Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
PRSP

Planowanie logistyczne

Logistyka

Cele szkolenia

 • Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie prognozowania popytu i opartego na nim planowania zasobów produkcji: prognozowania w obszarze popytu niezależnego, analizy procesów produkcyjnych dla potrzeb planowania materiałowego i obciążania zasobów.
 • Zapoznanie się z nowoczesnymi modelami planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją: wykorzystywania modeli planistycznych MRP, MRPII, ERP i APS, wykorzystaniem modułów MRP i CRP, optymalizacją procesów pomocniczych.
 • Wprowadzenie w nowoczesne metody harmonogramowania: identyfikację kryteriów wyboru metody harmonogramowania, identyfikację głównych uwarunkowań procesu harmonogramowania (tj. poziomu harmonogramowania, podziałki harmonogramu, horyzontu czasowego harmonogramu, reguł sekwencjonowania, „wąskich gardeł” w procesie produkcji), identyfikację głównych celów harmonogramowania dla organizacji Uczestników i sposobu pomiaru efektywności w ich realizacji.
 • Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania modelu ROP i Ekonomicznej Wielkości Partii Produkcyjnej do kształtowania zapasów – dzięki tym umiejętnościom Uczestnicy będą mogli nie zwiększyć efektywność kosztową w obszarze produkcji, ale również zwiększyć wskaźnik poziomu obsługi Klienta.

Symbol szkolenia

PRSP

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 30%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

?1. Popyt i prognozowanie.
Prognozowanie (analiza poziomu i zmienności popytu),
 • prognozowanie jako podstawa procesów decyzyjnych w organizacji produkcyjnej,
 • horyzont czasowy prognozowania,
 • prognozowanie w cyklu życia produktu – metody kwalitatywne i kwantytatywne,
 • metody kwalitatywne w prognozowaniu – „kompozyt sprzedażowy”, badania rynkowe, metoda delficka,
 • metody kwantytatywne w prognozowaniu – metoda regresywna, modele oparte o analizę serii czasowych (metoda ruchomej średniej – prostej i ważonej, metoda wygładzania wykładniczego – z uwzględnieniem bazy, trendu i sezonowości).

Proces SOP (Sales & Operations Planning), SIOP (Sales, Inventories & Operations Planning) i planowanie zasobów produkcyjnych (RCCP - ocena zdolności produkcyjnych).

2. Planowanie zdolności produkcyjnych z wykorzystaniem modelu MRPII/ERP.
 • Przepływy informacyjne zgodnie ze zintegrowanym modelem planowania MRPII/ERP.
 • Systemy planowania i harmonogramowania, systemy harmonogramowania oparte o tzw. „Master Schedule” – tj. hierarchię harmonogramów.
 • Struktura technicznej normy czasu operacji.
 • Normowanie i standaryzacja – znaczenie dla procesu planowania w organizacji produkcyjnej (model planistyczny MRPII/ERP).
3. Planowanie potrzeb materiałowych MRP.
 • BOM - drzewo materiałowe dla indeksu.
 • Normowanie zużycia materiałów – wpływ na planowanie MRP.
 • Zarządzanie magazynem/gospodarka magazynowa, funkcjonalności narzędzi informatycznych WMS – wpływ na planowanie MRP.
4. Sterowanie i kontrola przepływu w obszarze produkcji.
 • Kontrola realizacji planów materiałowych i zadań produkcyjnych zgodnie z modelem MRP i CRP (tworzenie BOM i standardów produkcyjnych).
 • Wyrównywanie obciążeń komórek produkcyjnych – optymalizacja wydajności procesów produkcyjnych, poprawa efektywności. 
 • Sterowanie procesami towarzyszącymi: Kontrola Jakości i Utrzymanie Ruchu – produktywne utrzymanie ruchu TPM, optymalizacja współczynnika średniej efektywności maszyn OEE, redukcja czasu przezbrojeń – technika SMED.
5. Metody harmonogramowania.
 • Główne cele harmonogramowania – czas (cykl) realizacji zleceń i koszt realizacji.
 • Wybór wskaźników efektywności dla procesu harmonogramowania w organizacji.
 • Czynniki decydujące o wyborze modelu harmonogramowania (konfiguracja systemu produkcyjnego, zasady wprowadzanie zleceń do harmonogramu, sposób pomiaru efektywności, kryteria oceny jakości harmonogramów).
 • Popularne algorytmy harmonogramowania (reguła Johnsona).
 • Wpływ decyzji o wielkości partii produkcyjnej („lot sizing”) na harmonogramowanie.
 • Sekwencjonowanie zleceń i długość kolejek – prawo Little’a.
 • Wybór i stosowanie reguł sekwencjonowania, wpływ reguł sekwencjonowania na konstrukcję harmonogramu - ćwiczenia w tworzeniu harmonogramów w oparciu o popularne reguły sekwencjonowania (FCFS, EDD, SPT).
 • Harmonogramowanie techniką DBR (dla systemów produkcyjnych z „wąskim gardłem”).
 • Wizualizacja harmonogramów – metody diagramowe (diagram Gantta) i grafowe.
6. Uwarunkowania polityki tworzenia zapasów w organizacji produkcyjnej.
 • Charakterystyka procesu produkcyjnego: przezbrojenia i przygotowanie produkcji, sprawność i stabilność procesu produkcyjnego.
 • Obliczanie optymalnych parametrów uzupełnienia zapasu.
 • Zapas cykliczny i zapas bezpieczeństwa - minimalne i maksymalne poziomy zapasów.
 • Zarządzanie Punktem Odnowienia Zapasu ROP ("reordering point") - model Ekonomicznej Wielkości Dostawy EOQ.
 • Cykle realizacji dostawy (średni i oczekiwany) i ich wpływ na politykę tworzenia zapasów.
 • Obliczanie poziomu zapasu bezpieczeństwa - wskaźnik poziomu obsługi Klienta.
Ćwiczenia:
 • Tworzenie struktury danych planistycznych dla procesu planowania – BOM materiałowy i planistyczny, ścieżki produkcyjne, charakterystyki zasobów.
 • Tworzenie MPS – konwertowanie zamówień, dezagregacja zleceń.
 • Tworzenie planu MRP.
 • Obliczanie ekonomicznej wielkości partii EOQ.
 • Tworzenie harmonogramu technikami „w przód”, „od tyłu” i DBR.
 • Ustalanie sekwencji realizacji z wykorzystaniem różnych reguł sekwencjonowania.
 • Obliczanie ROP, zapasu cyklicznego i zapasu bezpieczeństwa.

Korzyści dla uczestnika

 • Dzięki zdobytym umiejętnościom uczestnicy będą mogli zwiększyć efektywność kosztową w obszarze łańcucha dostaw.
 • Będą potrafili planować przepływy materiałów i produktów dla poprawy produktywności i efektywności wykorzystania organizacji.
 • Będą umieli precyzyjnie dostosować poziom obciążenia zasobów organizacji (technicznych i osobowych), do wymagań wynikających z zamówień klientów i prognoz popytu dystrybuowanych dób.

Adresaci

 • Specjaliści ds. Logistyki. 
 • Specjaliści ds. Zakupów/Zaopatrzenia.
 • Planiści potrzeb materiałowych MRP.
 • Planiści produkcji MPS.
 • Planiści w obszarze popytu i dystrybucji.
 • Analitycy popytu.
 • Menedżerowie produkcji.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:
 • udział w szkoleniu,
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek.
Zobacz inne szkolenia z tematyki:
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania