Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-MOT

Pozafinansowe motywowanie w firmie produkcyjnej

Oferta archiwalna
Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

 • Rozwój organizacji poprzez świadome działanie liderów.
 • Wzrost zaangażowania pracowników w wykonywane działania.
 • Wyższa motywacja pracowników do świadomego i celowanego działania.
 • Utożsamienie celów zawodowych z firmowymi.
 • Przyjmowanie przez pracowników osobistej odpowiedzialności za wykonywanie zadania.
 • Promowanie przez organizację postawy pro-aktywnej.

Symbol szkolenia

UO-MOT

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 1 dzień po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Moduł I – kultura organizacji a postępowanie z pracownikami:
 • System motywacyjny przedsiębiorstwa.
 • Wewnętrzne i zewnętrzne źródła motywacji.
 • Współczesne motywatory na podstawie badań MŚP w Polsce.
2. Moduł II – teorie w praktyce (case study):
 • Teoria X i Y McGregora.
 • Dwuczynnikowe podejście Herzberga.
 • Klasyczna hierarchia potrzeb wg. Maslova.
 • Klasyfikacja McClellanda.
 • Realne (obserwowalne) przesłanki spadku motywacji - postępowanie.
 • Czynniki i zachowania demotywujące w przedsiębiorstwie.
3. Moduł III – techniki motywowania:
 • Metoda małych kroków.
 • Postępowanie z pracownikami nowymi.
 • Postępowanie z pracownikami trudnymi.
 • Bariery osobowe w motywowaniu (wiek, płeć, stanowisko).
 • Rodzaje rozmów oceniających z pracownikiem.
 • Planowanie rozwoju i promowanie talentów.
 • Znaczenie i typy informacji zwrotnej.
 • Konstruktywna krytyka.
 • Motywacyjne wyznaczanie celów do realizacji.
 • Delegowanie zadań jako technika motywowania.
 • Wartościowanie stanowisk pracy przy czynnościach prostych i powtarzalnych.
 • Dawanie przykładu – budowanie autorytetu – automotywacja.

Ćwiczenia:

 • Case study trenera i Uczestników – dyskusje problemowe.
 • Pre- i post – test przyrostu wiedzy (zalecany,  w cenie szkolenia zamkniętego).

Korzyści dla uczestnika

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą w stanie:
 • zastosować w praktyce wnioski płynące z teorii motywacyjnej Herzberga i innych kluczowych koncepcji motywacyjnych  – główne motywatory i czynniki higieny,
 • dokonać analizy czynników motywujących w odniesieniu do zespołów pracowniczych i pracowników indywidualnych,
 • zbudować programu motywowania własnego personelu.

Adresaci

Kadra kierownicza średniego szczebla zarządzania:
 • liderzy,
 • kierownicy,
 • managerowi liniowi.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania