Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
POM-A

Podstawy pomiarów akustycznych

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

• Wprowadzenie słuchaczy do interpretacji danych charakteryzujących hałas, a także określających emisję akustyczną maszyn i urządzeń, • Przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania podstawowych pomiarów akustycznych. • Przedstawienie sposobów działania i zadań sprzętu przeznaczonego dla pomiarów sonometrycznych

Symbol szkolenia

POM-A

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 1 dzień po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Istota i właściwości sygnału akustycznego. 2. Obiektywne i subiektywne parametry sygnału akustycznego: ciśnienie akustyczne, natężenie dźwięku, głośność. 3. Właściwości słuchu ludzkiego, izofony. 4. Jednostki akustyczne, wartość skuteczna, szczytowa, równoważna, skala logarytmiczna, wskaźnik oceny hałasu. 5. Pole akustyczne swobodne i rozproszone, ich właściwości. 6. Widmo hałasu i analiza widmowa. 7. Konstrukcja i właściwości mikrofonu pomiarowego. 8. Sonometr – układ blokowy i zadania podzespołów. Klasa sonometru. Kalibracja sonometru. 9. Znormalizowane metody oceny hałasu emitowanego przez urządzenia wg norm serii PN-EN ISO 11200. Ćwiczenia: zajęcia warsztatowe, jak rozwiązać praktyczne problemy, związane z doborem metody, realizacją pomiaru i interpretacją danych pomiarowych.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik dowie się: • Jakie są podstawowe właściwości i parametry sygnału akustycznego i typowych form ich rozkładu w polu akustycznym. • Jak charakteryzuje się percepcję dźwięków przez słuch ludzki • Jak definiuje parametry uwzględniające jego fizjologiczne właściwości. • Jaki jest sposób działania i zadania sprzętu przeznaczonego dla pomiarów sonometrycznych • jakie są problemy właściwego jego doboru sprzętu do zadań pomiarowych. Uczestnik nauczy się: • Przygotowywać podstawowe znormalizowane procedury pomiarowe dla oceny hałasu maszyn i urządzeń. • Poprzez interaktywnie prowadzone zajęcia warsztatowe, jak rozwiązać praktyczne problemy, związane z doborem metody, realizacją pomiaru i interpretacją danych pomiarowych.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Zdobycie lub doskonalenie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności pracowników, potrzebnych dla realizacji i interpretacji technologicznych i środowiskowych pomiarów akustycznych. Weryfikacja i doskonalenie procedur stosowanych w praktyce

Adresaci

• pracownicy laboratoriów i służb pomiarowych, • pracownicy nadzoru technologicznego, • specjaliści ochrony pracy, • osoby odpowiedzialne za nadzór nad środkami kontrolno-pomiarowymi w przedsiębiorstwie.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania