Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
MFMEA

Analiza FMEA maszyn

Uniwersalne narzędzia jakości

Symbol szkolenia

MFMEA

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 3 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1. Zapewnienie jakości a działania korygujące / zapobiegawcze, FMEA jako narzędzie ciągłej poprawy jakości - PDCA, cele i potencjalne korzyści wynikające ze stosowania FMEA, niezbędne zasoby, dokumenty, rola zespołu, warunki powodzenia. 
2. FMEA dla konstrukcji (DFMEA), procesu (PFMEA) i maszyn (MFMEA) – ogólne porównanie celów i zakresów. 
3. MFMEA w wykonaniu dostawcy maszyn, a MFMEA w wykonaniu użytkownika maszyn – porównanie celów. 
4. Przygotowanie danych wejściowych dla MFMEA – dokumenty i zapisy, analiza funkcjonalna maszyny. 
5. Formułowanie wad, przyczyn i skutków w analizie MFMEA, identyfikacja środków kontrolnych/sterujących w nadzorowaniu maszyn (detekcja a prewencja). 
6. Narzędzia pomocnicze (analiza Pareto, diagram Ishikawy, 5Why). 
7. Skale doboru wskaźników oceny ryzyka: Z (Znaczenia - Severity), C (Częstości - Occurrence). W (Wykrywalności - Detection) wg wytycznych AIAG - MFMEA 1st Edition 2001; interpretacja i krytyka WPR - Wskaźnika Poziomu Ryzyka (Risk Priority Number), nowe propozycje wskaźników ryzyka (SOD, SD, SO), wspomaganie oceny ryzyka za pomocą skal ocen PFMEA. 
8. Projektowanie działań doskonalących, hierarchia wariantów działań:
 • działania adresowane skutkom,
 • działania adresowane wadzie,
 • działania adresowane przyczynie,
 • działania detekcyjne a prewencyjne,
 • doskonalenie konstrukcji maszyn, procedur prewencyjnego utrzymania ruchu i przeglądów okresowych maszyn. 
9. Dane wyjściowe PFMEA: raportowanie stanu zagrożeń i wnioskowanie nt. priorytetów poprawy jakości/niezawodności parku maszynowego – analiza Pareto, histogramy, rankingi, macierze ryzyka. 
10. MFMEA i PFMEA – szczegółowe porównanie celów i zakresów, dyskusja przypadku. 

Ćwiczenia: 
1. Kryteria podejmowania decyzji dot. nadzorowania maszyn – analiza przykładu dla myjki ciśnieniowej. 
2. Wykonanie fragmentu MFMEA dla wybranej maszyny - praca w zespołach: 
 • analiza funkcjonalna maszyny, 
 • ocena bieżącego stanu zagrożeń dla wybranego pod/systemu/komponentu maszyny, 
 • plan, hipotetyczna realizacja i ocena skuteczności działań doskonalących,
 • dyskusja wyników (pośrednich i końcowych) na forum całej grupy. 
 
Uwaga dotycząca szkoleń otwartych:
W ramach ćwiczeń zaleca się wykonanie fragmentu analizy MFMEA dla podzespołu/części zaproponowanej przez Uczestników. Zaleca się wówczas, aby zainteresowaną Firmę reprezentowały na szkoleniu min. 2-3 osoby. 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

uzyskanie umiejętności prowadzenie skutecznych analiz MFMEA;poznanie metody pozwalającej na radykalne obniżenie kosztów (złej) jakości i kosztów produkcji wynikających z awaryjności maszyn i nieoptymalnych procedur ich nadzorowania; możliwość zapoznania się z podejściem do MFMEA prezentowanym przez Uczestników z różnych firm produkcyjnych, okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Metodyka

Miniwykłady, analizy przykładów, ćwiczenia w zespołach problemowych.

Adresaci

 • konstruktorzy maszyn, narzędzi, oprzyrządowania; 
 • liderzy, kierownicy, uczestnicy projektów wdrożeniowych/uruchomieniowych maszyn; 
 • osoby odpowiedzialne za odbiór / przygotowanie parku maszynowego dla procesu produkcji; 
 • osoby nadzorujące projektowanie maszyn, narzędzi, oprzyrządowania u dostawców; 
 • liderzy i członkowie zespołów MFMEA; 
 • inżynierowie zajmujący się analizą niezawodności maszyn, służby utrzymania ruchu, osoby odpowiedzialne za procedury utrzymania ruchu;
 • osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów jakości, auditorzy wewnętrzni.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania