Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
HACCP-ALG-ONL

Alergeny w żywności - szkolenie online

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

·         Dostarczenie wiedzy na temat alergenów występujących w żywności: czym są alergeny i jakie mogą wywołać reakcje ze strony układu odpornościowego człowieka.

·         Zapoznanie uczestników z wymaganiami prawnymi dotyczącymi oznakowania żywności zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

·         Przygotowanie uczestników do wprowadzenia systemu nadzorowania materiałów alergennych w ich firmach (zgodnie z BRC wydanie 8).

Symbol szkolenia

HACCP-ALG-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 1 dzień po 8 godz.

Program i ćwiczenia

 

·       Alergeny pokarmowe.

·         Co to są za substancje.

·         Jakie wywołują reakcje ze strony układu odpornościowego.

·         Czym różni się reakcja alergiczna od nietolerancji pokarmowej.

·       Wymagania prawne dotyczące przekazywania konsumentom informacji o alergenach występujących w produkcie.

·         Omówienie listy alergenów i substancji powodujących nietolerancję pokarmową, których obecność należy deklarować zgodnie z prawem obowiązującym w UE.

·         W jaki sposób należy prawidłowo przekazywać konsumentom informację o alergenach występujących w produkcie.

·       System nadzorowania materiałów alergennych – minimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia produktów alergenami

·         Źródła obecności alergenów w produkcie – 5S

·         Ocena surowców w celu określenia obecności alergenów i prawdopodobieństwa zanieczyszczenia alergenami: specyfikacje i ocena dostawców

·         Przyjmowanie surowców do magazynu i magazynowanie

·         Produkcja

·         Znakowanie

·         Mycie i czyszczenie

·       Ocena ryzyka i identyfikacja dróg zanieczyszczenia krzyżowego.

·       Kontrola obecności alergenów w produkcie i na powierzchniach.

·         Rapid testy

·         Badania w laboratoriach akredytowanych

·       Zakończenie szkolenia

·         Podsumowanie

·         Test

·         Ankieta

Ćwiczenia:

1 - zebranie wiedzy uczestników na temat alergenów

2 - rozpoznanie żywności, w której występują alergeny i substancje powodujące nietolerancję pokarmową wymienione w załączniku II Rozp. (UE) 1169/2011

3 - przygotowanie etykiety produktu na podstawie jego składu i opisu zakładu

4 - ocena poprawności informacji na etykietach na podstawie przykładów „z rynku”

5 - stworzenie systemu nadzorowania substancji alergennych wraz z identyfikacją dróg zanieczyszczeń krzyżowych na każdym etapie postępowania z produktem w firmie produkującej czekoladę mleczną, naturalną i z orzechami laskowymi.

 

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się:

·       Oceniać ryzyko związane z możliwą obecnością substancji alergennych w wyrobie gotowym.

·       Identyfikować drogi zanieczyszczenia krzyżowego substancjami alergennymi.

·       Podejmować działania związane z nadzorowaniem substancji alergennych na każdym etapie postępowania z żywnością: od zakupu surowców do znakowania wyrobu gotowego.

·       Prawidłowo przygotować informację o alergenach na etykietę produktu.

 

Uczestnik dowiaduje się:

·       Co to są alergeny i dlaczego są niebezpieczne dla życia i zdrowia.

·       Czym różnią się reakcje alergiczne od nietolerancji pokarmowej i jakie są ich objawy.

·       Które z alergenów i substancji powodujących nietolerancję pokarmową muszą być deklarowane na etykiecie produktu zgodnie z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej (Rozp. (UE) 1169/2011).

·       Dlaczego system nadzorowania alergenów w wyrobie gotowym zaczyna się już w momencie przygotowywania specyfikacji surowca.

·       W jaki sposób unikać zakażeń krzyżowych alergenami w procesie transportu, magazynowania, produkcji i dystrybucji.

·       Jakie metody kontroli można wykorzystać aby potwierdzić brak alergenu.

 

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

·       Ocena surowców w celu określenia obecności alergenów i prawdopodobieństwa zanieczyszczenia alergenami.

·       Ocena ryzyka do identyfikacji dróg zanieczyszczenia alergenami.

·       Tworzenie procedur postępowania na każdym etapie produkcji żywności w celu uniknięcia zakażeń krzyżowych

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 

Adresaci

Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.

·       Liderzy projektów.

·       Audytorzy wewnętrzni SZJ, ZSZJ.

·       Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania