Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
5S-B

Organizacja pracy w obszarach administracyjnych i biurowych -warsztaty

Narzędzia zarządzania

Cele szkolenia

 • Efektywna organizacja pracy w procesach administracyjnych i biurowych.
 • Dobrze zorganizowane, wysokiej jakości i wydajne stanowiska pracy.
 • Nabycie umiejętności wdrożernia „Pięciu Filarów 5S” jako początku w procesie rozwoju działań doskonalących, którego celem jest osiągnięcie przez organizację statusu firmy klasy WCM (Word Class Manufacturing).
 • Poznanie zasad wdrażania 5S poprzez uczestnictwo w symulacji – ocenie stanu obecnego oraz wdrażaniu zasad 5 S na przykładzie biurowym.

Symbol szkolenia

5S-B

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 35%

Czas trwania: 2 dni po 6 godz.

Program i ćwiczenia

?1. Ogólne założenie Lean Management – geneza, pionierzy:
 • Podstawowe narzędzia lean – od czego zacząć wdrażając lean?
 • 7 strat +1.
2. Ogólne zasady systemu 5S:
 • Podstawowe definicje.
 • Filary 5S.
 • Założenia filozofii 5S.
 • Zasady wdrażania.
 • Audyt 5S - ćwiczenie - przeprowadzenie oceny stanu obecnego na podstawie checklisty.
3. Procedura wdrożenia systemu 5S w obszarze biurowym:
 • Wybór obszaru pilotażowego, wizyta w gemba, przegląd stanu obecnego.
 • Szkolenia.
 • Wdrożenie poszczególnych filarów 5S w obszarze pilotażowym.
 • Rozprzestrzenienie programu 5S na wszystkie obszary administracyjne. 
4. Filar 1 - Sortowanie:
 • Definicja, istota i znaczenie sortowania.
 • Etapy strategii czerwonej kartki.
 • Kwarantanna przedmiotów oznaczonych czerwoną kartką.
 • Ćwiczenie – „sortowanie w biurze”.
5. Filar 2 - Systematyka:
 • Definicja, istota i znaczenie systematyki.
 • Systematyka jako podstawa standaryzacji.
 • Zasady postępowania.
 • Wizualizacja.
 • Ćwiczenie – „systematyka i wizualizacja w biurze”.
6. Filar 3 - Sprzątanie:
 • Definicja, istota i znaczenie sprzątania.
 • Sprzątanie – przegląd.
 • Standard sprzątania i przeglądów.
 • Ćwiczenie – „sprzątamy biuro”.
7. Filar 4 - Standaryzacja:
 • Definicja, istota i znaczenie standaryzacji.
 • Narzędzia i metody stosowane w filarze "standaryzacja". 
 • Ćwiczenie – „ustalamy standardy, wizualizujemy”.
8. Filar 5 - Samodyscyplina:
 • Definicja, istota i znaczenie samodyscypliny.
 • Jak stworzyć warunki do utrzymania osiągniętych wyników.

9. TPM w biurze:

 • Cele i korzyści. struktura i hierarchia TPM dla procesów administracyjnych.
 • Wdrażanie projektu i techniki wspierające.
 • Wartość dodana i straty w funkcjonowaniu w procesach transakcyjnych i biurowych.
 • Doskonalenie procesów administracyjnych, wskaźniki kontrolne.
 • Klient wewnętrzny i klient zewnętrzny dla administracji.
 • Organizacja środowiska pracy i potrzeba zmian, standaryzacja pracy.
 • Zarządzanie informacją i dokumentacją, komunikacja wewnętrzna, organizacja archiwum.
 • Wizualizacja i zarządzanie wizualne w biurze. 

10. Metody rozwiązywania problemów.


Ćwiczenia:
 • Analiza zdjęć i określenie co jest do poprawy.
 • Praca w grupach - tworzenie check listy do przeglądów 5S.
 • Weryfikacja stanu obecnego przy pomocy check listy (trener będzie miał przykładową, ale uczestnicy będą tworzyć swoje).
 • Ustalenie planu selekcji - dyskusja w grupie.
 • "Ubranie" działań 5 S w projekt".
 • Systematyka - praca w grupach, wypracowanie pierwszych standardów i zasad - co zostaje, gdzie ma leżeć, projektowanie standardu opisu segregatorów, standardu nazewnictwa i numeracji dokumentacji, plików, folderów, standardu podpisów e-mail, czcionki, kolorów, standardy wizualne - tablice, opisy pomieszczeń, szafek, półek itp. Opracujemy zasady kanban dla materiałow biurowych.
 • Sprzątanie - symulacja biura, wykorzystamy to co zostało wcześniej ustalone. Następnie wdrożenie standardów.?

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się :

 • Ocenić stan obecny pod kątem spełnienia kryteriów 5S w obszarze administracyjnym.
 • Ustalać zasady sprzątania oraz standardy wizualne i zapisywania plików na dyskach.
 • Zaprojektować stan przyszły – docelowy.
 • Ustalić zasady i plan wdrożenia. 

Uczestnik dowie się:

 • Jak wyglądają poszczególne etapy wdrożenia systemu 5S w obszarach administracyjnych.
 • Jakie narzędzia wybrać i kiedy zastosować przy poszczególnych filarach 5S.
 • Jak stworzyć warunki do podtrzymania i rozwijania osiągniętych wyników.
 • Jak zwiększyć produktywność przez odpowiednią organizację stanowisk administracyjnych konieczności wysokich nakładów finansowych.
 • Jak poprawić komunikację w biurze.

Metodyka

W przypadku szkolenia zamkniętego będziemy pracowali w obszarze pilotażowym wybranym przez klienta. Będziemy analizować stan obecny i przechodzić wspólnie przez wszystkie kroki 5 S. Po fazie sortowania, systematyki (tu ustalamy miejsca docelowe przedmiotów) i sprzątania ustalimy standardy wizualne, standardy zapisywania plików na dyskach, dopuszczalną ilość i usytuowanie ikon na pulpicie itp.

Adresaci

 • pracownicy biurowi i ich bezpośreni przełożeni,
 • kierownictwo,
 • osoby zajmujące się procesami ciągłego doskonalenia.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania