Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-ZPR

Zarządzanie projektami - kompetencje miękkie

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

?Szkolenie adresowane jest do osób, zarządzających projektem, które chcą udoskonalić swoje umiejętności menedżerskie. Członkowie zespołu projektowego oczekują określonej wizji oraz stylu zarządzania przedsięwzięciem. Project Manager powinien być postrzegany przez współpracowników jako autorytet, jest to niezwykle ważne w chwili pojawienia się problemów, konieczności przeprowadzenia zmian w projekcie czy też niepewności co do dalszych działań. Dlatego też szkolenie koncentruje się na rozwijaniu kompetencji miękkich niezbędnych do realizacji wyżej wymienionych celów.

Symbol szkolenia

UO-ZPR

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 1 dzień po 7 godz.

Program i ćwiczenia

?1. Zarządzanie projektem.

 • Co to jest zarządzanie projektem – wprowadzenie.
 • Budowanie zespołu wg koncepcji ról zespołowych (ćwiczenie zespołowe: „Konstruktor”, kwestionariusz indywidualny). 
 • Przewodzenie a zarządzanie, czyli planowanie.
 • Współpraca w zespole projektowym.

2. Komunikacja w zespole projektowym.

 • Umiejętności społeczne menadżera projektu.
 • Przywództwo i motywowanie zespołu.
 • Umiejętne delegowanie zadań w projekcie.
 • Umiejętności komunikacyjne – udzielanie informacji zwrotnej, komunikacja nieantagonizująca.
 • Techniki komunikacyjne przy wprowadzaniu nowych pomysłów: burza mózgów, kapelusze De Bono.
 • Płaszczyzny przekazu i źródła konfliktów.
 • Strategie normowania sytuacji konfliktowych i rola menadżera projektu.
 • Aktywne podejście do wdrażania zmian.

3. Asertywne zachowania i umiejętność wywierania wpływu.

 • Czym jest asertywne zachowanie.
 • Techniki asertywne.
 • Zasady wywierania wpływu.
Ćwiczenia:

Zajęcia prowadzone w ramach poszczególnych sesji będą realizowane metodami interaktywnymi i aktywizującymi, rozumianymi jako metody umożliwiające uczenie się w oparciu o doświadczenie i pozwalające uczestnikom na ćwiczenie swoich umiejętności. W toku prowadzonych zajęć zostaną wykorzystane następujące metody pracy:
a) analizy przypadku i przykładu – polegające na zapoznaniu się z rzeczywistym lub umownym zdarzeniem, w wersji wstępnej, a następnie na pozyskaniu/zebraniu dodatkowych informacji o tym zagadnieniu, poddaniu całości  sytuacji zostaje analizie wraz z   podjęciem określonych decyzji, działań lub rozwiązań,
b) ćwiczenia praktyczne – polegające na wykonywaniu określonego przykładowego zadania, a ich celem będzie doskonalenie umiejętności lub podnoszenie własnej sprawności,
c) symulacje – polegające na wykonywaniu określonych rzeczywistych zadań warunkach zbliżonych do rzeczywistych, przy użyciu rzeczywistych narzędzi i materiałów,
d) dyskusje – zarówno moderowane przez trenera odpowiedzialnego za realizację szkolenia, jak również dyskusje wielokrotne,
e) kwestionariusze/testy – służące ustalaniu własnych postaw lub zachowań odnośnie danego zagadnienia.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Definiować działania jakie musi podjąć lider projektu, aby wykonać zadanie, zbudować i utrzymać zespół oraz rozwijać poszczególne osoby.
 • Dokonywać charakterystyki kluczowych ról w zespole, w tym własnej roli podstawowej i potencjalnej.
 • Dokonywać doboru właściwych proporcji i akcentów działania w obszarach: zadanie, zespół, jednostki.
 • Dokonywać analizy czynników motywujących w odniesieniu do zespołów pracowniczych i pracowników indywidualnych.
 • Budować program motywowania własnego personelu. 
 • Kontrolować postępy w wykonywaniu prac wśród pracowników.
 • Udzielać konstruktywnej krytyki i informacji zwrotnej.
 • Zarządzać konfliktem.
 • Komunikować się w sposób asertywny i nieantagonizujący.
 • Wywierać wpływ i bronić się przed manipulacją.

Adresaci

 • ?Project Manager, 
 • Liderzy Projektów,
 • właściciele procesów,
 • osoby biorące udział w zarządzaniu projektami, które chcą udoskonalić swoje kompetencje miękkie w obszarze Project Managementu.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania