Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
MET-FCH-P

Podstawy metrologii w laboratorium fizykochemicznym

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

?Podstawowe pojęcia metrologii zgodnie z PKN-ISO/IEC Guide 99:2010. Podział metrologii, infrastruktura metrologiczna, układ jednostek miar. Metrologiczna spójność pomiarowa wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005, DA-06 „ Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej”. Wybór wyposażenia pomiarowego. Wzorcowanie - formułowanie zleceń, wybór akredytowanego laboratorium wzorcującego, zakres akredytacji laboratorium wzorcującego. Wykorzystanie świadectw wzorcowania opr. wg DAP-04 „Akredytacja laboratoriów wzorcujących. Wymagania szczegółowe”.

Symbol szkolenia

MET-FCH-P

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 50%

Czas trwania: 1 dzień po 8 godz.

Program i ćwiczenia

• Podstawowe pojęcia i definicje, m.in.: metrologia prawna, błąd pomiaru, typy błędów, opis błędów, niepewność pomiaru, wzorcowanie. • Metrologia: prawna, przemysłowa i naukowa. • Wzorcowanie, legalizacja, ocena zgodności. • Organizacje i ich rola w metrologii: OIML, BIPM, WELMEC, EURAMET, NMI, GUM, PCA. • Akredytowane laboratoria. • Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI), poprawne zapisywanie jednostek miar. • Spójność pomiarowa. • Parametry metrologiczne (specyfikacja) wyposażenia pomiarowego. • Dobór wyposażenia pomiarowego spełniającego postawione wymagania metrologiczne - na przykładzie fizyko-chemicznego wyposażenia pomiarowego. • Wzorcowanie – cele i zasady jego wykonywania. • Świadectwo legalizacji/świadectwo wzorcowania/certyfikat oceny zgodności. Ćwiczenia: (opracowane na podstawie przyrządów fizykochemicznych) • Wybór wyposażenia pomiarowego zgodnie z postawionymi wymaganiami. • Formułowanie zlecenia dotyczącego wzorcowania. • Wybór akredytowanego laboratorium. • Analiza i interpretacja świadectw wzorcowania. • Zapisywanie jednostek miar.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

• Uzyskanie przez pracowników niezbędnej, podstawowej wiedzy metrologicznej, • realizacja zasad zapewnienia spójności pomiarowej, • poprawna analiza parametrów metrologicznych (specyfikacji) zawartych w instrukcjach obsługi przyrządów pomiarowych, • poprawne formułowanie zleceń dotyczących wzorcowania przyrządów pomiarowych, • świadome dokonywanie wyboru laboratorium wzorcującego, • poprawna analiza świadectw wzorcowania.

Adresaci

• Kandydaci do pracy w laboratorium fizyko-chemicznym, osoby nowo zatrudnione w laboratorium, • personel odpowiedzialny za wykonywanie pomiarów i/lub nadzór nad wyposażeniem pomiarowym fiz-chem.

Zastosowanie

Szkolenie zaprojektowane dla pracowników laboratoriów fizyko-chemicznym w szczególności osób nowo zatrudnionych w laboratorium jako personel odpowiedzialny za wykonywanie pomiarów i/lub nadzór nad wyposażeniem pomiarowym. Uczestnicy szkolenia opanują podstawową wiedzę oraz słownictwo metrologiczne niezbędne do wykonywania pomiarów, poznają podstawowe czynności metrologiczne wykonywane w laboratorium oraz każdej organizacji wykonującej pomiary, poznają międzynarodową strukturą metrologiczną, jak poprawnie dobierać wyposażenie pomiarowe oraz interpretować świadectwa/certyfikaty

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania