Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
LFMEA-P-AV-ONL

Analiza FMEA procesów logistycznych wg wytycznych branży motoryzacyjnej - szkolenie online

Narzędzia jakości

Cele szkolenia

·       Uzyskanie umiejętności wykonywania analiz FMEA dla procesów logistycznych (LFMEA) wg zunifikowanych wytycznych
(AIAG & VDA 1st Edition 2019) przez osoby rozpoczynające pracę z metodą FMEA.

·       Pozyskanie wiedzy nt. podstawowych zasad organizacji 7 kroków procesu wykonywania LFMEA.

Symbol szkolenia

LFMEA-P-AV-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 75%

Czas trwania: 3 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

·       Cele FMEA. FMEA jako metoda planowania i ciągłej poprawy jakości oraz jako metoda analizy / zarządzania ryzykiem.

·       Zasoby dla FMEA: zespół, rola kierownictwa.

·       FMEA dla konstrukcji (DFMEA) i procesu (PFMEA) – główne różnice i powiązania.

·       Dane wejściowe dla LFMEA, dane wyjściowe (efekty) LFMEA. Charakterystyki specjalne w LFMEA.

·       Siedem kroków procesu realizacji LFMEA:

1.       planowanie i przygotowanie (reguła „5T”),

2.       analiza struktury,

3.       analiza funkcji,

4.       analiza wad (pojęcie „focus element”),

5.       analiza ryzyka,

6.       optymalizacja (redukcja ryzyka),

7.       dokumentowanie wyników.

·       Szacowanie ryzyka: wskaźniki S (Severity), O (Occurrence), D (Detection) wg wytycznych AIAG & VDA 1st Edition 2019.

·       Sterowanie ryzykiem - działania prewencyjne a działania detekcyjne.

·       Optymalizacja działań:

·         określanie priorytetów dla działań (AP – Action Priority),

·         redukcja Occurrence / redukcja Detection.

·       Dokumentowanie analizy w postaci graficznej (drzewo struktury – Structure Tree, drzewo funkcji – Function Tree, drzewo wad – Failure Tree, umiejscowienie działań – prewencji, detekcji – w drzewie wad).

·       Dokumentowanie analizy w postaci tabelarycznej (formularz PFMEA dla LFMEA).

Ćwiczenia

·       Analiza przypadku – „wymyślamy FMEA”.

·       Interpretacja wady jako „Focus element” w łańcuchu przyczynowo-skutkowym.

·       Zastosowanie skal szacowania ryzyka (Severity, Occurrence, Detection) dla wybranych przypadków.

·       Opracowanie fragmentu LFMEA dla wybranego zakresu (wyrób / proces / operacja / funkcja / …) w wersji tabelarycznej i/lub graficznej:

·         drzewo struktury (Structure Tree); identyfikacja wyrobu i procesu, powiązanie ze schematem blokowym procesu (FC - FlowChart),

·         drzewo funkcji (Function Tree); powiązanie ze schematem blokowym procesu (FC) oraz specyfikacją wyrobu
i procesu, w tym: dokumentowanie charakterystyk specjalnych,

·         drzewo wad (Failure Tree); powiązanie przyczyna - wada („focus element”) - skutki; wskaźnik Severity,

·         działania (prewencyjne, detekcyjne) w drzewie wad; wskaźniki Occurrence i Detection,

·         optymalizacja wg AP (Action Priority) – określanie priorytetów, działania: zmiana struktury, zmiany działań (prewencyjnych, detekcyjnych), wpływ działań na wartości wskaźników Severity, Occurrence, Detection,

·         przeniesienie zawartości drzewa struktury (Structure Tree), drzewa funkcji (Function Tree), drzewa wad (Failure Tree) i działań (prewencyjnych i detekcyjnych) do arkusza LFMEA.

·       Pretest / posttest (tylko na życzenie Klienta w przypadku szkoleń zamkniętych).

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się:

·         Tworzyć drzewo struktury wyrobu i procesu (Structure Tree) dla potrzeb LFMEA, korzystając ze schematu blokowego procesu.

·         Opracowywać drzewo funkcji (Function Tree) z uwzględnieniem wymagań jakościowych, w tym charakterystyk specjalnych.

·         Opracowywać drzewo wad (Failure Tree).

·         Identyfikować działania prewencyjne i detekcyjne oraz przypisywać je do zagrożeń zidentyfikowanych w drzewie wad (Failure Tree).

·         Przenosić informacje zawarte w drzewie struktury, drzewie funkcji i drzewie wad do arkusza LFMEA.

·         Wypełniać arkusz LFMEA w sposób bezpośredni (nie poprzez drzewa struktury, funkcji, wad).

·         Szacować ryzyko za pomocą wskaźników Severity, Occurrence, Detection.

·         Określać priorytety dla działań zapobiegawczych (AP – Action Priority).

·         Planować działania zapobiegawcze i dokumentować je w arkuszu LFMEA, do etapu ich realizacji i szacowania ryzyka.

·         Dokumentować w arkuszu LFMEA wykonane działania, ponownie szacować i oceniać ryzyko.

Uczestnik dowiaduje się:

·       Jakie są zalecenia wytycznych AIAG & VDA w odniesieniu do siedmioetapowej realizacji procesu analizy FMEA.

·       Jakie są oczekiwane zasoby na realizację FMEA, za co, wg wytycznych AIAG&VDA, odpowiada kierownictwo.

·       Na czym polega różnica pomiędzy wykonywaniem analizy LFMEA z użyciem graficznej reprezentacji procesu i zagrożeń (drzewo struktury, funkcji, wad) a wykonywaniem analizy bezpośrednio w arkuszu LFMEA.

·       Jak używać tabele wspomagające szacowanie wskaźników Severity, Occurrence, Detection.

·       Jak podejmować decyzje co do oceny (akceptacji) ryzyka i określania priorytetów dla działań zapobiegawczych.

·       Na czym polega etap optymalizacji procesu oparty o koncepcję priorytetu działań (AP – Action Priority).

·       Jakie są zalecenia wytycznych AIAG&VDA w zakresie ich wdrażania.

Metodyka

·       Prezentacja przeplatana dyskusjami przykładów i wykonywaniem zadań.

·       Warsztaty w formie pracy zespołowej i zadań indywidualnych - zakres wg ustaleń z grupą.

·       Grupowy (wspólny) przegląd wyników zadań zrealizowanych przez poszczególne zespoły.

Adresaci

·       Liderzy, moderatorzy, członkowie zespołów LFMEA.

·       Osoby prowadzące projekty wdrożeń nowych wyrobów.

·       Osoby odpowiedzialne za planowanie jakości, APQP.

·       Inżynierowie jakości, specjaliści ds. jakości, auditorzy wewnętrzni.

·       Osoby realizujące audity jakości u dostawców, osoby odpowiedzialne za jakość dostawców, pracownicy działów SQA (Supplier Quality Assurance), SQD (Supplier Quality Development).

·       Osoby odpowiedzialne za jakość w przedsiębiorstwie.

Dodatkowe informacje

·       W przypadku szkoleń otwartych - w ramach części warsztatowej istnieje możliwość wykonywania fragmentów analiz PFMEA dla konkretnego zakresu (wyrób/proces/operacja) zaproponowanego przez Uczestników - zaleca się wówczas, aby zainteresowaną Firmę reprezentowały na szkoleniu co najmniej 2÷3 osoby, mogące stworzyć zespół w czasie szkolenia.

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania