Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
LAR

Analiza i zarządzanie ryzykiem w logistyce firmy uczestniczącej w łańcuchu dostaw

Oferta archiwalna
Logistyka

Cele szkolenia

?Szkolenie adresowane jest do tych aktywnych w biznesie Klientów, którym nie wystarcza bierne reagowanie na ryzyko, którego doświadczają zarówno oni, jak i ich dostawcy i klienci. Akcent położono na analizę i zarządzanie ryzykiem w sferze logistyki w kontekście powiązań firm z ich współpracownikami. Oprócz omówienia koncepcji procesów analizy i zarządzania ryzykiem (część wykładowa ok. 40%), przedstawione zostaną także metody i narzędzia praktycznej implementacji tych procesów (szerokie spektrum metod stosowanych w zarządzaniu organizacjami, zarządzaniu jakością i zarządzaniu projektami, które można z powodzeniem wykorzystać w logistyce). Uczestnicy będą też mogli się zapoznać z praktykami zarządzania ryzykiem w sferze logistyki różnych organizacji.

Symbol szkolenia

LAR

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 6 godz.

Korzyści dla uczestnika

Uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy pracowników w zakresie analizy ryzyka; Dostarczenie pracownikom konkretnych metod i narzędzi do wykorzystania w procesach analizy i zarządzania ryzykiem ściśle w kontekście logistyki; Zaprezentowanie tzw. najlepszych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw oraz potknięć innych firm w tym zakresie (możliwość uczenia się na cudzych błędach); Możliwość konsultacji/przedyskutowania bezpośrednio ze specjalistą problemów, problemów jakimi pracownicy przedsiębiorstwa mają do czynienia na co dzień w przedsiębiorstwie.

Adresaci

Starsi specjaliści i menedżerowie wszystkich szczebli przedsiębiorstw handlowych, usługowych i produkcyjnych, w tym: Pracownicy działów zakupów i zaopatrzenia, Pracownicy działów handlowych, sprzedaży i ekspedycji, Pracownicy działów utrzymania ruchu, Pracownicy działów logistyki, Pracownicy działów zarządzania łańcuchem dostaw, Dyrektorzy/kierownicy oddziałów przedsiębiorstw.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania