Model doskonalenia organizacji

Model doskonalenia organizacji

Pomagamy firmom produkcyjnym mądrze wybrać i skutecznie wdrożyć cele biznesowe, główne procesy i ich wskaźniki poprawiając produktywność i jakość.
Zaprojektowany w tym celu Model Doskonalenia Organizacji (MDO) skutecznie wprowadza w firmach produkcyjnych dobre praktyki, zwiększające efektywność działań operacyjnych.

Dzięki niemu pomagamy zdefiniować obszary wymagające wsparcia, wybierzemy metodę, analizujemy wspólnie korzyści i wypracowujemy rozwiązania dobierając odpowiednie narzędzia. 
Dzięki sprawdzonej metodzie i doświadczeniu możesz liczyć na skuteczność w działaniu uwalniając czas Twoich pracowników oraz ich efektywność osobistą.

CZYM JEST MDO - Model Doskonalenia Organizacji: Mapa projektów TQMsoft

 • jest odpowiedzią na potrzeby naszych klientów w zakresie kompleksowego podejścia do zbudowania wysokiej efektywności w organizacji,
 • został stworzony w oparciu o nasze 25 letnie doświadczenie pracy z firmami produkcyjnymi, 
 • to skuteczne narzędzie do kompleksowego doskonalenia procesów w całym strumieniu wartości organizacji, 
 • to zbiór technik i narzędzi pozwalających uzyskać "szczupłe", wysokoefektywne procesy w organizacji.

CO MA NA CELU:

Celem MDO jest kompleksowa ocena procesów w organizacji z poziomu biznesowego, operacyjnego, kompetencyjnego, jakościowego i produktywnościowego.

JAK DZIAŁA:

Model opieramy o sprawdzony tok postępowania wg następujących faz:

 • Rozpoznania (audyt procesów, badania, ocena potencjałów, audyt relacji)
 • Przygotowania (wizja, pilotaż, testy, scenariusze działań, harmonogram)
 • Wdrożenia (implementacja, wsparcie merytoryczne, weryfikacja skuteczności, standaryzacja)
 • Utrzymania (opieka merytoryczna, follow-up, audyty warstwowe, konsultacje doskonalące)
 • Rozwoju (planowanie kolejnych działań, rozwój pracowników - szkolenia)

 

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA:

 • opracowany scenariusz działania (Road Map) dla dalszej implementacji elementów strategii, procesów organizacji w połączeniu z oceną efektywności prowadzonych działań.
 • ukierunkowanie działań doskonalących na konkretne procesy, uzbrajając je w techniki i narzędzia, konieczne do osiągnięcia wyznaczonych celów.
 • kompleksowe łączenie działań w wielu obszarach/procesach z bardzo dynamicznym i płynnym przejściem przez strukturę organizacji, zdefiniowane procesy i odpowiedzialności, co gwarantuje osiągnięciem założonych celów dla wprowadzanej zmiany.

WYBRANE REZULTATY ZASTOSOWANIA MODELU DOSKONALENIA ORGANIZACJI:

 • opracowany scenariusz działania (Road Map) dla dalszej implementacji elementów strategii, procesów organizacji w połączeniu z oceną efektywności prowadzonych działań.
 • Skuteczny pomiar i diagnoza obecnej sytuacji w organizacji na podstawie oceny technik KPI.
 • Opracowanie planu doskonalenia procesów wraz z uszytymi na miarę narzędziami i technikami doskonalenia.
 • Usystematyzowanie wskaźników, mierzących skuteczność realizowanych zmian na osi czasu projektu w ramach zdefiniowanych problemów.
 • Rozwój efektywności procesów (redukcja kosztów statutowych oraz administracyjnych).
 • Wzrost zyskowności organizacji YIELD.
 • Rozwinięcie wysokoefektywnych procesów.
 • Zbudowanie strategii rozwojowych.
 • Zwiększanie lub ustabilizowanie udziału marki na rynku.
 • Wyszczuplenie systemów zarządzania.
 • Zastosowanie podejścia operacyjnego, biznesowego, jakościowego i produktywnościowego.
 • Optymalizacja nakładów na pozyskanie nowych klientów.
 • Wzrost wydajności procesów produkcyjnych.
 • Redukcja kosztów złej jakości.
 • Stosowanie strategii zakupowej i zrównoważonego łańcucha dostaw.

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY:

Tel. +48 12 397 18 83
Kom. +48 695 858 959
Mail. konsultacje@tqmsoft.eu

WYBRANE REFERENCJE KLIENTÓW TQMSOFT

Zobacz grafikę w pełnym rozmiarze

Model doskonalenia organizacji