Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
CMMI-ZP

Zarządzanie projektami zgodne z CMMI

Narzędzia zarządzania

Cele szkolenia

?Szkolenie przedstawiające wymagania i sposób wdrożenia w przedsiębiorstwie procesów metodyki CMMI for Develompment Level 2 dotyczących zarządzania projektami. Podstawowe informacje o metodyce, historia, zastosowanie. Konstrukcja i wyjaśnienie sposobu opisu wymagań. Auditowanie i weryfikacja stopnia spełniania wymagań. Sposób wdrożenia. Szczegółowe przedstawienie wszystkich wymagań procesów: Project Planning, Project Monitoring and Control, Process and Product Quality Assurance.

Symbol szkolenia

CMMI-ZP

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 3 dni po 6 godz.

Korzyści dla uczestnika

Uzyskanie praktycznej wiedzy z zakresu budowy, wymagań i metod implementacji metodyki CMMI w przedsiębiorstwie; Poznanie spójnego i kompletnego mechanizmu zarządzania projektami w przedsiębiorstwie

Adresaci

Osoby odpowiedzialne za jakość w przedsiębiorstwach wytwarzających oprogramowanie, Osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektami i portfelami projektów, Członkowie zarządów przedsiębiorstw wytwarzających oprogramowanie, Szefowie pionów wytwarzania oprogramowania, Liderzy i członkowie zespołów poprawy jakości,

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek