Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
LAR

Analiza i zarządzanie ryzykiem w logistyce firmy uczestniczącej w łańcuchu dostaw

Oferta archiwalna

Cele szkolenia

?Szkolenie adresowane jest do tych aktywnych w biznesie Klientów, którym nie wystarcza bierne reagowanie na ryzyko, którego doświadczają zarówno oni, jak i ich dostawcy i klienci. Akcent położono na analizę i zarządzanie ryzykiem w sferze logistyki w kontekście powiązań firm z ich współpracownikami. Oprócz omówienia koncepcji procesów analizy i zarządzania ryzykiem (część wykładowa ok. 40%), przedstawione zostaną także metody i narzędzia praktycznej implementacji tych procesów (szerokie spektrum metod stosowanych w zarządzaniu organizacjami, zarządzaniu jakością i zarządzaniu projektami, które można z powodzeniem wykorzystać w logistyce). Uczestnicy będą też mogli się zapoznać z praktykami zarządzania ryzykiem w sferze logistyki różnych organizacji.

Symbol szkolenia

LAR

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 6 godz.

Korzyści dla uczestnika

Uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy pracowników w zakresie analizy ryzyka; Dostarczenie pracownikom konkretnych metod i narzędzi do wykorzystania w procesach analizy i zarządzania ryzykiem ściśle w kontekście logistyki; Zaprezentowanie tzw. najlepszych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw oraz potknięć innych firm w tym zakresie (możliwość uczenia się na cudzych błędach); Możliwość konsultacji/przedyskutowania bezpośrednio ze specjalistą problemów, problemów jakimi pracownicy przedsiębiorstwa mają do czynienia na co dzień w przedsiębiorstwie.

Adresaci

Starsi specjaliści i menedżerowie wszystkich szczebli przedsiębiorstw handlowych, usługowych i produkcyjnych, w tym: Pracownicy działów zakupów i zaopatrzenia, Pracownicy działów handlowych, sprzedaży i ekspedycji, Pracownicy działów utrzymania ruchu, Pracownicy działów logistyki, Pracownicy działów zarządzania łańcuchem dostaw, Dyrektorzy/kierownicy oddziałów przedsiębiorstw.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania