Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
HACCP-ALG

Alergeny w żywności

Normy, wymagania i audity

Cele szkolenia

·         Dostarczenie wiedzy na temat alergenów występujących w żywności: czym są alergeny i jakie mogą wywołać reakcje ze strony układu odpornościowego człowieka.

·         Zapoznanie uczestników z wymaganiami prawnymi dotyczącymi oznakowania żywności zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

·         Przygotowanie uczestników do wprowadzenia systemu nadzorowania materiałów alergennych w ich firmach (zgodnie z BRC wydanie 8).

Symbol szkolenia

HACCP-ALG

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 1 dzień po 8 godz.

Program i ćwiczenia

·       Alergeny pokarmowe.

·         Co to są za substancje.

·         Jakie wywołują reakcje ze strony układu odpornościowego.

·         Czym różni się reakcja alergiczna od nietolerancji pokarmowej.

·       Wymagania prawne dotyczące przekazywania konsumentom informacji o alergenach występujących w produkcie.

·         Omówienie listy alergenów i substancji powodujących nietolerancję pokarmową, których obecność należy deklarować zgodnie z prawem obowiązującym w UE.

·         W jaki sposób należy prawidłowo przekazywać konsumentom informację o alergenach występujących w produkcie.

·       System nadzorowania materiałów alergennych – minimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia produktów alergenami

·         Źródła obecności alergenów w produkcie – 5S

·         Ocena surowców w celu określenia obecności alergenów i prawdopodobieństwa zanieczyszczenia alergenami: specyfikacje i ocena dostawców

·         Przyjmowanie surowców do magazynu i magazynowanie

·         Produkcja

·         Znakowanie

·         Mycie i czyszczenie

·       Ocena ryzyka i identyfikacja dróg zanieczyszczenia krzyżowego.

·       Kontrola obecności alergenów w produkcie i na powierzchniach.

·         Rapid testy

·         Badania w laboratoriach akredytowanych

·       Zakończenie szkolenia

·         Podsumowanie

·         Test

·         Ankieta

Ćwiczenia:

1 - zebranie wiedzy uczestników na temat alergenów

2 - rozpoznanie żywności, w której występują alergeny i substancje powodujące nietolerancję pokarmową wymienione w załączniku II Rozp. (UE) 1169/2011

3 - przygotowanie etykiety produktu na podstawie jego składu i opisu zakładu

4 - ocena poprawności informacji na etykietach na podstawie przykładów „z rynku”

5 - stworzenie systemu nadzorowania substancji alergennych wraz z identyfikacją dróg zanieczyszczeń krzyżowych na każdym etapie postępowania z produktem w firmie produkującej czekoladę mleczną, naturalną i z orzechami laskowymi.

 

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się:

·       Oceniać ryzyko związane z możliwą obecnością substancji alergennych w wyrobie gotowym.

·       Identyfikować drogi zanieczyszczenia krzyżowego substancjami alergennymi.

·       Podejmować działania związane z nadzorowaniem substancji alergennych na każdym etapie postępowania z żywnością: od zakupu surowców do znakowania wyrobu gotowego.

·       Prawidłowo przygotować informację o alergenach na etykietę produktu.

 

Uczestnik dowiaduje się:

·       Co to są alergeny i dlaczego są niebezpieczne dla życia i zdrowia.

·       Czym różnią się reakcje alergiczne od nietolerancji pokarmowej i jakie są ich objawy.

·       Które z alergenów i substancji powodujących nietolerancję pokarmową muszą być deklarowane na etykiecie produktu zgodnie z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej (Rozp. (UE) 1169/2011).

·       Dlaczego system nadzorowania alergenów w wyrobie gotowym zaczyna się już w momencie przygotowywania specyfikacji surowca.

·       W jaki sposób unikać zakażeń krzyżowych alergenami w procesie transportu, magazynowania, produkcji i dystrybucji.

·       Jakie metody kontroli można wykorzystać aby potwierdzić brak alergenu.

 

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

·       Ocena surowców w celu określenia obecności alergenów i prawdopodobieństwa zanieczyszczenia alergenami.

·       Ocena ryzyka do identyfikacji dróg zanieczyszczenia alergenami.

·       Tworzenie procedur postępowania na każdym etapie produkcji żywności w celu uniknięcia zakażeń krzyżowych.

Metodyka

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu, dyskusji, ćwiczeń indywidulanych oraz w grupach

Adresaci

·       Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.

·       Liderzy projektów.

·       Audytorzy wewnętrzni SZJ, ZSZJ.

·       Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

Zastosowanie

Obowiązkiem producenta środków spożywczych jest dostarczanie konsumentom bezpiecznej żywności. Identyfikacja oraz ocena ryzyka związanego z obecnością substancji alergennych w żywności oraz prawidłowe informowanie konsumentów o ich obecności w kupowanym produkcie są jednym z elementów wpływających na wywiązanie się z tego obowiązku.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:
 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
 • Zapytaj o termin szkolenia

  Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

  Gotowe!


  Szukasz

  innego terminu, miasta
  a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

  Zapytaj nas o możliwości

  Potrzebujesz pomocy?

  Szkolenia otwarte

  Karolina Paluch

  Karolina Paluch

  Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Monika Kozdrój

  Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Szkolenia zamknięte

  Małgorzata Jakubiak

  Małgorzata Jakubiak

  Dyrektor Operacyjny

  Sylwia Smuga

  Sylwia Smuga

  Kierownik Działu Szkoleń

  Dokumenty do pobrania