Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-MOT

Pozafinansowe motywowanie w firmie produkcyjnej

Oferta archiwalna

Cele szkolenia

 • Rozwój organizacji poprzez świadome działanie liderów.
 • Wzrost zaangażowania pracowników w wykonywane działania.
 • Wyższa motywacja pracowników do świadomego i celowanego działania.
 • Utożsamienie celów zawodowych z firmowymi.
 • Przyjmowanie przez pracowników osobistej odpowiedzialności za wykonywanie zadania.
 • Promowanie przez organizację postawy pro-aktywnej.

Symbol szkolenia

UO-MOT

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 1 dzień po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Moduł I – kultura organizacji a postępowanie z pracownikami:
 • System motywacyjny przedsiębiorstwa.
 • Wewnętrzne i zewnętrzne źródła motywacji.
 • Współczesne motywatory na podstawie badań MŚP w Polsce.
2. Moduł II – teorie w praktyce (case study):
 • Teoria X i Y McGregora.
 • Dwuczynnikowe podejście Herzberga.
 • Klasyczna hierarchia potrzeb wg. Maslova.
 • Klasyfikacja McClellanda.
 • Realne (obserwowalne) przesłanki spadku motywacji - postępowanie.
 • Czynniki i zachowania demotywujące w przedsiębiorstwie.
3. Moduł III – techniki motywowania:
 • Metoda małych kroków.
 • Postępowanie z pracownikami nowymi.
 • Postępowanie z pracownikami trudnymi.
 • Bariery osobowe w motywowaniu (wiek, płeć, stanowisko).
 • Rodzaje rozmów oceniających z pracownikiem.
 • Planowanie rozwoju i promowanie talentów.
 • Znaczenie i typy informacji zwrotnej.
 • Konstruktywna krytyka.
 • Motywacyjne wyznaczanie celów do realizacji.
 • Delegowanie zadań jako technika motywowania.
 • Wartościowanie stanowisk pracy przy czynnościach prostych i powtarzalnych.
 • Dawanie przykładu – budowanie autorytetu – automotywacja.

Ćwiczenia:

 • Case study trenera i Uczestników – dyskusje problemowe.
 • Pre- i post – test przyrostu wiedzy (zalecany,  w cenie szkolenia zamkniętego).

Korzyści dla uczestnika

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą w stanie:
 • zastosować w praktyce wnioski płynące z teorii motywacyjnej Herzberga i innych kluczowych koncepcji motywacyjnych  – główne motywatory i czynniki higieny,
 • dokonać analizy czynników motywujących w odniesieniu do zespołów pracowniczych i pracowników indywidualnych,
 • zbudować programu motywowania własnego personelu.

Adresaci

Kadra kierownicza średniego szczebla zarządzania:
 • liderzy,
 • kierownicy,
 • managerowi liniowi.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania