Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
LAK-PR

Procesy lakierowania przemysłowego w lakierni proszkowej

Procesy technologiczne

Cele szkolenia

·         zapoznanie uczestników ze standardami i nowoczesnymi technikami malowania proszkowego

·         uzyskanie umiejętności oceny przygotowania powierzchni do malowania

·         poznanie dobrych praktyk w zakresie prowadzenia procesu malowania proszkowego

·         poznanie i zrozumienie wartości czystości na lakierni

·         poznanie wartość składu farby proszkowej na powłokę (gotowy produkt)

·         zdefiniowanie potencjałów w zakresie kierunków rozwoju malarni proszkowej np. dobór farby proszkowej, systemów zawieszania, proces przygotowania powierzchni (mechanicznego i chemicznego), polimeryzacji

·         zdobycie/ugruntowanie  kompetencji planowania, realizacji i kontroli procesu pozwalających na poprawę  działalności biznesowej, redukcję kosztów, ukierunkowanie na dostarczanie klientowi wartości (funkcjonalne podejście).

 

Symbol szkolenia

LAK-PR

Terminy i miejsce

24 - 25 października 2024
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 6 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 65%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1.       Wprowadzenie – zalety malowania proszkowego.

2.       Projektowanie danych wejściowych do procesu malowania proszkowego

3.       Budowanie koncepcji procesu

·         Właściwości powierzchni do malowania

4.       Projektowanie procesu

5.       Planowanie i nadzorowanie działań  operacyjnych - malowanie proszkowe.

·         Koncepcja procesu malowania + koncepcja organizacji malarni

·         Planowanie standardów czystości.

·         Planowanie wsparcia dokumentacyjnego  procesu (dobre praktyki w malarni…)

·         Planowanie systemów kontroli w procesie malowania proszkowego

·         Planowanie wsparcia dokumentacyjnego w produkcyjnej kontroli jakości

·         Zarządzanie procesem na lakierni proszkowej

·         Lessons Learned procesowe


Ćwiczenia:
1. LISTA PYTAŃ DO WYCENY
    Cel: poprawne definiowanie danych wejściowych do wyceny.
2. DEFINIOWANIE I WERYFIKACJA PROCESU MALOWANIA
    Cel: poprawne definiowanie przepływu procesu
3. IDENTYFIKACJA OPERACJI Z WARTOŚCIĄ DODANĄ I NIE DODANĄ
    Cel: Identyfikacja operacji z wartością dodaną i z wartością nie dodaną + wskaźnik procesu
4. INSTRUKCJA MYCIA PIECA DO POLIMERYZACJI
    Cel: umiejętność pisania instrukcji 
5. KARTA PROCESU
    Cel:  definiowanie parametrów procesu
6. KLUCZOWE KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW W MALARNI
    Cel: definiowanie kluczowych kompetencji pracowników malarni

Korzyści dla uczestnika

Korzyści dla Uczestnika

Uczestnik uczy się:

·       Definiowania danych wejściowych do procesu malowania.

·       Budowania koncepcji procesu.

·       Projektowania procesu w oparciu o dokumentację procesową.

·       Planowania i nadzorowania działań operacyjnych.

·       Doskonalenia procesu malowania proszkowego - redukcji kosztów.

·       Na jakich fundamentach (organizacja, proces malowania proszkowego) powinna być zbudowana lakiernia proszkowa.

Uczestnik dowiaduje się:

·       Uczy się definiowania danych wejściowych do poprawnej wyceny usługi malowania.

·       O standardach i praktykach nowoczesnych technik malowania (CQI12)

·       O metodach redukcji kosztów procesu malowania.

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

·       Kwalifikowane umiejętności w zakresie technologii malowania, kontroli jakości, zarządzania malarnia proszkowa.

Metodyka

Prezentacja zawierająca interpretacje, przykłady procesowe i dobre praktyki.

Praca w grupach na dużych arkuszach papieru, prezentacja wyników pracy w grupach, dyskusja.

 

Adresaci

Adresaci:

·       Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.

·       Technolodzy i inżynierowie procesu

·       Kierownictwo malarni / lakierni

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:
• udział w szkoleniu,
• materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
• bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
• certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
• możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
• obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2300.00 zł netto
2829.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania