenia w zależności od tematyki, jak i grupy uczestników,
·         poznania rezerw kompetencyjnych, które należy rozwijać,
·         poznania swoich  mocnych i słabych stron jako trenera,
·         trafniejszego identyfikowania celów szkoleń oraz sposobów ich osiągnięcia,
·         doskonalenia umiejętności przygotowywania programów szkoleniowych, profesjonalnych prezentacji, materiałów dla uczestników
·         poszerzenia wiedzy z zakresu skutecznego przekazu treści szkoleniowych i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i uczestnikami,
·         poszerzenia wiedzy  z zakresu sposobów poprowadzenia szkoleń w celu utrzymania poziomu zaangażowania i utrzymania dynamiki zajęć.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

70%

Czas trwania

1 dzień po 7 godz.

Symbol szkolenia

UO-TWP

Program i ćwiczenia

?1. Umiejętności osobiste trenera - autodiagnoza.
2. Rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych w organizacji.
3. Przygotowanie szkolenia (grupa docelowa, merytoryka, logistyka, narzędzia pracy).
4. Prowadzenie szkolenia – uczenie dorosłych.
5. Warsztaty i ćwiczenia – racjonalizm w doborze i formie.
6. Praca z grupą – sytuacje trudne.
7. Wykorzystywanie informacji zwrotnej w czasie i po zajęciach.
8. Ocena szkolenia przez uczestników.
9. Pomiar efektywności – narzędzia (wiedza, umiejętności, postawy).
10. Follow up – utrwalanie efektów szkolenia.

Adresaci

 • osoby bez wcześniejszego przygotowania trenerskiego,
 • pracownicy działów HR, działów szkoleń,
 • trenerzy wewnętrzni,
 • osoby odpowiedzialne za rozwój pracowników.

Korzyści dla uczestnika

Na poziomie wiedzy Uczestnik:

 • Wie jak planować szkolenia, prowadzić spotkania.
 • Wie jak korygować i ulepszać swój warsztat, pracować z grupą.

Na poziomie umiejętności Uczestnik:

 • Wie jak przeprowadzić proces szkoleniowy od momentu określenia zapotrzebowania i celów, poprzez aktywne prowadzenie szkolenia, aż po pomiar jego efektywności.

Na poziomie postawy Uczestnik:

 • Zna swój styl zachowania i predyspozycje do prowadzenia zajęć grupowych.

Metodyka

wykład, ćwiczenia, warsztaty, przykłady

Opinie uczestników

11.12.2019 r. "Bardzo się cieszę, że miałam możliwość udziału w szkoleniu. Duża ilość przykładów, które na pewno wykorzystam."
11.12.2019 r. "Świetne szkolenie i obsługa. Duża ilość przykładów, które można wykorzystać w przyszłości."
29.05.2017 r. "Profesjonalne prowadzenie szkolenia."
29.05.2017 r. "Bardzo duża wiedza oraz profesjonalizm prowadzącego."
29.05.2017 r. "Duża ilość praktycznych informacji."
16.11.2016 r. "Przekazywanie wiedzy przez trenera w jasny i zrozumiały sposób. Warunki i sala na wysokim poziomie. Atmosfera na szkoleniu odpowiednia, brak skrępowania przy zadawaniu pytań."
16.11.2016 r. "Komunikatywny trener. Duża dynamika trenera i zajęć - bardzo duży plus."
09.03.2015 r. "Bardzo dobra komunikacja z prowadzącym, wiedza przekazana w sposób zrozumiały, atmosfera na szkoleniu super."
09.03.2015 r. "Szkolenie godne polecenia, pełne treści."
09.03.2015 r. "Miła atmosfera, ciekawy i bardzo interesujący przekaz informacji."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek