Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-KSS

Trening kompetencji osobistych dla kierowników sklepów spożywczych

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

?Szkolenie koncentruje się na rozwoju umiejętności osobistych kierowników sklepów spożywczych. Uczestnicy ćwiczą umiejętności z zakresu kompetencji społecznych takich jak: komunikowanie się, asertywność, budowanie autorytetu, praca zespołowa, obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego, techniki perswazji i negocjacji w kontekście obsługi reklamacji klientów detalicznych i współpracy z dostawcami. Część warsztatowa uwzględnia specyfikę pracy na stanowisku kierownika sklepu spożywczego i odnosi się do realnie istniejących problemów występujących w sklepach spożywczych o charakterze lokalnym. W trakcie zajęć stosowane są metody autodiagnostyczne, które umożliwiają Uczestnikom indywidualną ocenę wybranych kompetencji zawodowych, w kontekście posiadanych predyspozycji. Wyniki z wybranych narzędzi testowych zostaną przesłane Uczestnikom po opracowaniu. Szkolenie jest dedykowane dla kierowników pracujących w sieciach rozproszonych (franchising, grupy towarowe, lokalne sieci handlowe) i placówek niezrzeszonych, których sposób funkcjonowania ma lokalny, wręcz osiedlowy charakter.

Symbol szkolenia

UO-KSS

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

Dzień I 1. Kierownik sklepu jako lider. 1.1 Cechy dobrego lidera. 1.2 Rola lidera. 1.3 Specyfika funkcji kierowniczej w sklepie spożywczym. 1.4 Style zarządzania. 1.5 Budowanie i utrata wizerunku. 2. Komunikacja z klientem, pracownikiem, dostawcą, organem kontroli. 2.1. Proces komunikacji – poziomy komunikacji. 2.2. Kanały komunikacyjne. 2.3. Zachowania werbalne i niewerbalne. 2.4. Aktywne słuchanie. 2.5. Bariery komunikacyjne. 2.6. Rola autorytetu w komunikacji. 2.7. Podnoszenie jakości porozumiewania się – informacja zwrotna. 3. Umiejętności interpersonalne – rozwiązywanie konfliktów. 3.1. Źródła konfliktów. 3.2. Rola konfliktów i ich przebieg. 3.3. Koszty konfliktu. 3.4. Konflikt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym – skutki, zapobieganie. 3.5. „Sterylność emocjonalna” na sali sprzedaży. 3.6. Zły klient - rola kierownika w neutralizacji konfliktów. 4. Motywowanie i kształtowanie postaw pracowników sklepów spożywczych. 4.1. Klasyczne ujęcie motywacji. 4.2. Główne problemy w motywowaniu w sklepie spożywczym. 4.3. Delegowanie uprawnień jako narzędzie kształtowania postaw. 4.4. Definiowanie i osiąganie celu. 4.5. Trudności w motywowaniu w sklepie spożywczym. 4.6. Karanie, nagradzanie, awanse, zwolnienia. Dzień 2 5. Negocjacje i asertywność. 5.1. Style i techniki negocjacji. 5.2. Osiąganie celu w strategii win-win. 5.3. Rozumienie zachowań. 5.4. Sygnały behawioralne. 5.5. Podstawowe rodzaje zachowania (agresja, uległość, asertywność). 5.6. Model – Thomas Harris – I`m OK. You are OK. 5.7. Wyrażanie własnych opinii i przekonań. 5.8. Krytyka – przyjmowanie, reagowanie. 6. Obsługa reklamacji. 6.1. Reklamacja uzasadniona i nieuzasadniona. 6.2. Typologia klienta. 6.3. Proces obsługi reklamacji. 6.4. Koszty reklamacji. 6.5. Zyski z poprawnej obsługi reklamacji. 7. Istota pracy zespołowej w sklepie spożywczym. 7.1. Zasada SMART. 7.2. Zespół a grupa – różnice funkcjonalne. 7.3. Budowanie zespołu – rola kierownika. 7.4. Stres indywidualny i grupowy – pozytywne wykorzystanie. 7.5. Odpowiedzialność indywidualna pracowników (kasa monopol, stoisko mięso-wędliny). 7.6. Zasada PARETO. 7.7. Delegowanie zadań i wyznaczanie celów. 7.8. Delegowanie uprawnień – dylematy lidera. 8. Jak usprawnić pracę sklepu – dyskusja panelowa. 8.1. Eliminacja strat. 8.2. Poszukiwanie oszczędności. 8.3. Technika 6-3-5 dla małych zespołów. 8.4. Szukanie i wspieranie talentów.

Korzyści dla uczestnika

- Na poziomie wiedzy Uczestnik: pozna cechy dobrego lidera; zasady dobrej komunikacji i budowania poprawnych relacji interpersonalnych; dowie się jak budować i moderować zespoły pracownicze; motywować pracowników; delegować zadania i uprawnienia; efektywnie obsługiwać reklamacje; asertywnie rozwiązywać sytuacje konfliktowe. - Na poziomie umiejętności Uczestnik: przećwiczy techniki komunikacji, zachować asertywnych, negocjacji i pracy zespołowej, co umożliwi mu przekazywanie wiedzy i umiejętności podległym pracownikom. - Na poziomie postawy Uczestnik: otrzyma analizę wybranych cech osobowości, co umożliwi dalszą pracę nad obszarami wymagającymi samodoskonalenia; uświadomi sobie znaczenie kierownika sklepu w kontekście poprawnego i efektywnego funkcjonowania placówki handlowej

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Wzrost umiejętności kadry wykonawczej w zakresie zarządzania personelem oraz budowania relacji pomiędzy klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

Metodyka

wykład, ćwiczenia, warsztaty, przykłady, case study.

Adresaci

Kierownik sklepu spożywczego, asystent kierownika, kierownik zmiany, kandydat na kierownika sklepu (Szkolenie profilowane dla branży spożywczej).

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania