Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
PPAP+PSW-ONL

Proces zatwierdzania części do produkcji - PPAP, PSW- szkolenie online

Uniwersalne narzędzia jakości

Symbol szkolenia

PPAP+PSW-ONL

Terminy i miejsce

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wymagania norm i standardów ISO 9001, IATF 16949 odnośnie zatwierdzania części do produkcji seryjnej.
2. Wymagania podręcznika PPAP:

 • geneza, założenia, klient – dostawca,
 • zakres standardu,
 • poziomy i statusy zatwierdzeń,
 • PPAP jego wymagania do procesu.

3. Zasady przygotowania i przedkładania dokumentacji według wymagań podręcznika PPAP - przegląd zalecanych typowych dokumentów i ich zawartości.
4. Typowe i opcjonalne składniki PPAP i ich zależność od procesu produkcyjnego:

 • zapisy z projektu,
 • DFMEA,
 • PFMEA,
 • diagram przepływu procesu,
 • Plan Kontroli,
 • analiza systemu pomiarowego MSA,
 • wyniki badań materiałów i osiągów,
 • dokumentacja kwalifikująca laboratoria,
 • wyniki pomiarów,
 • wstępne badanie procesu,
 • Capability Study.

5. Interpretacja kluczowych składników PPAP: FMEA, MSA, Capability Study na bazie wymagań IATF 16949, podręczników IATF.
6. Appearance Approval Report – raport zatwierdzenia wyglądu.
7. Dimensional Report – raport wymiarowy.
8. Material Test Report – raport kontroli materiałów.
9. Performance Report – raport wykonania.
10. Zasady oceny klienta i wymagania wobec przedłożenia.
11. Przedłożenie do klienta:

 • poziomy dowodów,
 • poziomy przedłożenia,
 • wymagania dotyczące przedłożenia,
 • Tabela PPAP.

12. Nadanie statusu PPAP przez klienta:

 • zasady nadania statusu,
 • zapewnienia składane przez organizacje,
 • zatwierdzony,
 • zatwierdzony czasowo,
 • odrzucony.

13. Próbka wzorcowa / Części wzorcowe z produkcji.
14. Gwarancja Przedłożonej Części - Part Submission Warrant:

 • cel formułowania PSW,
 • kiedy składamy PSW?
 • odpowiedzialność za PSW.

15. Przechowywanie zapisów.
16. Wymagania dotyczące aktualizacji dokumentacji przedłożenia w przypadku zmian procesów i zasady powiadamiania klienta.
17. CSR- Specyficzne wymagania klienta – podejście do procesu PPAP.
18. Przykładowa dokumentacja oraz procedura zarządzania PPAP.
19. Komunikacja pomiędzy klientem a dostawcą w ramach PPAP.

Ćwiczenia:

 • Sprecyzowanie wymagań / Interpretacja wymagań.
 • PFMEA, Plan kontroli – wykonanie fragmentów.
 • Wymagania co do przedłożenia i Tabela PPAP.
 • Interpretacja kluczowych składników – Capability Study.
 • Tworzenie i kompletowanie dokumentacji PPAP – ćwiczenia.
 • Formularz PSW – zasady wypełniania – ćwiczenia/przykłady.
 • Formularz Appearance Approval Report – raport z wydania zatwierdzenia – ćwiczenia/przykłady.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 • skuteczne przeprowadzanie w organizacji procesu zatwierdzania części do produkcji seryjnej wg PPAP,
 • wiedza dotycząca wymagań aktualizacji dokumentacji PPAP i komunikacji z klientem,
 • nabycie umiejętności kompletowania i weryfikacji dokumentacji niezbędnej do zatwierdzania wyrobów przez klienta – PPAP, PSW,
 • przygotowanie do audytów certyfikujących i klientowskich.

Adresaci

 • technolodzy,
 • liderzy projektów,
 • inżynierowie produkcji,
 • inżynierowie jakości,
 • osoby uczestniczące w procesie PPAP.

Zastosowanie

 • Zarządzanie wdrożeniami wyrobów do produkcji wielkoseryjnej wg metodologii APQP wg wymagań podręcznika PPAP stosuje się w całym łańcuchu dostaw dla branży motoryzacyjnej.
 • Zgodnie z wymaganiami standardu IATF 16949 dotyczy to części do nowych pojazdów (pierwotny rynek sprzedaży): samochodów osobowych, ciężarowych, autokarów oraz motocykli.
 • Zasady procesu zatwierdzenia części do produkcji stosuje się coraz częściej w innych gałęziach przemysłu.
 • Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą praktyczna wiedzę na temat stosowania w organizacji procesu zatwierdzania części do produkcji seryjnej zgodnie z wymaganiami podręcznika PPAP.
 • Uczestnikom zostaną zaprezentowane zasady i cel składania Gwarancji Przedłożonej Części PSW.

Opinie użytkowników

Bardzo duża ilość przekazanej wiedzy (wartościowej).

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych