Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
VDA 6.5-ONL
Online

Audit wyrobu wg wymagań VDA 6.5- szkolenie online

Uniwersalne narzędzia jakości

Cele szkolenia

Audit wyrobu – omówienie interpretacji wymagań podręcznika VDA 6.5 „Audit produktu”:

·         planowanie auditu wyrobu,

·         przygotowanie do auditu,

·         przegląd dokumentacji,

·         przeprowadzenie auditu wyrobu,

·         ocena i analiza wyników,

·         planowanie działań korygujących.

 

Symbol szkolenia

VDA 6.5-ONL

Terminy i miejsce

13 - 14 marca 2023
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 3 dni
Lokalizacja: Online
18 - 19 maja 2023
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 8 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 6 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

·         Przegląd wymagań dla audytowania w branży motoryzacyjnej

o    Kryteria wymagań: ISO/TS 16949:2009, ISO 19011:2018, VDA 6.x, IATF

o    Kluczowe wymagania: podejście procesowe, ciągłe doskonalenie i idea PDCA

o    Audyty wyrobu a audyty procesów i systemu- podobieństwa i różnice

o    CSR- specyficzne wymagania firm motoryzacyjnych - przegląd

o    Specyfika podejścia klientów niemieckich w/g VDA

·         Audyt wyrobu w/g VDA 6.5

o    Omówienie ostatnich zmian w podręczniku,

o    Program audytów i roczny harmonogram audytów

§  Wejścia, uwarunkowania

o    Kwalifikacje osób planujących i audytorów

§  Wymagania IATF, VDA, ISO 19011, dobre praktyki,

o    Planowanie audytów

§  Podejścia do planowania

§  kolejność, czas, miejsca, osoby, zakres

§  Specyfika audytu wyrobu w odróżnieniu od innych audytów

§  Dane wejściowe,

§  Wymagania wynikające z systemów zarzadzania w odniesieniu do audytów produktu

o    Przeprowadzanie audytu

§  Wymagane dokumenty

§  Pobieranie próbek i identyfikacja

§  Kontrola, badania próbek

§  Charakterystyki specjalne

§  Zwracanie próbek na produkcję

§  Pakowanie, magazynowanie, transport

§  Różnice pomiędzy audytem produktu, badaniem w serii a rekwalifikacją,

§  Klasyfikacja niezgodności

§  Raport po audycie, zapisy/sprawozdania

o    Działania poaudytowe

§  Zasady przeprowadzania działań korygujących

§  Działania natychmiastowe

§  Feedback - zasady informowania po audycie

o    Ocena audytu, zamknięcie audytu

·         Dyskusja, pytania - odpowiedzi

·         Ocena szkolenia, ew. ocena przyswojenia wiedzy przez uczestników

·         Test sprawdzający przyswojenie wiedzy przez uczestników

 

Ćwiczenia:
Przeprowadzenie przykładowych, szkoleniowych audytów jednego, dwóch produktów.

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

    • Przygotowanie firmy do wymagań audytów w/g wymagań klienta niemieckiego (VDA)
    • Wyszkolenie osób mogących samodzielnie przeprowadzać audyty wewnętrzne i u dostawców,
    • Przygotowanie firmy do audytów klientów, certyfikacyjnych oraz nadzoru - pod kątem spełnienia wymagań dotyczących audytów wyrobów,
    • Przekazanie informacji o wymaganiach klientów niemieckich dotyczących współpracy i dostaw -  dla pracowników różnych działów (patrz: Adresaci szkolenia),
    • Poznanie zasad planowania i realizacji audytów wyrobów / produktów.

Adresaci

·         Pracownicy firm produkujących części na rynek motoryzacyjny w/g wymagań IATF 16949:2016, z uwzględnieniem wymagań klienta niemieckiego

·         Kandydaci na Audytorów wewnętrznych,

·         Audytorzy wewnętrzni - realizujący audyty wyrobów, ale też procesów produkcyjnych i systemu zarządzania,

·         Szefowie projektów,

·         Pełnomocnicy Zarządów d/s Sytemu Zarządzania wg IATF 16949:2016

·         Pracownicy Działów Jakości,

·         Pracownicy Laboratoriów Pomiarowych / odpowiedzialne za pomiary,

·         Osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości produkcji,

·         Osoby odpowiedzialne za produkcję,

·         Osoby odpowiedzialne za magazynowanie, audyty wyrobów gotowych w magazynie, wysyłki, spedycję,

·         Odpowiedzialni za zakupy, dostawców, zatwierdzenia od dostawców, audyty u dostawców,

·         Konsultanci realizujący doradztwo w firmach branży motoryzacyjnej.

 

Opinie użytkowników

Wiedza przekazana w jasny, zrozumiały sposób.Liczne przykłady z innych firm.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji.

Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

2100.00 zł netto
2583.00 zł brutto

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania