Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
PRSP

Planowanie logistyczne

Zakupy, zapasy i transport

Cele szkolenia

 • Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie prognozowania popytu i opartego na nim planowania zasobów produkcji: prognozowania w obszarze popytu niezależnego, analizy procesów produkcyjnych dla potrzeb planowania materiałowego i obciążania zasobów.
 • Zapoznanie się z nowoczesnymi modelami planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją: wykorzystywania modeli planistycznych MRP, MRPII, ERP i APS, wykorzystaniem modułów MRP i CRP, optymalizacją procesów pomocniczych.
 • Wprowadzenie w nowoczesne metody harmonogramowania: identyfikację kryteriów wyboru metody harmonogramowania, identyfikację głównych uwarunkowań procesu harmonogramowania (tj. poziomu harmonogramowania, podziałki harmonogramu, horyzontu czasowego harmonogramu, reguł sekwencjonowania, „wąskich gardeł” w procesie produkcji), identyfikację głównych celów harmonogramowania dla organizacji Uczestników i sposobu pomiaru efektywności w ich realizacji.
 • Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania modelu ROP i Ekonomicznej Wielkości Partii Produkcyjnej do kształtowania zapasów – dzięki tym umiejętnościom Uczestnicy będą mogli nie zwiększyć efektywność kosztową w obszarze produkcji, ale również zwiększyć wskaźnik poziomu obsługi Klienta.

Symbol szkolenia

PRSP

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 30%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

?1. Popyt i prognozowanie.
Prognozowanie (analiza poziomu i zmienności popytu),
 • prognozowanie jako podstawa procesów decyzyjnych w organizacji produkcyjnej,
 • horyzont czasowy prognozowania,
 • prognozowanie w cyklu życia produktu – metody kwalitatywne i kwantytatywne,
 • metody kwalitatywne w prognozowaniu – „kompozyt sprzedażowy”, badania rynkowe, metoda delficka,
 • metody kwantytatywne w prognozowaniu – metoda regresywna, modele oparte o analizę serii czasowych (metoda ruchomej średniej – prostej i ważonej, metoda wygładzania wykładniczego – z uwzględnieniem bazy, trendu i sezonowości).

Proces SOP (Sales & Operations Planning), SIOP (Sales, Inventories & Operations Planning) i planowanie zasobów produkcyjnych (RCCP - ocena zdolności produkcyjnych).

2. Planowanie zdolności produkcyjnych z wykorzystaniem modelu MRPII/ERP.
 • Przepływy informacyjne zgodnie ze zintegrowanym modelem planowania MRPII/ERP.
 • Systemy planowania i harmonogramowania, systemy harmonogramowania oparte o tzw. „Master Schedule” – tj. hierarchię harmonogramów.
 • Struktura technicznej normy czasu operacji.
 • Normowanie i standaryzacja – znaczenie dla procesu planowania w organizacji produkcyjnej (model planistyczny MRPII/ERP).
3. Planowanie potrzeb materiałowych MRP.
 • BOM - drzewo materiałowe dla indeksu.
 • Normowanie zużycia materiałów – wpływ na planowanie MRP.
 • Zarządzanie magazynem/gospodarka magazynowa, funkcjonalności narzędzi informatycznych WMS – wpływ na planowanie MRP.
4. Sterowanie i kontrola przepływu w obszarze produkcji.
 • Kontrola realizacji planów materiałowych i zadań produkcyjnych zgodnie z modelem MRP i CRP (tworzenie BOM i standardów produkcyjnych).
 • Wyrównywanie obciążeń komórek produkcyjnych – optymalizacja wydajności procesów produkcyjnych, poprawa efektywności. 
 • Sterowanie procesami towarzyszącymi: Kontrola Jakości i Utrzymanie Ruchu – produktywne utrzymanie ruchu TPM, optymalizacja współczynnika średniej efektywności maszyn OEE, redukcja czasu przezbrojeń – technika SMED.
5. Metody harmonogramowania.
 • Główne cele harmonogramowania – czas (cykl) realizacji zleceń i koszt realizacji.
 • Wybór wskaźników efektywności dla procesu harmonogramowania w organizacji.
 • Czynniki decydujące o wyborze modelu harmonogramowania (konfiguracja systemu produkcyjnego, zasady wprowadzanie zleceń do harmonogramu, sposób pomiaru efektywności, kryteria oceny jakości harmonogramów).
 • Popularne algorytmy harmonogramowania (reguła Johnsona).
 • Wpływ decyzji o wielkości partii produkcyjnej („lot sizing”) na harmonogramowanie.
 • Sekwencjonowanie zleceń i długość kolejek – prawo Little’a.
 • Wybór i stosowanie reguł sekwencjonowania, wpływ reguł sekwencjonowania na konstrukcję harmonogramu - ćwiczenia w tworzeniu harmonogramów w oparciu o popularne reguły sekwencjonowania (FCFS, EDD, SPT).
 • Harmonogramowanie techniką DBR (dla systemów produkcyjnych z „wąskim gardłem”).
 • Wizualizacja harmonogramów – metody diagramowe (diagram Gantta) i grafowe.
6. Uwarunkowania polityki tworzenia zapasów w organizacji produkcyjnej.
 • Charakterystyka procesu produkcyjnego: przezbrojenia i przygotowanie produkcji, sprawność i stabilność procesu produkcyjnego.
 • Obliczanie optymalnych parametrów uzupełnienia zapasu.
 • Zapas cykliczny i zapas bezpieczeństwa - minimalne i maksymalne poziomy zapasów.
 • Zarządzanie Punktem Odnowienia Zapasu ROP ("reordering point") - model Ekonomicznej Wielkości Dostawy EOQ.
 • Cykle realizacji dostawy (średni i oczekiwany) i ich wpływ na politykę tworzenia zapasów.
 • Obliczanie poziomu zapasu bezpieczeństwa - wskaźnik poziomu obsługi Klienta.
Ćwiczenia:
 • Tworzenie struktury danych planistycznych dla procesu planowania – BOM materiałowy i planistyczny, ścieżki produkcyjne, charakterystyki zasobów.
 • Tworzenie MPS – konwertowanie zamówień, dezagregacja zleceń.
 • Tworzenie planu MRP.
 • Obliczanie ekonomicznej wielkości partii EOQ.
 • Tworzenie harmonogramu technikami „w przód”, „od tyłu” i DBR.
 • Ustalanie sekwencji realizacji z wykorzystaniem różnych reguł sekwencjonowania.
 • Obliczanie ROP, zapasu cyklicznego i zapasu bezpieczeństwa.

Korzyści dla uczestnika

 • Dzięki zdobytym umiejętnościom uczestnicy będą mogli zwiększyć efektywność kosztową w obszarze łańcucha dostaw.
 • Będą potrafili planować przepływy materiałów i produktów dla poprawy produktywności i efektywności wykorzystania organizacji.
 • Będą umieli precyzyjnie dostosować poziom obciążenia zasobów organizacji (technicznych i osobowych), do wymagań wynikających z zamówień klientów i prognoz popytu dystrybuowanych dób.

Adresaci

 • Specjaliści ds. Logistyki. 
 • Specjaliści ds. Zakupów/Zaopatrzenia.
 • Planiści potrzeb materiałowych MRP.
 • Planiści produkcji MPS.
 • Planiści w obszarze popytu i dystrybucji.
 • Analitycy popytu.
 • Menedżerowie produkcji.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:
 • udział w szkoleniu,
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek.
Zobacz inne szkolenia z tematyki:
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania