Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-KSO

Współpraca z operatorami i standaryzacja pracy

Oferta archiwalna
Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

Poprawa komunikacji i efektywności szkoleń w dziale produkcji.

Symbol szkolenia

UO-KSO

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Rola lidera produkcji: - Style przywództwa - koncepcja Hersey`a i Blancharda w realiach polskich. - Kompetencje jako wskaźnik sposobu zarządzania. - Budowanie i podtrzymywanie autorytetu lidera. 2. Typy zespołów produkcyjnych i wartość dodana pracy zespołowej: - Jak tworzyć dobre zespoły produkcyjne i zadaniowe? - Role pracowników w zespole i funkcja lidera zespołu. - Czynniki wpływające na powodzenie pracy zespołu. - Standardowe błędy w zarządzaniu zespołami. 3. Rola komunikacji w procesach produkcyjnych: - Komunikacja jako element zarządzania. - Sprzężenie zwrotne i pozyskiwanie informacji od operatorów. - Bariery w komunikacji z pracownikami i ich wpływ na jakość i produktywność. - Feedback w Kaizen. 4. Delegowanie zadań i motywowanie: - Wyznaczanie osób i zlecanie zadań. - Egzekwowanie realizacji poleceń. - Stres jako element zarządzania. - Efektywne motywowanie (także pozapłacowe). 5. Standaryzacja pracy: - Co to jest standaryzacja? - Cele i korzyści z wprowadzenia standaryzacji. - Standaryzacja w ujęciu Taylorowskim - zmuszanie. - Standaryzacja w ujęciu Lean Manufacturing - ułatwianie. - Czynności podlegające standaryzacji. - Pojęcia występujące w standardach (takt time, cykle time). - Tworzenie Procedury Karty Standaryzacji Pracy. - Metody pomiarów (chronometraż, fotografia dnia roboczego). - Wprowadzanie nowego standardu – postępowanie. - Zastosowanie Visual Management.

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte Kwalifikacje / umiejętności: - Na poziomie wiedzy Uczestnik: dowie się jak efektywnie stosować narzędzia komunikacji i współdziałać w zespole; pozna źródła powstawania konfliktów ich dynamikę i konsekwencje; dowie się jak identyfikować potrzeby szkoleniowe i przekazywać wiedzę innym pracownikom. - Na poziomie umiejętności Uczestnik: udoskonali swoje kompetencje komunikacyjne; nauczy się zapobiegać powstawaniu konfliktów; pozna sposoby wywierania wpływu na postawy współpracowników; nauczy się projektować szkolenia i sprawdzać ich efektywność. - Na poziomie postawy Uczestnik: zrozumie rolę i wpływ umiejętności osobistych na jakość, efektywność i komfort pracy.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Poprawa komunikacji i efektywności szkoleń na produkcji.

Metodyka

Wykład, Ćwiczenia, Warsztaty, Przykłady, Case study.

Adresaci

Mistrz, brygadzista, kontroler jakości, inżynier procesu, technolog, kierownik produkcji, inne osoby współodpowiedzialne za poziom wiedzy i organizację pracy operatorów produkcji.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania