Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
NWP-FCH

Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego w laboratorium fizykochemicznym

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

·       Poznanie celu, zakresu i zasad  nadzorowania wyposażenia pomiarowego.

·       Przekazanie wiedzy dotyczącej prawidłowego nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym oraz jego użytkowania,

·       przygotowanie do sporządzenia procedur dotyczących nadzorowania wyposażenia pomiarowego oraz procedur dotyczących wzorcowań wewnętrznych własnego wyposażenia pomiarowego,

·       przygotowania do prawidłowego sporządzania i wykorzystywania świadectw wzorcowania.?

Symbol szkolenia

NWP-FCH

Terminy i miejsce

18 - 19 listopada 2024
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 29 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1.  Cel, zakres i zasady nadzorowania wyposażenia pomiarowego.
2.  Podstawowe definicje dotyczące wyposażenia pomiarowego zgodnie z PKN-ISO/IEC Guide 99:2010 „Międzynarodowy słownik metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nimi związane (VIM)”.
3.  Metrologia prawna.
4.  Wymagania dotyczące nadzorowania wyposażenia pomiarowego - omówienie normy  ISO/IEC 17025.
5.  „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.
6.  Omówienie wymagań normy PN-EN ISO 10012:2004 „Systemy zarządzania pomiarami. Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego”.
7.  Podział wyposażenia pomiarowego na grupy (hierarchia wyposażenia pomiarowego) - na przykładzie fizyko-chemicznego wyposażenia pomiarowego.
8.  Dobór wyposażenia pomiarowego spełniającego postawione wymagania metrologiczne - na przykładzie fizyko-chemicznego wyposażenia pomiarowego.
9.  Plany, programy nadzoru wyposażenia pomiarowego - na przykładzie fizyko-chemicznego wyposażenia pomiarowego.
10.  Ustalenie odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami i sprawdzeniami okresowymi; zalecenia ILAC-G24/OIML
D 10:2007 „Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu miedzy wzorcowaniami przyrządów pomiarowych”.
11.  Spójność pomiarowa.
12.  Procedura nadzorowania wyposażenia pomiarowego.
13.  Typowa procedura wzorcowania wewnętrznego.
14.  Interpretacja i wykorzystanie świadectwa wzorcowania; praktyczne zastosowanie informacji podanych w świadectwie wzorcowania: błąd/poprawka, niepewność pomiaru.
 
Ćwiczenia (opracowane na podstawie przyrządów fizykochemicznych):
         Określenie na podstawie danych producenta specyfikacji przyrządu pomiarowego
         Opracowanie karty wyposażenia pomiarowego. 
         Opracowanie schematu potwierdzenia metrologicznego
         Kwalifikowanie wyposażenia pomiarowego do odpowiedniej grupy. 
        
Wybór wyposażenia pomiarowego na podstawie postawionych wymagań metrologicznych
        
Planowanie nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym – opracowanie harmonogramu wzorcowań/sprawdzeń okresowych
        
Wykorzystania świadectw wzorcowania - interpretacja

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Opracowywać procedurę nadzorowania wyposażenia pomiarowego.
 • Opracowywać procedurę wzorcowania wewnętrznego.
 • Opracowywać plany/programy nadzorowania wyposażenia pomiarowego.
 • Ustalać hierarchię wyposażenia pomiarowego.
 • Interpretować świadectwa wzorcowania.
Uczestnik dowie się:
 • Dlaczego należy prowadzić nadzór nad wyposażeniem pomiarowym.
 • W jaki sposób prowadzić nadzór nad wyposażeniem pomiarowym.
 • Gdzie znajdują się wymagania dotyczące nadzorowania wyposażenia pomiarowego.
 • Kiedy należy zachowywać spójność pomiarową.
Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:
 • Planowanie i prowadzenie nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym.

Metodyka

warsztaty,ćwiczenia.

Adresaci

 • Szkolenie rekomendowane dla branż gdzie występują chemia, farmacja, przetwórstwo tworzyw.
  Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.

  ·       Audytorzy wewnętrzni SZJ, ZSZJ.

  ·       Kierownictwo odpowiedzialne na nadzorowanie wyposażenia pomiarowego, 

     Pracownicy laboratorium, odpowiedzialni za nadzorowanie wyposażenia pomiarowego, 

      Pracownicy techniczni odpowiedzialni za nadzorowanie wyposażenia pomiarowego, 

      Kandydaci do pracy w laboratorium fizyko-chemicznym.

Opinie użytkowników

"Super, że jest tyle ćwiczeń i przykładów. Pani trener odpowiadała na wszystkie zadawane pytania i podpowiadała rozwiązania do wdrożenia w naszym laboratorium."
"Doskonała komunikacja z prowadzącym."
"Otwartość na zagadnienia "zgłaszane" do omówienia przez uczestników."
"Wysokie kompetencje trenera."
"Wiedza i sposób przekazywania przez prowadzącą jak w punkcie 1.1 (wybitna)."
"Bardzo fachowe szkolenie."
"Bardzo dobra atmosfera szkolenia. Kompetentny trener."
"Bardzo dobry trener i opiekun. Brak zastrzeżeń co do szkolenia."
"Bardzo fachowo przeprowadzone szkolenie, konkretnie, na temat bez przedłużania."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

1900.00 zł netto
2337.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania