Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
MSARR-ONL
Online

Analiza systemów pomiarowych dla właściwości mierzalnych- szkolenie online

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

 • Metody określania zdolności systemów pomiarowych dla właściwości mierzalnych wg wytycznych branży motoryzacyjnej.
 • Powtarzalność i odtwarzalność - analiza „R&R”.
 • Niepoprawność, rozdzielczość, stabilność, wskaźniki oceny zdolności, interpretacja i wymagania.
 • Analiza graficzna.
 • Problemy praktyczne planowania i wykonywania oceny zdolności systemów pomiarowych.
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem wspomagania komputerowego i przyrządów uniwersalnych do pomiarów wielkości geometrycznych.
 • Gotowe arkusze obliczeniowe dla Uczestników.

Symbol szkolenia

MSARR-ONL

Terminy i miejsce

07 - 08 października 2024
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 22 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1.  Zdolność systemu pomiarowego: 
 • przyczyny zmienności wyników pomiarów, pojęcie błędu i niepewności pomiaru,
 • niepewność pomiaru a podejmowanie decyzji w procesie produkcji, 
 • skutki błędów pomiaru dla kontroli jakości i dla sterowania procesem. 
2.  Opis zdolności systemów pomiarowych. 
3.  Definicje i interpretacja:
 • niepoprawność wskazań (błąd systematyczny),
 • powtarzalność i odtwarzalność (błędy przypadkowe),
 • zmienność całkowita a zmienność własna procesu,
 • rozdzielczość i rozróżnialność,
 • wskaźniki zdolności: Cg, Cgk, %EV, %AV, %R&R, %PV, ndc,
 • liniowość i stabilność systemu pomiarowego.
4.  Ocena zdolności systemów pomiarowych dla zadań pomiarowych związanych z kontrolą jakości lub sterowaniem procesem – wymagania.
5.  Metodologia badań zdolności systemów pomiarowych za pomocą analizy R&R:
 • procedura typu 1,
 • procedura typu 2 (pełna – metoda rozstępów i średnich ARM),
 • procedura typu 2 (uproszczona – metoda rozstępów RM),
 • procedura typu 3.
6. Graficzna prezentacja wyników analizy R&R. 
 
Ćwiczenia:
 • analiza R&R typ 2 metodą średnich i rozstępów – analiza przypadku,
 • wyznaczanie i interpretacja współczynników zdolności Cg, Cgk – analiza typ 1 (samodzielne pomiary i interpretacja wyników),
 • ocena zdolności przyrządu dla zadania pomiarowego typu „orzekanie zgodności ze specyfikacją” oraz do zastosowań w SPC (samodzielne pomiary i interpretacja wyników),
 • analiza R&R typ 2 metodą średnich i rozstępów oraz metodą rozstępów,
 • analiza graficzna wyników pomiarów – zaawansowane wnioskowanie o systemie pomiarowym.

Opcjonalnie, w zależności od zainteresowań Uczestników:

 • analiza R&R typ 3 – analiza przypadku kontroli automatycznej,
 • analiza stabilności systemu pomiarowego – karta kontrolna Xśr-R – analiza przypadku. 
Uwagi:
 • w ramach ćwiczeń może zostać wykonana analiza R&R dla systemu pomiarowego dostarczonego na szkolenie przez Uczestników – wymagany wcześniejszy kontakt z trenerem,
 • w przypadku przesłania przez Uczestnika nie później niż 14 dni przed szkoleniem opisu konkretnego problemu związanego z analizą R&R, w czasie ćwiczeń może odbyć się wspólna próba jego rozwiązania – wymagana pisemna zgoda Uczestnika na upublicznienie opisu problemu (bez nazw własnych).

Korzyści dla przedsiębiorstwa

W przypadku wykorzystania poznanej metody:

·         istotne zmniejszenie ryzyka wysłania do klienta wyrobu niezgodnego z powodu błędnych decyzji kontrolnych,

·         zmniejszenie ryzyka błędnych decyzji dotyczących stanu procesu (sterowania procesem),

·         zdobycie umiejętności pozwalających na samodzielne prowadzenie analiz R&R oraz dogłębną interpretację wyników nastawioną na planowanie trafnych działań korygujących,

·         poznanie efektywnej, empirycznej metody szacowania niepewności pomiaru,

·         możliwość weryfikacji poprawności doboru środków pomiarowych, szczególnie dla zadań pomiarowych związanych z dużym ryzykiem kosztów niezgodności,

·         zapoznanie się z możliwościami wspomagania komputerowego w zakresie analizy zdolności systemów pomiarowych – możliwość bezpłatnego uzyskania arkuszy obliczeniowych używanych w czasie szkolenia.?

Adresaci

·         osoby odpowiedzialne za nadzór nad wyposażeniem kontrolno – pomiarowym,

·         pracownicy izb pomiarów i laboratoriów pomiarowych,

·         osoby odpowiedzialne za dobór przyrządów do kontroli wyrobu / nadzorowania procesu,

·         pracownicy działów jakości / kontroli jakości,

·         auditorzy wewnętrzni, auditorzy II strony (dostawców), auditorzy III strony (certyfikujący) – szczególnie wg wymagań ISO/TS 16949,

·         osoby uczestniczące lub prowadzące projekty Six-Sigma (Green Belt, Black Belt).

Zastosowanie

Analiza zdolności systemów pomiarowych stanowi istotne uzupełnienie okresowego sprawdzania / wzorcowania przyrządów. Pozwala ona na ocenę zdatności danego systemu pomiarowego do wykonywania zadania pomiarowego określonego przez: mierzoną właściwość (jej wartość, zmienność i tolerancję), umiejętności operatorów, warunki (zakłócenia) zewnętrzne oraz procedurę pomiarową. Wyniki analizy mogą przyczynić się do istotnej redukcji ryzyka reklamacji i kosztów braków dzięki identyfikacji systemów pomiarowych będących źródłem błędnych decyzjio zwolnieniu wyrobu (lub akceptacji procesu). Najczęściej stosowaną i najbardziej uniwersalną metodą oceny zdolności systemów pomiarowych jest analiza „R&R”.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

2300.00 zł netto
2829.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania