Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ESG-P

Raportowanie ESG w praktyce

BHP, środowisko i energia

Cele szkolenia

Przekazanie wiedzy dotyczącej:

·        wymogów zawartych w regulacjach unijnych związanych z obszarem ESG,

·        problematyki ESG oraz jej wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa,

·        wyzwań i obowiązków organizacji w związku z transformacją w kierunku zrównoważonego rozwoju,

·        potencjalnych korzyści z raportowania niefinansowego.

 

Nabycie praktycznych umiejętności dotyczących:

·        definiowania celu i odbiorców raportu ESG,

·        projektowania działań angażujących interesariuszy i określania ich wpływu na organizację,

·        przeprowadzania analizy istotności i diagnozy ESG,

·        budowania wewnętrznej struktury powiązanej z procesem raportowania danych niefinansowych,

·        opracowywania strategii ESG, działań odpowiadających poszczególnym jej obszarom i sposobów ich pomiaru,

·        przygotowywania treści raportu niefinansowego,

·        stosowania dobrych praktyk związanych z ujawnianiem danych niefinansowych.

Symbol szkolenia

ESG-P

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 65%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Dzień 1. Wprowadzenie do ESG: zrównoważony rozwój - korzyści i wyzwania dla organizacji.

1.      ESG-definicja i geneza zagadnienia.

2.      Cele zrównoważonego rozwoju.

3.      Rola ESG w strategii Unii Europejskiej.

4.      Główne dokumenty dotyczące ESG.

5.      Raportowanie zrównoważonego rozwoju - kogo i kiedy dotyczy.

6.      Finansowanie zrównoważonego rozwoju.

7.      Wyzwania i korzyści z raportowania ESG.

8.      Standardy i wytyczne do raportowania niefinansowego.

9.      Narzędzia ułatwiające zarządzanie zrównoważonym rozwojem.

 

Ćwiczenia:

 • Sformułowanie definicji zrównoważonego rozwoju i zrozumienie jej znaczenia.
 • Projektowanie działań odpowiadających poszczególnym celom zrównoważonego rozwoju.
 • Wyzwania i obowiązki dla firm związane z regulacjami unijnymi dot. zrównoważonego rozwoju: CSDD, CSRD, Taksonomią, NFRD.
 • Korzyści z raportowania niefinansowego.
 • Zasady raportowania ESG wg standardów ESRS. 

 Dzień 2. Warsztaty: raportowanie zrównoważonego rozwoju-działania na poziomie organizacyjnym i strategicznym. Opracowanie raportu ESG.

1.      Przygotowanie struktury organizacyjnej.

2.      Określenie celu i odbiorców raportu-mapowanie interesariuszy.

3.      Analiza istotności.

4.      Diagnoza ESG i opracowanie strategii ESG.

5.      Agregacja danych.

6.      Sporządzenie raportu: opracowanie treści na przykładzie wybranych wskaźników, dobre praktyki.

7.      Ocena wewnętrzna i zewnętrzna raportu.

 

Ćwiczenia:

 • Identyfikacja interesariuszy, określanie ich wpływu na organizację i sposobów zaangażowania.
 • Analiza ryzyk i szans związanych z klimatem. Projektowanie działań zapobiegawczych.
 • Opracowanie strategii ESG, strategicznych celów i wskaźników ich pomiaru (KPI).    
 • Raportowanie zgodnie ze standardami GRI 2021 i ESRS.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się:

 • Identyfikowania czynników środowiskowych, społecznych i z zakresu ładu zarządczego,
 • określania celu i odbiorców raportu,
 • mapowania interesariuszy, określania ich wpływu na organizację i sposobów angażowania w działania organizacji,
 • identyfikowania istotnych tematów do zaraportowania,
 • metod przeprowadzania diagnozy ESG i ich atutów,
 • analizy szans i ryzyk związanych z klimatem,
 • opracowywania strategii ESG, strategicznych celów i określania wskaźników ich pomiaru (KPI),
 • stosowania standardów i wytycznych do raportowania danych niefinansowych.

Uczestnik dowiaduje się:

 • czym jest zrównoważony rozwój, kogo dotyczy i jakie są skutki jego wprowadzenia na poziomie regulacji UE,
 • które z regulacji unijnych związanych z raportowaniem ESG odnoszą się do jego organizacji i z jakimi wiążą się  obowiązkami,
 • w jaki sposób zarządzać ryzykiem w zakresie ESG,
 • gdzie znajdują zastosowanie takie działania jak: analiza istotności, diagnoza ESG, mapowanie interesariuszy,
 • dlaczego warto wprowadzać strategię ESG,
 • czym jest raport ESG,
 • od czego zacząć wprowadzając  ESG w swojej organizacji.

Metodyka

 

Adresaci

 • członkowie zarządu, kierownicy Biura Zarządu, Compliance Officerowie,
 • przedstawiciele oraz pełnomocnicy ds. zrównoważonego rozwoju/CSR/środowiska,
 • osoby odpowiadające za monitorowanie i agregowanie danych na potrzeby sprawozdawczości niefinansowej;
 • przedstawiciele działów finansowych, dyrektorzy finansowi, osoby odpowiadające za współpracę z instytucjami finansowymi.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania