Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-AP

Akademia Pielęgniarki - liderki zespołu

Oferta archiwalna
Umiejętności osobiste - PersonAll®

Podsumowanie

Akademia Pielęgniarki - Liderki Zespołu, to cykl szkoleniowy zbudowany z 5 modułów dotyczących następujących zagadnień: 1. Praca z trudnym pacjentem i jego rodziną z zachowaniem praw pacjenta i personelu, 2. Skuteczna komunikacja w zarządzaniu personelem, 3. Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego 4. Podstawowe aspekty zarządzania zespołem, 5. Grupy focusowe (moduł 5-ty dostępny jest jedynie po realizacji modułów 1-4). Istnieje możliwość wyboru dowolnego modułu od 1 do 4 w zależności od potrzeb.

Symbol szkolenia

UO-AP

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 8 dni po 7 godz.

Korzyści dla uczestnika

Umiejętność rozpoznawania typów charakterologicznych pacjentów oraz źródeł trudnego zachowania pacjentów i ich rodzin. Techniki postępowania z pacjentem z obustronnym zachowaniem praw pacjenta i pielęgniarki. Poszerzenie kompetencji osobistch w zakresie komunikacji, asertywności, pracy zespołowej, zarządzania personelem i budowania autorytetu. Sposoby radzenia sobie ze stresem i objawami wypalenia zawodowego. Nabycie narzędzi do skutecznego budowania efektywnych zespołów medycznych oraz grup wsparcia w sytuacjach trudnych związanych z pracą pielęgniarki.

Adresaci

Pielęgniarki oddziałowe, koordynujące, pozostałe pielęgniarki ukierunkowane na rozwój osobisty lub przeznaczone do awansu.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania