Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Szkolenia

Szkolenia według tagu

SPC
karty kontrolne
Statystyczne sterowanie procesem
Cpk
metrologia
RGB
Widmo promieniowania
GDT
ASME
GPS
ISO/TS 16949
Geometrical Dimensioning and Tolerancing
MSA
Klasyfikacja przyrządów
laboratorium
Pomiary niepowtarzalne
System pomiarowy
ISO/TS
FMEA
IATF 16949
PFMEA
QFD
Wymagania klienta
Zarządzanie wymaganiami
Projektowanie wyrobu
Quality Function Deployment
Proces kontrolii
Zaawansowane planowanie jakości
Życie wyrobu
Wdrożenie
standaryzacja
motoryzacja
APQP
System Zarzadzania Jakością
zarządzanie zespołem produkcyjnym
Lean Manufacturing
Awaria
proces produkcyjny
OEE
SMED
krótkie serie
short run
Metody statystyczne
PPAP
Auditor
Audit jakości
ISO 9001
Karta wyników
dokumentacja
Audit wewnętrzny
Good Laboratory Practice
Microsoft Excel
Analiza ryzyka
Value Management
Ocena ryzyka
Zarządzanie projektami
Planowanie eksperymentu
Minitab
DOE
Ocena zgodności CE
Black Belt
Green Belt
six sigma
Six Sigma
PDCA
Process Mapping
mapowanie procesów
Koszty jakości
Rachunek kosztów
Kappa
Planowanie produkcji
Continous Implementation_Ciągłe wdrażanie
zdolność procesu
Jakość
Audit
Audit u dostawcy
PPK
rozkład Poissona
ISO/TR 10017
rozkład normalny
nadzorowanie
ANOVA
Audyt procesu
Audyt jakości
Taguchi
EVOP
Czas pracy
organizacja pracy
Organizacja procesów
Kontrola jakości
Zdolność systemu pomiarowego
KAIZEN
10 zasad
Ciągłe doskonalenie
Wspomaganie komputerowe
normowanie czasu pracy
zarządzanie produkcją
kalibracja
PN-EN ISO 10012
metoda Brinella
wzorcowanie
ISO 17025
testy statystyczne
Analiza statystyczna
walidacja
Narzędzia jakości
TQM
Analiza przyczyn źródłowych
ISO 19011
RCA
iatf
Plany kontroli
QS-9000
TPM
Niepewność pomiarowa
Szacowanie niepewności
Rozrzut wyników
Prawdopodobieństwo
Symulacja
Just-In-Time
niezawodność
Plany optymalne
Zarządzanie przedsiębiorstwem
AQL
Niezgodność
PN-EN ISO 3951
Zarządzanie ryzykiem
Audit zewnętrzny
G8D
Arkusz rozwiązań
Solving Worksheet
Case Study
Analiza przypadku
Analiza Pareto
Global 8D
VDA 5
Długość i kąt
Kontrola wyrywkowa
PN-EN ISO 2859
kontrola dostaw
Zarządzanie reklamacjami
reklamacja
obsługa klienta
COP
cykl Deminga
FMEA procesu
statistical tools
DFMEA
SQA
jakość usług
Badanie satysfakcji klienta
MS Project
Yellow belt
CSJ
Cmk
Regresja liniowa
AUR Automatyczne Utrzymanie Ruchu
AM Autonomous Maintenance
BHP
Stanowisko pracy
Ergonomia
Value Analysis
FAST
SAVE
Value Engineering
Strategia zarządzania
Finanse
logistyka
Benchmarking
Łańcuch dostaw
koszty magazynowe
Służby utrzymanie ruchu
Gospodarka magazynowa
sterowanie
Dystrybucja
Planowanie zapasów
zarządzanie zapasami
TRIZ
inwentyka
wibroakustyka
MOST- sekwencji ruchów elementarnych
Rysunek techniczny
PersonAll
umiejętności osobiste
soft skills
Lider zespołu
Projektowanie procesów
FTA
Komunikacja
praca zespołowa
WCM World Class Manufacturing
DFM
Proces wytwarzania
Moment obrotowy
Proces montażu
Moment dokręceń
diagnostyka maszyn
PN-EN ISO 18001
OHSAS
cechy interpersonalne
farmacja
GMP
KANBAN
MFMEA
LFMEA
Negocjacje
Proces sprzedaży
B2B
audyt warstwowy
Sprzedaż
Lean Thinking
Balansowanie lini
White Belt
Ochrona środowiska
Zintegrowany System Zarzadzania Jakością
ISO 14001
ISO 45001
VDA 6.1
Hoshin Kanri
Koło jakości
Analiza drzewa błędów
Fault Tree Analysis
Function Tree
analiza funkcji
analiza funkcjonalna
DVP Design Verification Plan
Pełnomocnik
GHP
HCCP
couch
FDA
Audut wyrobu
QSIT Quality Systems Inspection Technique
QSR Quality System Regulation
badania
Branża medyczna
GHTF
Teoria ograniczeń
TPS Toyota Production System
Narzędzia pomiarowe
Wariancja
Value Stream Mapping
quality tools
Bezpieczeństwo produktu
5way
Plan Do Check Act
rozkład Weibulla
karty mierzalne
QSTAT
IEC 61508-1
THR_Tolerable Hazard Rate– Współczynnik Tolerowanego Zagrożenia
SIL – Safety Integrity Level
IFS
BRC
Bezpieczeństwo żywności
ISO 22000
Audyt produktu
VDA 6.3
umiejętności miękkie
ISO 14971
Charakterystyka niezawodności
Nienaprawialność
SWOT
5 WHY
kosmetologia
ISO 27000
szkolenia miękkie
HRM
quality
wyrób medyczny
dostawców
Cechy osobiste
Design For Six Sigma
Lean Six Sigma
DMAIC
Companion
Quality Companion 3
twardość metali
Zespół
Design thinking
kreatywność
myślenie twórcze
problem solving
spawanych
połączenia spawane
Toolpak Analysis
Monitorowanie procesów
Statystyczna analiza danych
Controlling
CAQ
Wspomaganie jakości
Narzędzia informatyczne
Ocena dostawców
Montaż części
DFA (Design For Assembly)
VDA 4.2
Motywacja
Identyfikacja zagrożeń
HACCP
Staged Implementation_ Etapy realizacji
CMM_Capability Maturity Model
PPQA_ Product Quality Assurance
PMC_Project Management Consultin
REQM- Requirements Management
CMMI
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Kompetencje
proces komunikacji
Zapewnienie jakości
AQAP
Zarządzanie czasem
metody fizykochemiczne
Lean logistics
Zarządzanie chemikaliami
REACH
Prognozowanie
statistical process control
terminal
Wada
SAE USCAR-21 rev. 2 2008,10
dla menedżerów
CSR
Heat Treat System Assessment
CQI-9
AIAG
19011:2018
job audit
arkusze audytowe
audyt wyrobu
obróbka cieplna
certyfikowany
Plany działania
Diagram przyczynowo- skutkowy
Burza mózgów
Błąd ludzki
Interpretacja normy
Badanie wizualne
Chropowatość
Odlewnictwo
Tworzywa sztuczne
Przetwórstwo
technologia łączenia
sterowanie numeryczne
CNC
Zgrzewanie
IMDS - Międzynarodowy System Materiałowych Baz Danych
Bezpieczeństwo stosowania chemikalii
IRIS (International Railway Industry Standard)
Badania biologiczne
Mikrobiologia
Budowanie wizerunku
Bezpieczeństwo informacji
Arkusz Operacji Standardowej- AOS
Stabilność procesu
Audyt przepływu
Ciągły przepływ
Good Clinical Practice (GCP)
kontroler
Lean Management
aspekty prawne
Program IQ-RM Apis
APIS
Spedycja
Transport
50001
ISO 50001
EnMs
zarządzanie energią
stres
trener
kierowcy zawodowi
Mowa ciała
Komunikacja międzyludzka
Komunikacja niewerbalna
medycyna i zdrowie
medycyna
szkolenia dla farmaceutów
szkolenia dla lekarzy
procedury medyczne
NFZ
hotele
klient VIP
nieruchomości
PLC-programowanie sterowników
produkcja oprogramowania
pacjent
służba zdrowia
akademia pielęgniarki
pielęgniarka
oddział ratunkowy
podstawowa opieka zdrowotna POZ
usługi medyczne
telemarketing
konsultant telefoniczny
call center
rejestratorka
asertywność
Formel Q
CSR (Customer Specific Requirements
TRL
DTLD
POT
QTR
Pomiary chropoowatości
Chropowatość powierzchni
mistrz produkcji
brygadzista
produkcja
doradca klienta
praca standaryzowana
metody pracy
rekrutacja
Analysis of Variance
niepewność pomiaru
delegowanie zadań
Doskonalenie pracowników
zarządzanie zmianą
asystentka
improwizacja
Akredytacja
ISO 17011
VIM (Vocabulary International of Metrology)
Układ SI
QDCM (Quality, Delivery, Cost, Man)
Wskaźniki w procesie produkcyjnym: QDCM
przywództwo
konflikt
prezentacja sprzedażowa
branża spożywcza usługi
handel
kierownik sklepu
PN-EN 3534-3
pracownik wykonawczy
pracownik produkcji
operator
Storytelling – jak dobrze opowiadać
QEHS
Quality, Environmental Health and Safety
leadership
lean six sigma
RAPS
ewaluacja szkoleń
planowanie szkoleń
ISO 26262
VDA 2
Niemieckie wymagania
ISO/TR 13425:2006
psychologia klienta
typologia klienta
techniki sprzedaży
Metoda Shainina
Supplier Quality Developement
Supplier Quality Assurance
Analiza finansowa
Bilans projektu
Blitz Kaizen
FMEA konstrukcji
Alliance New Product Quality Procedure
ANPQP
CSR Nissan Renault
geometryczne
tolerowanie
przekroje
rzutowanie
analiza rysunku
wymiarowanie
VSM
ocena makroszlifów
makroszlify
spaw
pracownik biurowy
techniki motywacji
motywowanie
Maturity Level Assurance
budowanie relacji
organizacja społecznie odpowiedzialna
zarządzanie zespołem
pokolenie X Y Z
substancje farmakologicznie czynne
substanje API
substancje pomocnicze
leki
marketing internetowy
komunikacja online
technologie ICT
strategia internetowa
e-biznes
klient wewnętrzny
współpraca
planowanie
coaching grupowy
coaching
rozwój osobisty
zespół sprzedażowy
moment dokręcenia
Torque
Gwint
Połaczenie gwintowe
PPAP-D
szkolenia w cyklu wieczorowym
hr business partner
model GROW
manipulacja
perswazja
warsztaty
inteligencja emocjonalna
wystąpienia publiczne
autoprezentacja
DIN 16742
wtryskarki
metody wtrysku
proces produkcji
AS9100
lotnicza
macierz celów
T Ochno
ukryta fabryka
system produkcyjny
sigma
6 sigma
Reverse FMEA
Reverse
matryca QX
gemba meeting
sdca
zero quality control
pareto table
drzewko maszyny
wizualizacja
7 tradycyjnych narzędzi jakości
przeżywalność komponentów
ishikawa
metoda zmiany komponentów
karta koncetracji
multy vary chart
GS1
RFIS
kody kreskowe
kod kreskowy
wagi nieautomatyczne
kalibracja wag
wagi
Overall Equipement Efficiency
sprzątanie
redukcja czasu przezbrojeń
przezbrojenie
Key Performace Indicators
KPI
capacity
planowanie zasobów materiałowych
manufacturing resource planning
MRP
zasoby materiałowe
capacity planning
obserwacja własna
Badania migawkowe
MTM
chronometraż
inżynier procesu
optymalizacja procesów
PPA
PPF
audyt VDA
liniał sinusowy
kątowniki
kątomierze
szczelinomierze
wałeczki pomiarowe
sprawdziany do gwintów
sprawdziany do wałków
sprawdziany do otworów
rozwiązywanie problemów
myślenie oparte na ryzyku
High Level Structure
struktura HLS
kontekst organizacji
ISO 31000
zainteresowane strony
udokumentowane informacje
ISO 9001:2015
wymagania środowiskowe
zakupy
Lean Office
wymagania volkswagen, VW
połączenia gwintowe
Macierze korelacji
Q Matrix
Filary WCM
Zarządzanie jakością
SZJ
powłoki lakiernicze
FormelQ
Cgk
Audyt ISO/TS
menadżer produkcji
Audyt
QRQC
system sugestii
analiza danych
analiza użytkownika
analiza procesu
big data
data mining
przyrządy pomiarowe
lakierowanie
proces lakierniczy
procesy lakierowania
lakiernia ciekła
RTF
APQP for Wind
energia wiatrowa
APQP4Wind
kolorymetryczne
31000
mapowanie strumienia
project planning
matryca priorytetów
zarządzanie wizualne
visual management
Risk analysis
13485
wymagania jakościowe
Visual Basic
zzl
analiza sensoryczna
badania analityczne
badanie hedoniczne
tablice wielodzielcze
analiza składowch głównych
analiza czynnikowa
analiza wariancji
DPD
dobra praktyka dystrybucyjna
obrót hurtowy
BDO
model ekonometryczny
regresja
regresja logistyczna
analiza szeregów czasowych
wygładzanie danych
autokorelacja
indeksowanie danych
TESLA
Specyficzne wymagania klienta
BMS-0000051
audyt podwykonawcy
Pierwsza pomoc
prewencja
nowe wytyczne FMEA
Action Priority
charakterystyki specjalne
PSW
proces Flow
Core Tools
ISO 10012
wyposażenie kontrolno-pomiarowe
analiza potencjału
proces reklamacji
postępowanie polubowne
postępowanie sądowe
regulacje prawne
budżet niepewności
analiza regresji liniowej
MSA dla atrybutów
wynik pomiaru
teoria pomiaru
ILAC
CQI-20
Diagram Ishikawy
Multi-Vari
Poka-Yoke
Mistake-Proofing
5W2H
Daimler
CSR-Daimler
VDA/MLA
VDA
VDA 16
katalog wad
ocena wzrokowa
CBA
MTP
kontrola wizualna
kabina świetlna
współczynnik Ra
stanowisko do kontroli wizualnej
Statystyczna analiza tolerancji
Analiza łańcuchów tolerancji
Synteza tolerancji geometrycznych
Analiza ryzyka produktu
Analiza ryzyka procesu
StackUp
wtryskarka
wtrysk
proces wtrysku
czas nastaw
formy
ISO 1101
bazowanie
AS 9100 rev D
AS/EN 9100 wyd. D,
analiza wad
analiza wad z eksploatacji
VDA FFA
aplikacja VDA 6.3
Analysis Tool
wskaźniki FFA
audit FFA
Polecane szkolenie zamknięte
GD&T
R&R
BMW
fazy projektu PVL>PZS
klasyfikacja wad
status ryzyka [GS 95015]
FMK [GS 91008]
Statystyka
PN-EN ISO/IEC 17043:2011
ISO 13528:2015
VBA
Tabela przestawna
przetwarzanie danych
wymiana danych
TISAX
VDA ISA
system bezpieczeństwa informacji
ISO 27001
ochrona danych osobowych
SZBI
Trusted Information Security Assessment Exchange
VOLVO
współrzędnościowa technika pomiarowa
pomiar 3D
skaner optyczny
KIM
NIOSH
REBA
RULA
obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego
ocena ergonomiczna
efektywność pracy
Makigami
doskonalenie pracowników
Power BI
Business Intelligence
wizualizacja danych
prezentacja danych
mocowanie
P.I.S.M.O.E.A.
Reference Point System RPS
ISO 28000
zarządzanie bezpieczeństwem
odporność psychiczna
proaktywność
VUCA
priorytetyzacja
skuteczność
celowość
CSR Ford
FORD
SENT
System Elektronicznego Nadzoru Transportu
monitorowanie transportu
przewóz towarów objętych monitorowaniem
monitorowanie drogowe
towary wrażliwe
wykaz towarów objętych systemem monitorowania
MLA
poziom dojrzałości wyrobu
Supply Chain Management
zarządzanie łańcuchem dostaw
Incoterms
zaopatrzenie
prognozowania popytu
sterowanie produkcją
CRP
lider
efektywność zespołu
Mleczarz
FIFO
Supermarket
Wartość dodana
ramię pomiarowe
współrzędnościowe maszyny pomiarowe
pomiary
bazy danych
relacyjne bazy danych
MS Access
system zarządzania bazą danych
kwerendy
Sustainability & CSR Standards
reklamacje
pareto
lessons learned
RM 13006:2021
RM 13003:2021
Reference Manual
AS13100
ASTM E2782:2014
ISO 22514
AS13003
AS13006
RM13000
Warranty Management
Zarządzanie zwrotami z rynku
CQI 14
Zarządzanie gwarancjami
CQI 11
powłoki galwaniczne
GDT ISO
wymiarowanie geometryczne
wymiarowanie i tolerowanie geometryczne
modyfikator
symbol dodatkowy
łańcuch tolerancji
szyk tolerancji
kompetencje auditora
RM 13004
budowanie kultury w organizacji
kultura organizacji
CQI-15
proces spawania
szkolenia dla inżynierów jakości
szkolenia dla inżynierów procesu
szkolenia dla pracowników laboratorium pomiarowego
szkolenia dla konstruktorów
szkolenia dla technologów
szkolenia dla liderów projektów
szkolenia dla kierowników jakości
szkolenia dla kierowników konstrukcji
ISO 21920
Customer Specific Regulations
CSR-FCA
Stellantis
FIAT
lakiernia proszkowa
malarnia
malowanie proszkowe
agile
miękkie
dla managerów produkcji
komunikacja w zespole
dla liderów
dla kierowników
dla inżyniera
lean
sierpień
wrzesień
popularne
iso
utrzymanie ruchu
normy
ISO
październik
listopad