Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UG-F

Szacowanie niepewności w laboratorium fizykochemicznym

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

 • Przedstawienie metod oraz sposobów szacowania niepewności w laboratorium wzorcującym/badawczym.
 • Praktyczne przedstawienie sposobu szacowania niepewności pomiar przy wzorcowaniu fizykochemicznego wyposażenia pomiarowego w laboratorium wzorcującym/badawczym
 

Symbol szkolenia

UG-F

Terminy i miejsce

03 - 04 grudnia 2024 GWARANTOWANY
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 17 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 65%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

 

·         Podstawowe pojęcia dotyczące niepewności pomiaru

o    błąd a niepewność pomiaru

o    rodzaje błędów

o    niepewność standardowa,  złożona i rozszerzona

o    podstawowe pojęcia dotyczące szacowania niepewności pomiaru zgodnie z PKN-ISO/IEC Guide 99:2010 „ Międzynarodowy słownik metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nimi związane (VIM)”.

o    rozkłady prawdopodobieństwa

o    wyznaczanie niepewności pomiaru - metoda typu A i typu B

·         Omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 w zakresie szacowania niepewności

·         Wytyczne European co-operation for Accreditation (EA) dotyczące EA-4/02 M:2013 "Wyznaczanie niepewności pomiaru przy wzorcowaniu", przewodnika GUM oraz innych dokumentów związanych

·         Pozyskiwanie danych do szacowania niepewności:

o    metoda pomiarowa

o    wyposażenie pomiarowe

o    zmienność warunków śrdowiskowych w trakcie pomiarów

o    literatura, normy, świadectwa, certyfikaty

o    wewnętrzne potwierdzanie ważności wyników

o    porównania międzylaboratoryjne/badania biegłości

·         Przedstawienie zależności pomiędzy spójnością pomiarową a niepewnością pomiaru

·         Tworzenie budżetu niepewności

o    schematy postępowania

o    równania modelowe

o    budżet niepewności w formie tabeli

 

Warsztaty dla uczestników z przeprowadzania szacowania niepewności pomiarów na metodach stosowanych w laboratorium- przy użyciu komputerów

 

Podstawowe działania w programie Excel: suma, średnia, odchylenie standardowe, perwiastkowanie, potegowanie

Identyfikacja błędów grubych

Obliczanie wyniku pomiaru skorygowanego o błąd systematyczny

Obliczanie błędów pomiaru oraz poprawek

Utrwalenie teori związanej z szacowaniem niepewności pomiaru

Zapisywanie wyników pomiarów wraz z  niepewnością pomiaru

 

·         Typowa procedura szacowania niepewności pomiaru - zgodna z wymaganiami dokumentu EA-4/02 M:2013

·         Opracowanie procedury szacowania niepewności pomiaru przy wzorcowaniu/sprawdzeniu fizykochemicznego wyposażenia pomiarowego

·         Sposoby na zmniejszanie niepewności między innymi poprzez: właściwy dobór wyposażenia pomiarowego, odczynników, wzorców oraz wybór odpwiedniego laboratorium wzorcującego

·         Interpretacja i wykorzystanie zawartych w świadectwie wzorcowania informacji dotyczących niepewności pomiaru

 

Warsztaty dla uczestników z przeprowadzania szacowania niepewności pomiarów na metodach stosowanych w laboratorium - przy użyciu komputerów

 

Obliczenie niepewności standardowej

Obliczanie niepewności standardowej złożonej

Obliczanie niepewności rozszerzonej (niepewność pomiaru)

Tworzenie budżetów niepewności dla pomiarów  np. temperatura, ważenie, objętość

Szacowanie niepewności pomiaru metodą eksperymentalną

Szacowanie niepewności pomiaru z równania pomiaru

Korzyści dla uczestnika

Podczas szkolenia Uczestnik nauczy się:

·         przeprowadzania szacowania niepewności pomiarów na metodach stosowanych w laboratorium

·         zasad dotyczących szacowania niepewności pomiaru

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Kompetentni pracownicy z zakresu szacowania niepewności z umiejętnością praktycznego podejścia do procesu szacowania zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w tym zakresie.

Adresaci

Szkolenie adresowane jest dla osób pracujących w laboratoriach pomiarowo-badawczych, które zamierzają oszacować niepewności stosowanych metod pomiarowo-badawczych.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2300.00 zł netto
2829.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania