Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
PFMEA-P-AV-ONL
Online

Analiza FMEA procesów produkcyjnych (PFMEA) wg wytycznych branży motoryzacyjnej- szkolenie online

Uniwersalne narzędzia jakości

Cele szkolenia

 • Uzyskanie umiejętności wykonywania analiz PFMEA dla procesów produkcyjnych wg zunifikowanych wytycznych (AIAG & VDA 1st Edition 2019) przez osoby rozpoczynające pracę z metodą PFMEA.
 • Pozyskanie wiedzy nt. podstawowych zasad organizacji 7 kroków procesu wykonywania PFMEA.
 • Symbol szkolenia

  PFMEA-P-AV-ONL

  Terminy i miejsce

  27 - 29 listopada 2023
  do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 24 dni
  Lokalizacja: Online

  Dokumenty do pobrania

  Czas trwania: 3 dni po 8 godz.

  Program i ćwiczenia

  • Cele FMEA. FMEA jako metoda planowania i ciągłej poprawy jakości oraz jako metoda analizy / zarządzania ryzykiem. 
  • Zasoby dla PFMEA: zespół, rola kierownictwa.
  • Powiązanie PFMEA z rachunkiem kosztów jakości (COQ – Cost of Quality, COPQ – Cost of Poor Quality): 
  • koszty zewnętrzne, koszty wewnętrzne, koszty kontroli, koszty prewencji.
  • FMEA dla konstrukcji (DFMEA) i procesu (PFMEA) – główne różnice i powiązania.
  • Dane wejściowe dla PFMEA, dane wyjściowe (efekty) PFMEA. Charakterystyki specjalne w PFMEA.
  • Siedem kroków procesu realizacji PFMEA:
   1. planowanie i przygotowanie (reguła „5T”),
   2. analiza struktury,
   3. analiza funkcji,
   4. analiza wad (pojęcie „focus element”),
   5. analiza ryzyka,
   6. optymalizacja (redukcja ryzyka),
   7. dokumentowanie wyników.
  • Szacowanie ryzyka: wskaźniki S (Severity), O (Occurrence), D (Detection) wg wytycznych AIAG & VDA 1st Edition 2019.
  • Sterowanie ryzykiem - działania prewencyjne a działania detekcyjne.
  • Optymalizacja działań: 
   • określanie priorytetów dla działań (AP – Action Priority), 
   • redukcja Occurrence / redukcja Detection,
   • powiązanie PFMEA z DOE, SPC, TRIZ, „error/mistake proofing”.
  • Dokumentowanie analizy w postaci graficznej (drzewo struktury – Structure Tree, drzewo funkcji – Function Tree, drzewo wad – Failure Tree, umiejscowienie działań – prewencji, detekcji – w drzewie wad).
  • Dokumentowanie analizy w postaci tabelarycznej (formularz PFMEA, raport PFMEA). Powiązanie z planem kontroli.
  • Zalecenia dotyczące wdrażania wytycznych AIAG & VDA 1st Edition 2019 przez dostawców branży motoryzacyjnej.
  Ćwiczenia 
  • Analiza przypadku – „wymyślamy PFMEA”.
  • Interpretacja wady jako „Focus element” w łańcuchu przyczynowo-skutkowym.
  • Zastosowanie skal szacowania ryzyka (Severity, Occurrence, Detection) dla wybranych przypadków.
  • Opracowanie fragmentu PFMEA dla wybranego zakresu (wyrób / proces / operacja / funkcja / …) w wersji tabelarycznej i/lub graficznej:
   • drzewo struktury (Structure Tree); identyfikacja wyrobu i procesu, powiązanie ze schematem blokowym wyrobu (diagram B) i schematem blokowym procesu (FC),
   • drzewo funkcji (Function Tree); powiązanie ze schematem blokowym procesu (FC) oraz specyfikacją wyrobu 
   • i procesu, w tym: dokumentowanie charakterystyk specjalnych, 
   • drzewo wad (Failure Tree); powiązanie przyczyna - wada („focus element”) - skutki; wskaźnik Severity,
   • działania (prewencyjne, detekcyjne) w drzewie wad; wskaźniki Occurrence i Detection,
   • optymalizacja wg AP (Action Priority) – określanie priorytetów, działania: zmiana struktury, zmiany działań (prewencyjnych, detekcyjnych), wpływ działań na wartości wskaźników Severity, Occurrence, Detection,
   • przeniesienie zawartości drzewa struktury (Structure Tree), drzewa funkcji (Function Tree), drzewa wad (Failure Tree) i działań (prewencyjnych i detekcyjnych) do arkusza PFMEA.
  Pretest / posttest (tylko na życzenie Klienta w przypadku szkoleń zamkniętych). 

   

  ?

  Korzyści dla uczestnika

  Uczestnik uczy się:

  • Tworzyć drzewo struktury wyrobu i procesu (Structure Tree) dla potrzeb PFMEA, korzystając ze schematu blokowego procesu.
  • Opracowywać drzewo funkcji (Function Tree) z uwzględnieniem wymagań jakościowych, w tym charakterystyk specjalnych.
  • Opracowywać drzewo wad (Failure Tree).
  • Identyfikować działania prewencyjne i detekcyjne oraz przypisywać je do zagrożeń zidentyfikowanych w drzewie wad (Failure Tree).
  • Przenosić informacje zawarte w drzewie struktury, drzewie funkcji i drzewie wad do arkusza PFMEA.
  • Wypełniać arkusz PFMEA w sposób bezpośredni (nie poprzez drzewa struktury, funkcji, wad).
  • Szacować ryzyko za pomocą wskaźników Severity, Occurrence, Detection.
  • Określać priorytety dla działań zapobiegawczych (AP – Action Priority).
  • Planować działania zapobiegawcze i dokumentować je w arkuszu PFMEA, do etapu ich realizacji i szacowania ryzyka.
  • Dokumentować w arkuszu PFMEA wykonane działania, ponownie szacować i oceniać ryzyko.

  Uczestnik dowiaduje się:

  • Jakie są zalecenia wytycznych AIAG & VDA w odniesieniu do siedmioetapowej realizacji procesu PFMEA.
  • Jakie są oczekiwane zasoby na realizację PFMEA, za co, wg wytycznych AIAG&VDA, odpowiada kierownictwo.
  • W jaki sposób analiza PFMEA wiąże się z zagadnieniem kosztów jakości (COQ – Costs of Quality, COPQ – Costs of Poor Quality).
  • Na czym polega różnica pomiędzy wykonywaniem analizy PFMEA z użyciem graficznej reprezentacji procesu i zagrożeń (drzewo struktury, funkcji, wad) a wykonywaniem analizy bezpośrednio w arkuszu PFMEA.
  • Jak używać tabele wspomagające szacowanie wskaźników Severity, Occurrence, Detection.
  • Jak podejmować decyzje co do oceny (akceptacji) ryzyka i określania priorytetów dla działań zapobiegawczych.
  • Na czym polega etap optymalizacji procesu oparty o koncepcję priorytetu działań (AP – Action Priority).
  • W jaki sposób inne narzędzia mogą wspierać etap optymalizacji (DOE, SPC, TRIZ, „mistake/error proofing”).
  • Jakie informacje z PFMEA przechodzą do planów kontroli.
  • Jakie są zalecenia wytycznych AIAG&VDA w zakresie ich wdrażania.

  Adresaci

  • Liderzy, moderatorzy, członkowie zespołów PFMEA.
  • Osoby prowadzące projekty wdrożeń nowych wyrobów.
  • Osoby odpowiedzialne za planowanie jakości, APQP.
  • Inżynierowie jakości, specjaliści ds. jakości, auditorzy wewnętrzni.
  • Osoby realizujące audity jakości u dostawców, osoby odpowiedzialne za jakość dostawców, pracownicy działów SQA (Supplier Quality Assurance), SQD (Supplier Quality Development).
  • Osoby odpowiedzialne za jakość w przedsiębiorstwie.

  Zastosowanie

  Uwaga:

   

  ·    Tematem warsztatów może być proces/wyrób realizowany w firmie reprezentowanej przez Uczestników.
  W przypadku zainteresowania taką tematyką warsztatu zalecany jest wcześniejszy kontakt z Działem Szkoleń TQMsoft w celu ustalenia zakresu z trenerem.

  Opinie użytkowników

  Szkolenie online na dobrym poziomie, z ciekawymi ćwiczeniami i przykładami, prowadzone w dostosowanym do uczestników tempie.Bardzo kompetentny trener.Prowadzenie jako przykład.

  Dodatkowe informacje

  Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

  Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

   

  Najbliższe szkolenie otwarte:

  2850.00 zł netto
  3505.50 zł brutto

  Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

  Gotowe!


  Szukasz

  innego terminu, miasta
  a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

  Zapytaj nas o możliwości

  Potrzebujesz pomocy?

  Szkolenia otwarte

  Karolina Paluch

  Karolina Paluch

  Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Monika Kozdrój

  Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Szkolenia zamknięte

  Dokumenty do pobrania