Ilustracja szkolenia: Współpraca z dostawcami w branży motoryzacyjnej i PPAP od dostawców- szkolenie online

Współpraca z dostawcami w branży motoryzacyjnej i PPAP od dostawców- szkolenie online

Termin i miejsce

  • 19 - 20 listopada 2020
    do rozpoczęcia pozostało 21 dni
    Online
  • 7 - 8 grudnia 2020
    do rozpoczęcia pozostało 39 dni
    Online

Symbol szkolenia

PPAP-D-ONL

Program i ćwiczenia

Godzina

Czas

Zakres  szkolenia

Dzień 1

09:00

01:00

Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp, wyjaśnienie głównych kwesttii, kryteria wymagań

10:00

00:15

Przerwa 15'

10:15

01:30

Zasady współpracy z dostawcami, zasady procesu zatwierdzania części oddostawcy

11:45

00:15

Przerwa 15'

12:00

01:30

Początek współpracy- Umowa. Usystematyzowanie uzgodnień klient-dostawca

13:30

00:30

Długa przerwa 30'

14:00

01:30

Techniki, dokumenty, narzedzia panel #1

15:30

00:30

Q&A, podsumowanie, ustalenia na dziań następny

16:00

Zakończenie 1-go dnia szkolenia

 

 

 

 

 

 

Dzień 2

09:00

01:00

Rozpoczęcie. Przypomnienie poprzedniego dnia. Techniki, dokumenty, narzedzia panel #2

10:00

00:15

Przerwa 15'

10:15

01:30

Techniki, dokumenty, narzedzia panel #3

11:45

00:15

Przerwa 15'

12:00

01:30

Techniki, dokumenty, narzedzia panel #4

13:30

00:30

Długa przerwa 30'

14:00

01:30

Techniki, dokumenty, narzedzia panel #5

15:30

00:30

Q&A, podsumowanie, ocena szkolenia

16:00

Zakończenie 2-go dnia szkolenia

Adresaci

·         Osoby odpowiedzialne za współpracę z dostawcami i PPAP od dostawców.

·         Szefowie Projektów / Przedstawiciele Klientów.

·         Pracownicy Działu Zakupów i Logistyki.

·         Pracownicy Działu Jakości odpowiedzialni za kontrolę dostaw i współpracę z Dostawcami.

·         Konstruktorzy.

·         Technolodzy.

·         Pracownicy Produkcji i Utrzymania Ruchu odpowiedzialni za współpracę z dostawcami usług dla produkcji.

·         Szefowie Jakości.

·         Pełnomocnicy kierownictwa ds. Systemu Zarządzania.

·         Audytorzy Wewnętrzni i u Dostawcy (1-szej i 2-giej strony).

Korzyści dla przedsiębiorstwa

·         Zdobycie wiedzy o zarządzaniu dostawami w przemyśle samochodowym.

·         Możliwość optymalizacji i minimalizacji kosztów i ryzyka współpracy oraz kontroli dostaw.

·         Poznanie zasad kreowania wymagań dla dostawców i podpisywania umów w branży motoryzacyjnej.

·         Przećwiczenie zasad procedury PPAP- zatwierdzania części / materiałów od dostawców.

·         Optymalizacja zasad współpracy z dostawcami usług.

·         Przygotowanie do audytów certyfikacyjnych, recertyfikacyjnych, kontrolnych i klientowskich - w branży motoryzacyjnej.

·         Nabycie umiejętności planowania jakości wyrobów spełniających wymagania klientów.

·         Właściwa identyfikacja potrzeb i wymagań klienta.

·         Nabycie umiejętności sporządzania dokumentacji niezbędnej do zatwierdzania wyrobów przez klientów.

·         Optymalizacja metodyki zatwierdzania wyrobów (uproszczenie, redukcja złożoności) – minimalizacja kosztów?.

Zastosowanie

Zarządzanie wdrożeniami wyrobów do produkcji wielkoseryjnej wg metodologii APQP wraz z zasadami współpracy Klient-Dostawcy wg wymagań podręcznika PPAP stosuje się w całym łańcuchu dostaw dla branży motoryzacyjnej.
Zgodnie z wymaganiami standardu IATF 16949:2016 dotyczy to części do nowych pojazdów (pierwotny rynek sprzedaży): samochodów osobowych, ciężarowych, autokarów oraz motocykli. 16949:2009 dotyczy to części do nowych pojazdów (pierwotny rynek sprzedaży): samochodów osobowych, ciężarowych, autokarów oraz motocykli.
 

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.