Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
MFMEA

Analiza FMEA maszyn

Uniwersalne narzędzia jakości

Symbol szkolenia

MFMEA

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 3 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1. Zapewnienie jakości a działania korygujące / zapobiegawcze, FMEA jako narzędzie ciągłej poprawy jakości - PDCA, cele i potencjalne korzyści wynikające ze stosowania FMEA, niezbędne zasoby, dokumenty, rola zespołu, warunki powodzenia. 
2. FMEA dla konstrukcji (DFMEA), procesu (PFMEA) i maszyn (MFMEA) – ogólne porównanie celów i zakresów. 
3. MFMEA w wykonaniu dostawcy maszyn, a MFMEA w wykonaniu użytkownika maszyn – porównanie celów. 
4. Przygotowanie danych wejściowych dla MFMEA – dokumenty i zapisy, analiza funkcjonalna maszyny. 
5. Formułowanie wad, przyczyn i skutków w analizie MFMEA, identyfikacja środków kontrolnych/sterujących w nadzorowaniu maszyn (detekcja a prewencja). 
6. Narzędzia pomocnicze (analiza Pareto, diagram Ishikawy, 5Why). 
7. Skale doboru wskaźników oceny ryzyka: Z (Znaczenia - Severity), C (Częstości - Occurrence). W (Wykrywalności - Detection) wg wytycznych AIAG - MFMEA 1st Edition 2001; interpretacja i krytyka WPR - Wskaźnika Poziomu Ryzyka (Risk Priority Number), nowe propozycje wskaźników ryzyka (SOD, SD, SO), wspomaganie oceny ryzyka za pomocą skal ocen PFMEA. 
8. Projektowanie działań doskonalących, hierarchia wariantów działań:
 • działania adresowane skutkom,
 • działania adresowane wadzie,
 • działania adresowane przyczynie,
 • działania detekcyjne a prewencyjne,
 • doskonalenie konstrukcji maszyn, procedur prewencyjnego utrzymania ruchu i przeglądów okresowych maszyn. 
9. Dane wyjściowe PFMEA: raportowanie stanu zagrożeń i wnioskowanie nt. priorytetów poprawy jakości/niezawodności parku maszynowego – analiza Pareto, histogramy, rankingi, macierze ryzyka. 
10. MFMEA i PFMEA – szczegółowe porównanie celów i zakresów, dyskusja przypadku. 

Ćwiczenia: 
1. Kryteria podejmowania decyzji dot. nadzorowania maszyn – analiza przykładu dla myjki ciśnieniowej. 
2. Wykonanie fragmentu MFMEA dla wybranej maszyny - praca w zespołach: 
 • analiza funkcjonalna maszyny, 
 • ocena bieżącego stanu zagrożeń dla wybranego pod/systemu/komponentu maszyny, 
 • plan, hipotetyczna realizacja i ocena skuteczności działań doskonalących,
 • dyskusja wyników (pośrednich i końcowych) na forum całej grupy. 
 
Uwaga dotycząca szkoleń otwartych:
W ramach ćwiczeń zaleca się wykonanie fragmentu analizy MFMEA dla podzespołu/części zaproponowanej przez Uczestników. Zaleca się wówczas, aby zainteresowaną Firmę reprezentowały na szkoleniu min. 2-3 osoby. 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

uzyskanie umiejętności prowadzenie skutecznych analiz MFMEA;poznanie metody pozwalającej na radykalne obniżenie kosztów (złej) jakości i kosztów produkcji wynikających z awaryjności maszyn i nieoptymalnych procedur ich nadzorowania; możliwość zapoznania się z podejściem do MFMEA prezentowanym przez Uczestników z różnych firm produkcyjnych, okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Metodyka

Miniwykłady, analizy przykładów, ćwiczenia w zespołach problemowych.

Adresaci

 • konstruktorzy maszyn, narzędzi, oprzyrządowania; 
 • liderzy, kierownicy, uczestnicy projektów wdrożeniowych/uruchomieniowych maszyn; 
 • osoby odpowiedzialne za odbiór / przygotowanie parku maszynowego dla procesu produkcji; 
 • osoby nadzorujące projektowanie maszyn, narzędzi, oprzyrządowania u dostawców; 
 • liderzy i członkowie zespołów MFMEA; 
 • inżynierowie zajmujący się analizą niezawodności maszyn, służby utrzymania ruchu, osoby odpowiedzialne za procedury utrzymania ruchu;
 • osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów jakości, auditorzy wewnętrzni.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
To szkolenie nie ma zaplanowanych terminów

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Senior Training Sales Specialist

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Training Realization Senior Specialist

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Chief Operating Officer

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Training Department Manager

Dokumenty do pobrania