Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
SPC-WA

Statystyczne sterowanie procesem - warsztaty doskonalące

Metody statystyczne

Cele szkolenia

 

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Podejmowane zagadnienia ilustrowane są wieloma przykładami,
w których uwaga skierowana jest zarówno na stronę rachunkową jak i na stronę znaczeniową (interpretacja otrzymanych wyników w aspekcie oceny zachowania się i możliwości doskonalenia procesu).

Symbol szkolenia

SPC-WA

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 6 godz.

Program i ćwiczenia

 1. Wprowadzenie. Normy, dokumenty dotyczące SPC – stan aktualny.

2.       Zmienność, Podstawowa statystyczna analiza danych. Proces stabilny/rozregulowany. Statystyczny opis zmienności – wizualizacja danych,  parametry opisowe. Przygotowanie danych do analizy – identyfikacja wyników izolowanych.

3.       Zdolność procesu/maszyny. Obliczanie i szczegółowa interpretacja współczynników zdolności procesu/maszyny  - rozkład normalny/inny od normalnego, dwustronne/jednostronne  granice specyfikacji. Przegląd wszystkich obecnie wykorzystywanych strategii oceny zdolności procesu/maszyny

4.       Karty przebiegu procesu. Karty kontrolne. Zasady funkcjonowania kart przebiegu procesu (run charts) oraz kart kontrolnych. Karty kontrolne Shewharta – konstrukcja, wykorzystanie. Czułość karty kontrolnej. Inne karty kontrolne ( rozkład inny od rozkładu normalnego, karty DNOM,EWMA).

5.       Wzajemne relacje pomiędzy SPC – MSA. Kryteria zdatności systemu pomiarowego do oceny  zachowania się procesu ze względu na zmienność. „Grube dane”

 

Ćwiczenia, studium przypadków

 1. Statystyczna analiza danych. Parametry opisowe - miary położenia, rozrzutu, kształtu. Wizualizacja – histogram, wykres pudełkowy, wykres punktowy, dystrybuanta. Identyfikacja wyników izolowanych (outliers) – testy Grubbsa, Dixona, Hampela.

2.       Rozkład normalny. Identyfikacja – graficzny test normalności, test Andersona-Darlinga, test chi-kwadrat. Reguła 3-sigma. Frakcja realizacji poza specyfikacją – wyznaczanie.

3.       Ocena zdolności procesu/maszyny. Wyznaczanie i interpretacja współczynników Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cm, Cmk (wg ISO/TR 22514-3 – Pm, Pmk). Przypadki – rozkład normalny/rozkład inny od normalnego, dwustronne/jednostronne granice specyfikacji, postępowanie w przypadku granic naturalnych. Metody rachunkowe: rozkład normalny – w oparciu o regułę 3-sigma, rozkład inny od normalnego – transformacja danych (Box-Cox, Johnson), metoda percentylowa (dopasowanie rozkładu, metoda przybliżona Clementsa, metoda oparta o przedział tolerancji naturalnej).

4.       Ocena zdolności procesu/maszyny – dodatkowe zagadnienia. Dokładność oceny współczynników zdolności. Wpływ zmienności systemu pomiarowego na ocena współczynników zdolności. Inne współczynniki zdolności – współczynnik Cpm, zdolność between/within. Zdolność w przypadku oceny alternatywnej.

5.       Karta przebiegu procesu (run chart). Konstrukcja, zasady wykorzystania.

6.       Karty kontrolne Shewharta. Konstrukcja kart kontrolnych Shewharta dla cech mierzalnych  (metoda stabilizacyjna tj. na podstawie wstępnych danych z procesu, metoda projektowa) -  karta wartości średniej i rozstępu, karta wartości średniej i odchylenia standardowego, karta pojedynczych obserwacji i ruchomego rozstępu. Ocena zdolności procesu na podstawie kart kontrolnych. Czułość kart kontrolnych – zdolność do detekcji zmian w procesie.  Zasady optymalnego doboru karty i jej wykorzystania: dobór liczności próbki, częstość próbkowania, metody próbkowania. Praktyczne posługiwanie się kartą kontrolną - kryteria oceny zachowania się procesu ze względu na zmienność. Zasady „czytania” kart kontrolnych - sygnały, trendy, serie, „obklejanie” linii kontrolnych, „obklejanie” linii centralnej, periodyczność, rola i znaczenie linii ostrzegawczych, testy strefowe. Karty kontrolne w przypadku oceny atrybutowej (jednostka zgodna/niezgodna, identyfikacja i zliczanie niezgodności): p, np, c, u.

7.       Karty kontrolne – dodatkowe zagadnienia. Konstrukcja kart w przypadku rozkładu innego od rozkładu normalnego. Karta odchyleń od wartości nominalnej – karta DNOM. Karta wykładniczo ważonej ruchomej średniej – karta EWMA.

W analizach rachunkowych może być wykorzystywany Excel albo Minitab.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania