Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
TPO-ONL

Teoria pomiaru i opracowanie wyniku pomiaru - szkolenie online

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

 • Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z pojęciem niepewności podczas wzorcowań i pomiarów, a także
  z podstawami jej szacowania.
 • Szkolenie ma jednocześnie wyrobić szersze spojrzenie na kwestię opracowania wyniku pomiaru i podejmowania dalszych decyzji na jego podstawie.
 • Omawiane zagadnienia są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania każdego laboratorium metrologicznego, będącego częścią firm produkcyjnych.
 • Symbol szkolenia

  TPO-ONL

  Terminy i miejsce

  Dokumenty do pobrania

  Szacunkowy udział części praktycznej: 50%

  Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

  Program i ćwiczenia

  1. Jednostka miary, układ jednostek miary.
  2. Definicje dotyczące pomiarów i przyrządów pomiarowych według słownika pojęć metrologicznych VIM. 
  3. Infrastruktura metrologiczna, międzynarodowe i narodowe organizacje metrologiczne (NMI, DI, OIML, BIPM, GUM, ILAC, PCA).
  4. Wzorce pomiarowe i ich hierarchiczny układ sprawdzeń. 
  5. Wzorcowanie i spójność pomiarowa (wytyczne ILAC i PCA). 
  6. Niepewność pomiarowa (niepewność standardowa, niepewność złożona, metoda A, metoda B, niepewność rozszerzona, budżet niepewności). 
  7. Opracowanie wyniku pomiaru (menzurand, zaokrąglanie wyniku, wartość zmierzona wielkości fizycznej, błędy systematyczne, błędy związane z wielkościami wpływającymi, wykorzystanie świadectw wzorcowania, przedstawienie wyniku pomiaru z uwzględnieniem niepewności pomiaru). 
  8. Ocena wyniku pomiaru – reguły orzekania o zgodności i niezgodności (wytyczne ILAC).

  Korzyści dla uczestnika

  Zdobyte Kwalifikacje/umiejętności:

  • Posługiwanie się poprawną terminologią metrologiczną oraz poznanie zakresu działania instytucji metrologicznych.
  • Umiejętności szacowania niepewności pomiaru i wzorcowania oraz jej interpretacji.
  • Umiejętność oceny świadectwa wzorcowania pod kątem jego wiarygodności oraz przyjęcie lub odrzucenia przyrządu pomiarowego do danego zastosowania.

  Korzyści dla przedsiębiorstwa

  Zdobyta wiedza pozwoli na prawidłowe podejście do pomiaru i wzorcowań. Zdobycie podstawowej wiedzy na temat niepewności pomiaru i sposobów jej szacowania. Poprawna interpretacja wyniku pomiaru i wzorcowania. Podejmowanie słusznej decyzji o zgodności lub niezgodności wyposażenia pomiarowego.

  Adresaci

  • personel laboratoriów metrologicznych,
  • osoby zajmujące się nadzorowaniem, doborem wyposażenia pomiarowego i jego walidacją,
  • osoby zajmujące się pomiarami.

  Dodatkowe informacje

  Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

  Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

  Zapytaj o termin szkolenia

  Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

  Gotowe!


  Szukasz

  innego terminu, miasta
  a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

  Zapytaj nas o możliwości

  Potrzebujesz pomocy?

  Szkolenia otwarte

  Karolina Paluch

  Karolina Paluch

  Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Monika Kozdrój

  Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Szkolenia zamknięte

  Dokumenty do pobrania