Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
MPS

Prognozowanie statystyczne w logistyce, marketingu i sprzedaży

Oferta archiwalna
Narzędzia zarządzania

Cele szkolenia

?Prognozowanie – podstawowe pojęcia i definicje, metody, możliwości wykorzystania, przygotowanie danych do analizy. Charakterystyka i funkcjonowanie statystycznych modeli prognozowania – szeregi czasowe (badanie trendu, wygładzanie danych, wahania sezonowe). Dobór i praktyczne wykorzystanie modelu prognozowania – technika rachunkowa, możliwości wykorzystania programów Excel i Minitab, weryfikacja poprawności modelu, szacowanie dokładności prognozy. Praktyczne wykorzystanie metod prognozowania w zakresie projektowania popytu, analizy rynku i planowania produkcji – ćwiczenia i przykłady rachunkowe z wykorzystaniem programu Excel, szczegółowa interpretacja i dyskusja wyników.

Symbol szkolenia

MPS

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 6 godz.

Korzyści dla uczestnika

Poznanie narzędzi prognostycznych usprawniających proces decyzyjny w firmie; Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie rachunkowego wyznaczania prognozy i oceny jej dopuszczalności; Podniesienie kwalifikacji personelu, wykorzystanie metod prognozowania w projektach doskonalących.

Adresaci

Pracownicy działów sprzedaży i/lub marketingu, Pracownicy działów logistyki, zaopatrzenia, zajmujący się gospodarką magazynową, Członkowie zespołów realizujących projekty doskonalące.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania