Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-KSO

Współpraca z operatorami i standaryzacja pracy

Oferta archiwalna

Cele szkolenia

Poprawa komunikacji i efektywności szkoleń w dziale produkcji.

Symbol szkolenia

UO-KSO

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Rola lidera produkcji: - Style przywództwa - koncepcja Hersey`a i Blancharda w realiach polskich. - Kompetencje jako wskaźnik sposobu zarządzania. - Budowanie i podtrzymywanie autorytetu lidera. 2. Typy zespołów produkcyjnych i wartość dodana pracy zespołowej: - Jak tworzyć dobre zespoły produkcyjne i zadaniowe? - Role pracowników w zespole i funkcja lidera zespołu. - Czynniki wpływające na powodzenie pracy zespołu. - Standardowe błędy w zarządzaniu zespołami. 3. Rola komunikacji w procesach produkcyjnych: - Komunikacja jako element zarządzania. - Sprzężenie zwrotne i pozyskiwanie informacji od operatorów. - Bariery w komunikacji z pracownikami i ich wpływ na jakość i produktywność. - Feedback w Kaizen. 4. Delegowanie zadań i motywowanie: - Wyznaczanie osób i zlecanie zadań. - Egzekwowanie realizacji poleceń. - Stres jako element zarządzania. - Efektywne motywowanie (także pozapłacowe). 5. Standaryzacja pracy: - Co to jest standaryzacja? - Cele i korzyści z wprowadzenia standaryzacji. - Standaryzacja w ujęciu Taylorowskim - zmuszanie. - Standaryzacja w ujęciu Lean Manufacturing - ułatwianie. - Czynności podlegające standaryzacji. - Pojęcia występujące w standardach (takt time, cykle time). - Tworzenie Procedury Karty Standaryzacji Pracy. - Metody pomiarów (chronometraż, fotografia dnia roboczego). - Wprowadzanie nowego standardu – postępowanie. - Zastosowanie Visual Management.

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte Kwalifikacje / umiejętności: - Na poziomie wiedzy Uczestnik: dowie się jak efektywnie stosować narzędzia komunikacji i współdziałać w zespole; pozna źródła powstawania konfliktów ich dynamikę i konsekwencje; dowie się jak identyfikować potrzeby szkoleniowe i przekazywać wiedzę innym pracownikom. - Na poziomie umiejętności Uczestnik: udoskonali swoje kompetencje komunikacyjne; nauczy się zapobiegać powstawaniu konfliktów; pozna sposoby wywierania wpływu na postawy współpracowników; nauczy się projektować szkolenia i sprawdzać ich efektywność. - Na poziomie postawy Uczestnik: zrozumie rolę i wpływ umiejętności osobistych na jakość, efektywność i komfort pracy.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Poprawa komunikacji i efektywności szkoleń na produkcji.

Metodyka

Wykład, Ćwiczenia, Warsztaty, Przykłady, Case study.

Adresaci

Mistrz, brygadzista, kontroler jakości, inżynier procesu, technolog, kierownik produkcji, inne osoby współodpowiedzialne za poziom wiedzy i organizację pracy operatorów produkcji.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania