Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ESG-P

Raportowanie ESG w praktyce

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

Przekazanie wiedzy dotyczącej:

·        wymogów zawartych w regulacjach unijnych związanych z obszarem ESG,

·        problematyki ESG oraz jej wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa,

·        wyzwań i obowiązków organizacji w związku z transformacją w kierunku zrównoważonego rozwoju,

·        potencjalnych korzyści z raportowania niefinansowego.

 

Nabycie praktycznych umiejętności dotyczących:

·        definiowania celu i odbiorców raportu ESG,

·        projektowania działań angażujących interesariuszy i określania ich wpływu na organizację,

·        przeprowadzania analizy istotności i diagnozy ESG,

·        budowania wewnętrznej struktury powiązanej z procesem raportowania danych niefinansowych,

·        opracowywania strategii ESG, działań odpowiadających poszczególnym jej obszarom i sposobów ich pomiaru,

·        przygotowywania treści raportu niefinansowego,

·        stosowania dobrych praktyk związanych z ujawnianiem danych niefinansowych.

Symbol szkolenia

ESG-P

Terminy i miejsce

08 - 09 kwietnia 2024
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 3 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 65%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Dzień 1. Wprowadzenie do ESG: zrównoważony rozwój - korzyści i wyzwania dla organizacji.

1.      ESG-definicja i geneza zagadnienia.

2.      Cele zrównoważonego rozwoju.

3.      Rola ESG w strategii Unii Europejskiej.

4.      Główne dokumenty dotyczące ESG.

5.      Raportowanie zrównoważonego rozwoju - kogo i kiedy dotyczy.

6.      Finansowanie zrównoważonego rozwoju.

7.      Wyzwania i korzyści z raportowania ESG.

8.      Standardy i wytyczne do raportowania niefinansowego.

9.      Narzędzia ułatwiające zarządzanie zrównoważonym rozwojem.

 

Ćwiczenia:

 • Sformułowanie definicji zrównoważonego rozwoju i zrozumienie jej znaczenia.
 • Projektowanie działań odpowiadających poszczególnym celom zrównoważonego rozwoju.
 • Wyzwania i obowiązki dla firm związane z regulacjami unijnymi dot. zrównoważonego rozwoju: CSDD, CSRD, Taksonomią, NFRD.
 • Korzyści z raportowania niefinansowego.
 • Zasady raportowania ESG wg standardów ESRS. 

 Dzień 2. Warsztaty: raportowanie zrównoważonego rozwoju-działania na poziomie organizacyjnym i strategicznym. Opracowanie raportu ESG.

1.      Przygotowanie struktury organizacyjnej.

2.      Określenie celu i odbiorców raportu-mapowanie interesariuszy.

3.      Analiza istotności.

4.      Diagnoza ESG i opracowanie strategii ESG.

5.      Agregacja danych.

6.      Sporządzenie raportu: opracowanie treści na przykładzie wybranych wskaźników, dobre praktyki.

7.      Ocena wewnętrzna i zewnętrzna raportu.

 

Ćwiczenia:

 • Identyfikacja interesariuszy, określanie ich wpływu na organizację i sposobów zaangażowania.
 • Analiza ryzyk i szans związanych z klimatem. Projektowanie działań zapobiegawczych.
 • Opracowanie strategii ESG, strategicznych celów i wskaźników ich pomiaru (KPI).    
 • Raportowanie zgodnie ze standardami GRI 2021 i ESRS.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się:

 • Identyfikowania czynników środowiskowych, społecznych i z zakresu ładu zarządczego,
 • określania celu i odbiorców raportu,
 • mapowania interesariuszy, określania ich wpływu na organizację i sposobów angażowania w działania organizacji,
 • identyfikowania istotnych tematów do zaraportowania,
 • metod przeprowadzania diagnozy ESG i ich atutów,
 • analizy szans i ryzyk związanych z klimatem,
 • opracowywania strategii ESG, strategicznych celów i określania wskaźników ich pomiaru (KPI),
 • stosowania standardów i wytycznych do raportowania danych niefinansowych.

Uczestnik dowiaduje się:

 • czym jest zrównoważony rozwój, kogo dotyczy i jakie są skutki jego wprowadzenia na poziomie regulacji UE,
 • które z regulacji unijnych związanych z raportowaniem ESG odnoszą się do jego organizacji i z jakimi wiążą się  obowiązkami,
 • w jaki sposób zarządzać ryzykiem w zakresie ESG,
 • gdzie znajdują zastosowanie takie działania jak: analiza istotności, diagnoza ESG, mapowanie interesariuszy,
 • dlaczego warto wprowadzać strategię ESG,
 • czym jest raport ESG,
 • od czego zacząć wprowadzając  ESG w swojej organizacji.

Adresaci

 • członkowie zarządu, kierownicy Biura Zarządu, Compliance Officerowie,
 • przedstawiciele oraz pełnomocnicy ds. zrównoważonego rozwoju/CSR/środowiska,
 • osoby odpowiadające za monitorowanie i agregowanie danych na potrzeby sprawozdawczości niefinansowej;
 • przedstawiciele działów finansowych, dyrektorzy finansowi, osoby odpowiadające za współpracę z instytucjami finansowymi.

Najbliższe szkolenie otwarte:

2250.00 zł netto
2767.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania