Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
TPO-ONL

Teoria pomiaru i opracowanie wyniku pomiaru - szkolenie online

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

 • Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z pojęciem niepewności podczas wzorcowań i pomiarów, a także
  z podstawami jej szacowania.
 • Szkolenie ma jednocześnie wyrobić szersze spojrzenie na kwestię opracowania wyniku pomiaru i podejmowania dalszych decyzji na jego podstawie.
 • Omawiane zagadnienia są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania każdego laboratorium metrologicznego, będącego częścią firm produkcyjnych.
 • Symbol szkolenia

  TPO-ONL

  Terminy i miejsce

  Dokumenty do pobrania

  Szacunkowy udział części praktycznej: 50%

  Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

  Program i ćwiczenia

  1. Jednostka miary, układ jednostek miary.
  2. Definicje dotyczące pomiarów i przyrządów pomiarowych według słownika pojęć metrologicznych VIM. 
  3. Infrastruktura metrologiczna, międzynarodowe i narodowe organizacje metrologiczne (NMI, DI, OIML, BIPM, GUM, ILAC, PCA).
  4. Wzorce pomiarowe i ich hierarchiczny układ sprawdzeń. 
  5. Wzorcowanie i spójność pomiarowa (wytyczne ILAC i PCA). 
  6. Niepewność pomiarowa (niepewność standardowa, niepewność złożona, metoda A, metoda B, niepewność rozszerzona, budżet niepewności). 
  7. Opracowanie wyniku pomiaru (menzurand, zaokrąglanie wyniku, wartość zmierzona wielkości fizycznej, błędy systematyczne, błędy związane z wielkościami wpływającymi, wykorzystanie świadectw wzorcowania, przedstawienie wyniku pomiaru z uwzględnieniem niepewności pomiaru). 
  8. Ocena wyniku pomiaru – reguły orzekania o zgodności i niezgodności (wytyczne ILAC).

  Korzyści dla uczestnika

  Zdobyte Kwalifikacje/umiejętności:

  • Posługiwanie się poprawną terminologią metrologiczną oraz poznanie zakresu działania instytucji metrologicznych.
  • Umiejętności szacowania niepewności pomiaru i wzorcowania oraz jej interpretacji.
  • Umiejętność oceny świadectwa wzorcowania pod kątem jego wiarygodności oraz przyjęcie lub odrzucenia przyrządu pomiarowego do danego zastosowania.

  Korzyści dla przedsiębiorstwa

  Zdobyta wiedza pozwoli na prawidłowe podejście do pomiaru i wzorcowań. Zdobycie podstawowej wiedzy na temat niepewności pomiaru i sposobów jej szacowania. Poprawna interpretacja wyniku pomiaru i wzorcowania. Podejmowanie słusznej decyzji o zgodności lub niezgodności wyposażenia pomiarowego.

  Adresaci

  • personel laboratoriów metrologicznych,
  • osoby zajmujące się nadzorowaniem, doborem wyposażenia pomiarowego i jego walidacją,
  • osoby zajmujące się pomiarami.

  Dodatkowe informacje

  Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

  Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

  Zapytaj o termin szkolenia

  Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

  Gotowe!


  Szukasz

  innego terminu, miasta
  a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

  Zapytaj nas o możliwości

  Potrzebujesz pomocy?

  Szkolenia otwarte

  Karolina Paluch

  Karolina Paluch

  Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Monika Kozdrój

  Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Szkolenia zamknięte

  Małgorzata Jakubiak

  Małgorzata Jakubiak

  Dyrektor Operacyjny

  Sylwia Smuga

  Sylwia Smuga

  Kierownik Działu Szkoleń

  Dokumenty do pobrania