Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
LAK-PR

Procesy lakierowania przemysłowego w lakierni proszkowej

Procesy technologiczne

Cele szkolenia

·         zapoznanie uczestników ze standardami i nowoczesnymi technikami malowania proszkowego

·         uzyskanie umiejętności oceny przygotowania powierzchni do malowania

·         poznanie dobrych praktyk w zakresie prowadzenia procesu malowania proszkowego

·         poznanie i zrozumienie wartości czystości na lakierni

·         poznanie wartość składu farby proszkowej na powłokę (gotowy produkt)

·         zdefiniowanie potencjałów w zakresie kierunków rozwoju malarni proszkowej np. dobór farby proszkowej, systemów zawieszania, proces przygotowania powierzchni (mechanicznego i chemicznego), polimeryzacji

·         zdobycie/ugruntowanie  kompetencji planowania, realizacji i kontroli procesu pozwalających na poprawę  działalności biznesowej, redukcję kosztów, ukierunkowanie na dostarczanie klientowi wartości (funkcjonalne podejście).

 

Symbol szkolenia

LAK-PR

Terminy i miejsce

18 - 19 maja 2023
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 18 dni
Lokalizacja:

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 65%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1.       Wprowadzenie – zalety malowania proszkowego.

2.       Projektowanie danych wejściowych do procesu malowania proszkowego

3.       Budowanie koncepcji procesu

·         Właściwości powierzchni do malowania

4.       Projektowanie procesu

5.       Planowanie i nadzorowanie działań  operacyjnych - malowanie proszkowe.

·         Koncepcja procesu malowania + koncepcja organizacji malarni

·         Planowanie standardów czystości.

·         Planowanie wsparcia dokumentacyjnego  procesu (dobre praktyki w malarni…)

·         Planowanie systemów kontroli w procesie malowania proszkowego

·         Planowanie wsparcia dokumentacyjnego w produkcyjnej kontroli jakości

·         Zarządzanie procesem na lakierni proszkowej

·         Lessons Learned procesowe


Ćwiczenia:
1. LISTA PYTAŃ DO WYCENY
    Cel: poprawne definiowanie danych wejściowych do wyceny.
2. DEFINIOWANIE I WERYFIKACJA PROCESU MALOWANIA
    Cel: poprawne definiowanie przepływu procesu
3. IDENTYFIKACJA OPERACJI Z WARTOŚCIĄ DODANĄ I NIE DODANĄ
    Cel: Identyfikacja operacji z wartością dodaną i z wartością nie dodaną + wskaźnik procesu
4. INSTRUKCJA MYCIA PIECA DO POLIMERYZACJI
    Cel: umiejętność pisania instrukcji 
5. KARTA PROCESU
    Cel:  definiowanie parametrów procesu
6. KLUCZOWE KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW W MALARNI
    Cel: definiowanie kluczowych kompetencji pracowników malarni

Korzyści dla uczestnika

Korzyści dla Uczestnika

Uczestnik uczy się:

·       Definiowania danych wejściowych do procesu malowania.

·       Budowania koncepcji procesu.

·       Projektowania procesu w oparciu o dokumentację procesową.

·       Planowania i nadzorowania działań operacyjnych.

·       Doskonalenia procesu malowania proszkowego - redukcji kosztów.

·       Na jakich fundamentach (organizacja, proces malowania proszkowego) powinna być zbudowana lakiernia proszkowa.

Uczestnik dowiaduje się:

·       Uczy się definiowania danych wejściowych do poprawnej wyceny usługi malowania.

·       O standardach i praktykach nowoczesnych technik malowania (CQI12)

·       O metodach redukcji kosztów procesu malowania.

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

·       Kwalifikowane umiejętności w zakresie technologii malowania, kontroli jakości, zarządzania malarnia proszkowa.

Metodyka

Prezentacja zawierająca interpretacje, przykłady procesowe i dobre praktyki.

Praca w grupach na dużych arkuszach papieru, prezentacja wyników pracy w grupach, dyskusja.

 

Adresaci

Adresaci:

·       Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.

·       Technolodzy i inżynierowie procesu

·       Kierownictwo malarni / lakierni

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:
• udział w szkoleniu,
• materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
• bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
• certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
• możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
• obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

0.00 zł netto
0.00 zł brutto

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania