Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-KSS

Trening kompetencji osobistych dla kierowników sklepów spożywczych

Oferta archiwalna

Cele szkolenia

?Szkolenie koncentruje się na rozwoju umiejętności osobistych kierowników sklepów spożywczych. Uczestnicy ćwiczą umiejętności z zakresu kompetencji społecznych takich jak: komunikowanie się, asertywność, budowanie autorytetu, praca zespołowa, obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego, techniki perswazji i negocjacji w kontekście obsługi reklamacji klientów detalicznych i współpracy z dostawcami. Część warsztatowa uwzględnia specyfikę pracy na stanowisku kierownika sklepu spożywczego i odnosi się do realnie istniejących problemów występujących w sklepach spożywczych o charakterze lokalnym. W trakcie zajęć stosowane są metody autodiagnostyczne, które umożliwiają Uczestnikom indywidualną ocenę wybranych kompetencji zawodowych, w kontekście posiadanych predyspozycji. Wyniki z wybranych narzędzi testowych zostaną przesłane Uczestnikom po opracowaniu. Szkolenie jest dedykowane dla kierowników pracujących w sieciach rozproszonych (franchising, grupy towarowe, lokalne sieci handlowe) i placówek niezrzeszonych, których sposób funkcjonowania ma lokalny, wręcz osiedlowy charakter.

Symbol szkolenia

UO-KSS

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

Dzień I 1. Kierownik sklepu jako lider. 1.1 Cechy dobrego lidera. 1.2 Rola lidera. 1.3 Specyfika funkcji kierowniczej w sklepie spożywczym. 1.4 Style zarządzania. 1.5 Budowanie i utrata wizerunku. 2. Komunikacja z klientem, pracownikiem, dostawcą, organem kontroli. 2.1. Proces komunikacji – poziomy komunikacji. 2.2. Kanały komunikacyjne. 2.3. Zachowania werbalne i niewerbalne. 2.4. Aktywne słuchanie. 2.5. Bariery komunikacyjne. 2.6. Rola autorytetu w komunikacji. 2.7. Podnoszenie jakości porozumiewania się – informacja zwrotna. 3. Umiejętności interpersonalne – rozwiązywanie konfliktów. 3.1. Źródła konfliktów. 3.2. Rola konfliktów i ich przebieg. 3.3. Koszty konfliktu. 3.4. Konflikt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym – skutki, zapobieganie. 3.5. „Sterylność emocjonalna” na sali sprzedaży. 3.6. Zły klient - rola kierownika w neutralizacji konfliktów. 4. Motywowanie i kształtowanie postaw pracowników sklepów spożywczych. 4.1. Klasyczne ujęcie motywacji. 4.2. Główne problemy w motywowaniu w sklepie spożywczym. 4.3. Delegowanie uprawnień jako narzędzie kształtowania postaw. 4.4. Definiowanie i osiąganie celu. 4.5. Trudności w motywowaniu w sklepie spożywczym. 4.6. Karanie, nagradzanie, awanse, zwolnienia. Dzień 2 5. Negocjacje i asertywność. 5.1. Style i techniki negocjacji. 5.2. Osiąganie celu w strategii win-win. 5.3. Rozumienie zachowań. 5.4. Sygnały behawioralne. 5.5. Podstawowe rodzaje zachowania (agresja, uległość, asertywność). 5.6. Model – Thomas Harris – I`m OK. You are OK. 5.7. Wyrażanie własnych opinii i przekonań. 5.8. Krytyka – przyjmowanie, reagowanie. 6. Obsługa reklamacji. 6.1. Reklamacja uzasadniona i nieuzasadniona. 6.2. Typologia klienta. 6.3. Proces obsługi reklamacji. 6.4. Koszty reklamacji. 6.5. Zyski z poprawnej obsługi reklamacji. 7. Istota pracy zespołowej w sklepie spożywczym. 7.1. Zasada SMART. 7.2. Zespół a grupa – różnice funkcjonalne. 7.3. Budowanie zespołu – rola kierownika. 7.4. Stres indywidualny i grupowy – pozytywne wykorzystanie. 7.5. Odpowiedzialność indywidualna pracowników (kasa monopol, stoisko mięso-wędliny). 7.6. Zasada PARETO. 7.7. Delegowanie zadań i wyznaczanie celów. 7.8. Delegowanie uprawnień – dylematy lidera. 8. Jak usprawnić pracę sklepu – dyskusja panelowa. 8.1. Eliminacja strat. 8.2. Poszukiwanie oszczędności. 8.3. Technika 6-3-5 dla małych zespołów. 8.4. Szukanie i wspieranie talentów.

Korzyści dla uczestnika

- Na poziomie wiedzy Uczestnik: pozna cechy dobrego lidera; zasady dobrej komunikacji i budowania poprawnych relacji interpersonalnych; dowie się jak budować i moderować zespoły pracownicze; motywować pracowników; delegować zadania i uprawnienia; efektywnie obsługiwać reklamacje; asertywnie rozwiązywać sytuacje konfliktowe. - Na poziomie umiejętności Uczestnik: przećwiczy techniki komunikacji, zachować asertywnych, negocjacji i pracy zespołowej, co umożliwi mu przekazywanie wiedzy i umiejętności podległym pracownikom. - Na poziomie postawy Uczestnik: otrzyma analizę wybranych cech osobowości, co umożliwi dalszą pracę nad obszarami wymagającymi samodoskonalenia; uświadomi sobie znaczenie kierownika sklepu w kontekście poprawnego i efektywnego funkcjonowania placówki handlowej

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Wzrost umiejętności kadry wykonawczej w zakresie zarządzania personelem oraz budowania relacji pomiędzy klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

Metodyka

wykład, ćwiczenia, warsztaty, przykłady, case study.

Adresaci

Kierownik sklepu spożywczego, asystent kierownika, kierownik zmiany, kandydat na kierownika sklepu (Szkolenie profilowane dla branży spożywczej).

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania