Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
MET-FCH-P

Podstawy metrologii w laboratorium fizykochemicznym

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

?Podstawowe pojęcia metrologii zgodnie z PKN-ISO/IEC Guide 99:2010. Podział metrologii, infrastruktura metrologiczna, układ jednostek miar. Metrologiczna spójność pomiarowa wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005, DA-06 „ Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej”. Wybór wyposażenia pomiarowego. Wzorcowanie - formułowanie zleceń, wybór akredytowanego laboratorium wzorcującego, zakres akredytacji laboratorium wzorcującego. Wykorzystanie świadectw wzorcowania opr. wg DAP-04 „Akredytacja laboratoriów wzorcujących. Wymagania szczegółowe”.

Symbol szkolenia

MET-FCH-P

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 50%

Czas trwania: 1 dzień po 8 godz.

Program i ćwiczenia

• Podstawowe pojęcia i definicje, m.in.: metrologia prawna, błąd pomiaru, typy błędów, opis błędów, niepewność pomiaru, wzorcowanie. • Metrologia: prawna, przemysłowa i naukowa. • Wzorcowanie, legalizacja, ocena zgodności. • Organizacje i ich rola w metrologii: OIML, BIPM, WELMEC, EURAMET, NMI, GUM, PCA. • Akredytowane laboratoria. • Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI), poprawne zapisywanie jednostek miar. • Spójność pomiarowa. • Parametry metrologiczne (specyfikacja) wyposażenia pomiarowego. • Dobór wyposażenia pomiarowego spełniającego postawione wymagania metrologiczne - na przykładzie fizyko-chemicznego wyposażenia pomiarowego. • Wzorcowanie – cele i zasady jego wykonywania. • Świadectwo legalizacji/świadectwo wzorcowania/certyfikat oceny zgodności. Ćwiczenia: (opracowane na podstawie przyrządów fizykochemicznych) • Wybór wyposażenia pomiarowego zgodnie z postawionymi wymaganiami. • Formułowanie zlecenia dotyczącego wzorcowania. • Wybór akredytowanego laboratorium. • Analiza i interpretacja świadectw wzorcowania. • Zapisywanie jednostek miar.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

• Uzyskanie przez pracowników niezbędnej, podstawowej wiedzy metrologicznej, • realizacja zasad zapewnienia spójności pomiarowej, • poprawna analiza parametrów metrologicznych (specyfikacji) zawartych w instrukcjach obsługi przyrządów pomiarowych, • poprawne formułowanie zleceń dotyczących wzorcowania przyrządów pomiarowych, • świadome dokonywanie wyboru laboratorium wzorcującego, • poprawna analiza świadectw wzorcowania.

Adresaci

• Kandydaci do pracy w laboratorium fizyko-chemicznym, osoby nowo zatrudnione w laboratorium, • personel odpowiedzialny za wykonywanie pomiarów i/lub nadzór nad wyposażeniem pomiarowym fiz-chem.

Zastosowanie

Szkolenie zaprojektowane dla pracowników laboratoriów fizyko-chemicznym w szczególności osób nowo zatrudnionych w laboratorium jako personel odpowiedzialny za wykonywanie pomiarów i/lub nadzór nad wyposażeniem pomiarowym. Uczestnicy szkolenia opanują podstawową wiedzę oraz słownictwo metrologiczne niezbędne do wykonywania pomiarów, poznają podstawowe czynności metrologiczne wykonywane w laboratorium oraz każdej organizacji wykonującej pomiary, poznają międzynarodową strukturą metrologiczną, jak poprawnie dobierać wyposażenie pomiarowe oraz interpretować świadectwa/certyfikaty

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania