Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
VDA 6.5-ONL
Online

Audit wyrobu wg wymagań VDA 6.5- szkolenie online

Uniwersalne narzędzia jakości

Cele szkolenia

Audit wyrobu – omówienie interpretacji wymagań podręcznika VDA 6.5 „Audit produktu”:

 • planowanie auditu wyrobu,
 • przygotowanie do auditu,
 • przegląd dokumentacji,
 • przeprowadzenie auditu wyrobu,
 • ocena i analiza wyników,
 • planowanie działań korygujących.

Symbol szkolenia

VDA 6.5-ONL

Terminy i miejsce

18 - 19 października 2022
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 11 dni
Lokalizacja: Online
14 - 15 grudnia 2022
do rozpoczęcia pozostało 5 miesięcy 7 dni
Lokalizacja: Online

Czas trwania: 2 dni po 6 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

·         Przegląd wymagań dla audytowania w branży motoryzacyjnej

o    Kryteria wymagań: ISO/TS 16949:2009, ISO 19011:2018, VDA 6.x, IATF

o    Kluczowe wymagania: podejście procesowe, ciągłe doskonalenie i idea PDCA

o    Audyty wyrobu a audyty procesów i systemu- podobieństwa i różnice

o    CSR- specyficzne wymagania firm motoryzacyjnych - przegląd

o    Specyfika podejścia klientów niemieckich w/g VDA

·         Audyt wyrobu w/g VDA 6.5

o    Omówienie ostatnich zmian w podręczniku,

o    Program audytów i roczny harmonogram audytów

§  Wejścia, uwarunkowania

o    Kwalifikacje osób planujących i audytorów

§  Wymagania IATF, VDA, ISO 19011, dobre praktyki,

o    Planowanie audytów

§  Podejścia do planowania

§  kolejność, czas, miejsca, osoby, zakres

§  Specyfika audytu wyrobu w odróżnieniu od innych audytów

§  Dane wejściowe,

§  Wymagania wynikające z systemów zarzadzania w odniesieniu do audytów produktu

o    Przeprowadzanie audytu

§  Wymagane dokumenty

§  Pobieranie próbek i identyfikacja

§  Kontrola, badania próbek

§  Charakterystyki specjalne

§  Zwracanie próbek na produkcję

§  Pakowanie, magazynowanie, transport

§  Różnice pomiędzy audytem produktu, badaniem w serii a rekwalifikacją,

§  Klasyfikacja niezgodności

§  Raport po audycie, zapisy/sprawozdania

o    Działania poaudytowe

§  Zasady przeprowadzania działań korygujących

§  Działania natychmiastowe

§  Feedback - zasady informowania po audycie

o    Ocena audytu, zamknięcie audytu

·         Dyskusja, pytania - odpowiedzi

·         Ocena szkolenia, ew. ocena przyswojenia wiedzy przez uczestników

·         Test sprawdzający przyswojenie wiedzy przez uczestników

 

Ćwiczenia:
Przeprowadzenie przykładowych, szkoleniowych audytów jednego, dwóch produktów.

 

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 • Przygotowanie firmy do wymagań audytów w/g wymagań klienta niemieckiego (VDA)
 • Wyszkolenie osób mogących samodzielnie przeprowadzać audyty wewnętrzne i u dostawców,
 • Przygotowanie firmy do audytów klientów, certyfikacyjnych oraz nadzoru - pod kątem spełnienia wymagań dotyczących audytów wyrobów,
 • Przekazanie informacji o wymaganiach klientów niemieckich dotyczących współpracy i dostaw -  dla pracowników różnych działów (patrz: Adresaci szkolenia),
 • Poznanie zasad planowania i realizacji audytów wyrobów / produktów.

Adresaci

 • Pracownicy firm produkujących części na rynek motoryzacyjny w/g wymagań IATF 16949:2016, z uwzględnieniem wymagań klienta niemieckiego
 • Kandydaci na Audytorów wewnętrznych,
 • Audytorzy wewnętrzni - realizujący audyty wyrobów, ale też procesów produkcyjnych i systemu zarządzania,
 • Szefowie projektów,
 • Pełnomocnicy Zarządów d/s Sytemu Zarządzania wg IATF 16949:2016
 • Pracownicy Działów Jakości,
 • Pracownicy Laboratoriów Pomiarowych / odpowiedzialne za pomiary,
 • Osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości produkcji,
 • Osoby odpowiedzialne za produkcję,
 • Osoby odpowiedzialne za magazynowanie, audyty wyrobów gotowych w magazynie, wysyłki, spedycję,
 • Odpowiedzialni za zakupy, dostawców, zatwierdzenia od dostawców, audyty u dostawców,
 • Konsultanci realizujący doradztwo w firmach branży motoryzacyjnej.

Opinie użytkowników

Wiedza przekazana w jasny, zrozumiały sposób.Liczne przykłady z innych firm.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji.

Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

1900.00 zł netto
2337.00 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych