Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
5S-B

Organizacja pracy w obszarach administracyjnych i biurowych -warsztaty

Narzędzia zarządzania

Cele szkolenia

 • Efektywna organizacja pracy w procesach administracyjnych i biurowych.
 • Dobrze zorganizowane, wysokiej jakości i wydajne stanowiska pracy.
 • Nabycie umiejętności wdrożernia „Pięciu Filarów 5S” jako początku w procesie rozwoju działań doskonalących, którego celem jest osiągnięcie przez organizację statusu firmy klasy WCM (Word Class Manufacturing).
 • Poznanie zasad wdrażania 5S poprzez uczestnictwo w symulacji – ocenie stanu obecnego oraz wdrażaniu zasad 5 S na przykładzie biurowym.

Symbol szkolenia

5S-B

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 35%

Czas trwania: 2 dni po 6 godz.

Program i ćwiczenia

?1. Ogólne założenie Lean Management – geneza, pionierzy:
 • Podstawowe narzędzia lean – od czego zacząć wdrażając lean?
 • 7 strat +1.
2. Ogólne zasady systemu 5S:
 • Podstawowe definicje.
 • Filary 5S.
 • Założenia filozofii 5S.
 • Zasady wdrażania.
 • Audyt 5S - ćwiczenie - przeprowadzenie oceny stanu obecnego na podstawie checklisty.
3. Procedura wdrożenia systemu 5S w obszarze biurowym:
 • Wybór obszaru pilotażowego, wizyta w gemba, przegląd stanu obecnego.
 • Szkolenia.
 • Wdrożenie poszczególnych filarów 5S w obszarze pilotażowym.
 • Rozprzestrzenienie programu 5S na wszystkie obszary administracyjne. 
4. Filar 1 - Sortowanie:
 • Definicja, istota i znaczenie sortowania.
 • Etapy strategii czerwonej kartki.
 • Kwarantanna przedmiotów oznaczonych czerwoną kartką.
 • Ćwiczenie – „sortowanie w biurze”.
5. Filar 2 - Systematyka:
 • Definicja, istota i znaczenie systematyki.
 • Systematyka jako podstawa standaryzacji.
 • Zasady postępowania.
 • Wizualizacja.
 • Ćwiczenie – „systematyka i wizualizacja w biurze”.
6. Filar 3 - Sprzątanie:
 • Definicja, istota i znaczenie sprzątania.
 • Sprzątanie – przegląd.
 • Standard sprzątania i przeglądów.
 • Ćwiczenie – „sprzątamy biuro”.
7. Filar 4 - Standaryzacja:
 • Definicja, istota i znaczenie standaryzacji.
 • Narzędzia i metody stosowane w filarze "standaryzacja". 
 • Ćwiczenie – „ustalamy standardy, wizualizujemy”.
8. Filar 5 - Samodyscyplina:
 • Definicja, istota i znaczenie samodyscypliny.
 • Jak stworzyć warunki do utrzymania osiągniętych wyników.

9. TPM w biurze:

 • Cele i korzyści. struktura i hierarchia TPM dla procesów administracyjnych.
 • Wdrażanie projektu i techniki wspierające.
 • Wartość dodana i straty w funkcjonowaniu w procesach transakcyjnych i biurowych.
 • Doskonalenie procesów administracyjnych, wskaźniki kontrolne.
 • Klient wewnętrzny i klient zewnętrzny dla administracji.
 • Organizacja środowiska pracy i potrzeba zmian, standaryzacja pracy.
 • Zarządzanie informacją i dokumentacją, komunikacja wewnętrzna, organizacja archiwum.
 • Wizualizacja i zarządzanie wizualne w biurze. 

10. Metody rozwiązywania problemów.


Ćwiczenia:
 • Analiza zdjęć i określenie co jest do poprawy.
 • Praca w grupach - tworzenie check listy do przeglądów 5S.
 • Weryfikacja stanu obecnego przy pomocy check listy (trener będzie miał przykładową, ale uczestnicy będą tworzyć swoje).
 • Ustalenie planu selekcji - dyskusja w grupie.
 • "Ubranie" działań 5 S w projekt".
 • Systematyka - praca w grupach, wypracowanie pierwszych standardów i zasad - co zostaje, gdzie ma leżeć, projektowanie standardu opisu segregatorów, standardu nazewnictwa i numeracji dokumentacji, plików, folderów, standardu podpisów e-mail, czcionki, kolorów, standardy wizualne - tablice, opisy pomieszczeń, szafek, półek itp. Opracujemy zasady kanban dla materiałow biurowych.
 • Sprzątanie - symulacja biura, wykorzystamy to co zostało wcześniej ustalone. Następnie wdrożenie standardów.?

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się :

 • Ocenić stan obecny pod kątem spełnienia kryteriów 5S w obszarze administracyjnym.
 • Ustalać zasady sprzątania oraz standardy wizualne i zapisywania plików na dyskach.
 • Zaprojektować stan przyszły – docelowy.
 • Ustalić zasady i plan wdrożenia. 

Uczestnik dowie się:

 • Jak wyglądają poszczególne etapy wdrożenia systemu 5S w obszarach administracyjnych.
 • Jakie narzędzia wybrać i kiedy zastosować przy poszczególnych filarach 5S.
 • Jak stworzyć warunki do podtrzymania i rozwijania osiągniętych wyników.
 • Jak zwiększyć produktywność przez odpowiednią organizację stanowisk administracyjnych konieczności wysokich nakładów finansowych.
 • Jak poprawić komunikację w biurze.

Metodyka

W przypadku szkolenia zamkniętego będziemy pracowali w obszarze pilotażowym wybranym przez klienta. Będziemy analizować stan obecny i przechodzić wspólnie przez wszystkie kroki 5 S. Po fazie sortowania, systematyki (tu ustalamy miejsca docelowe przedmiotów) i sprzątania ustalimy standardy wizualne, standardy zapisywania plików na dyskach, dopuszczalną ilość i usytuowanie ikon na pulpicie itp.

Adresaci

 • pracownicy biurowi i ich bezpośreni przełożeni,
 • kierownictwo,
 • osoby zajmujące się procesami ciągłego doskonalenia.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania