Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-TTM

Trening twórczego myślenia - warsztaty

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Symbol szkolenia

UO-TTM

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnictwo w warsztacie budzi potencjał twórczy, aktywizuje zasoby jednostki; rozwija płynność, giętkość i oryginalność myślenia; uruchamia wyobraźnię, ciekawość poznawczą i motywację; niweluje bariery dla twórczego myślenia (fiksację funkcjonalną); kształtuje postawę proaktywną wobec problemów i wyzwań; uczy niestereotypowego rozwiązywania problemów; stymuluje myślenie dywergencyjne – wielość i różnorodność rozwiązań, pomysłów; rodzi otwartość w myśleniu, tworzeniu, relacjach; poprawia komunikację w zespole, współpracę grupową, integruje.

Adresaci

Pracownicy chcący zwiększyć swoje możliwości intelektualne (inteligencję twórczą), specjaliści różnych branż (ds. marketingu, ds. produkcji, ds. innowacji, ds. marketingu i reklamy), przedstawiciele grup i zespołów wymagających integracji połączonej z oryginalną, twórczą zabawą.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
To szkolenie nie ma zaplanowanych terminów

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania