Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
MSARR

Analiza systemów pomiarowych dla właściwości mierzalnych

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

 • ?Metody określania zdolności systemów pomiarowych dla właściwości mierzalnych wg wytycznych branży motoryzacyjnej.
 • Powtarzalność i odtwarzalność - analiza „R&R”.
 • Niepoprawność, rozdzielczość, stabilność, wskaźniki oceny zdolności, interpretacja i wymagania.
 • Analiza graficzna.
 • Problemy praktyczne planowania i wykonywania oceny zdolności systemów pomiarowych.
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem wspomagania komputerowego i przyrządów uniwersalnych do pomiarów wielkości geometrycznych.
 • Gotowe arkusze obliczeniowe dla Uczestników.

Symbol szkolenia

MSARR

Terminy i miejsce

27 - 28 lutego 2023
do rozpoczęcia pozostało 18 dni 58 minut
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
11 - 12 maja 2023
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 2 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1.  Zdolność systemu pomiarowego: 
 • przyczyny zmienności wyników pomiarów, pojęcie błędu i niepewności pomiaru,
 • niepewność pomiaru a podejmowanie decyzji w procesie produkcji, 
 • skutki błędów pomiaru dla kontroli jakości i dla sterowania procesem. 
2.  Opis zdolności systemów pomiarowych. 
3.  Definicje i interpretacja:
 • niepoprawność wskazań (błąd systematyczny),
 • powtarzalność i odtwarzalność (błędy przypadkowe),
 • zmienność całkowita a zmienność własna procesu,
 • rozdzielczość i rozróżnialność,
 • wskaźniki zdolności: Cg, Cgk, %EV, %AV, %R&R, %PV, ndc,
 • liniowość i stabilność systemu pomiarowego.
4.  Ocena zdolności systemów pomiarowych dla zadań pomiarowych związanych z kontrolą jakości lub sterowaniem procesem – wymagania.
5.  Metodologia badań zdolności systemów pomiarowych za pomocą analizy R&R:
 • procedura typu 1,
 • procedura typu 2 (pełna – metoda rozstępów i średnich ARM),
 • procedura typu 2 (uproszczona – metoda rozstępów RM),
 • procedura typu 3.
6. Graficzna prezentacja wyników analizy R&R. 
 
Ćwiczenia:
 • analiza R&R typ 2 metodą średnich i rozstępów – analiza przypadku,
 • wyznaczanie i interpretacja współczynników zdolności Cg, Cgk – analiza typ 1 (samodzielne pomiary i interpretacja wyników),
 • ocena zdolności przyrządu dla zadania pomiarowego typu „orzekanie zgodności ze specyfikacją” oraz do zastosowań w SPC (samodzielne pomiary i interpretacja wyników),
 • analiza R&R typ 2 metodą średnich i rozstępów oraz metodą rozstępów,
 • analiza graficzna wyników pomiarów – zaawansowane wnioskowanie o systemie pomiarowym.

Opcjonalnie, w zależności od zainteresowań Uczestników:

 • analiza R&R typ 3 – analiza przypadku kontroli automatycznej,
 • analiza stabilności systemu pomiarowego – karta kontrolna Xśr-R – analiza przypadku. 
Uwagi:
 • w ramach ćwiczeń może zostać wykonana analiza R&R dla systemu pomiarowego dostarczonego na szkolenie przez Uczestników – wymagany wcześniejszy kontakt z trenerem,
 • w przypadku przesłania przez Uczestnika nie później niż 14 dni przed szkoleniem opisu konkretnego problemu związanego z analizą R&R, w czasie ćwiczeń może odbyć się wspólna próba jego rozwiązania – wymagana pisemna zgoda Uczestnika na upublicznienie opisu problemu (bez nazw własnych).

Korzyści dla przedsiębiorstwa

W przypadku wykorzystania poznanej metody: istotne zmniejszenie ryzyka wysłania do klienta wyrobu niezgodnego z powodu błędnych decyzji kontrolnych, zmniejszenie ryzyka błędnych decyzji dotyczących stanu procesu (sterowania procesem), zdobycie umiejętności pozwalających na samodzielne prowadzenie analiz R&R oraz dogłębną interpretację wyników nastawioną na planowanie trafnych działań korygujących, poznanie efektywnej, empirycznej metody szacowania niepewności pomiaru, możliwość weryfikacji poprawności doboru środków pomiarowych, szczególnie dla zadań pomiarowych związanych z dużym ryzykiem kosztów niezgodności, zapoznanie się z możliwościami wspomagania komputerowego w zakresie analizy zdolności systemów pomiarowych – możliwość bezpłatnego uzyskania arkuszy obliczeniowych używanych w czasie szkolenia. ?

Adresaci

 • osoby odpowiedzialne za nadzór nad wyposażeniem kontrolno – pomiarowym, 
 • pracownicy izb pomiarów i laboratoriów pomiarowych, 
 • osoby odpowiedzialne za dobór przyrządów do kontroli wyrobu / nadzorowania procesu, 
 • pracownicy działów jakości / kontroli jakości, 
 • auditorzy wewnętrzni, auditorzy II strony (dostawców), auditorzy III strony (certyfikujący) – szczególnie wg wymagań ISO/TS 16949, 
 • osoby uczestniczące lub prowadzące projekty Six-Sigma (Green Belt, Black Belt). 

 

Zastosowanie

Analiza zdolności systemów pomiarowych stanowi istotne uzupełnienie okresowego sprawdzania / wzorcowania przyrządów. Pozwala ona na ocenę zdatności danego systemu pomiarowego do wykonywania zadania pomiarowego określonego przez: mierzoną właściwość (jej wartość, zmienność i tolerancję), umiejętności operatorów, warunki (zakłócenia) zewnętrzne oraz procedurę pomiarową. Wyniki analizy mogą przyczynić się do istotnej redukcji ryzyka reklamacji i kosztów braków dzięki identyfikacji systemów pomiarowych będących źródłem błędnych decyzji o zwolnieniu wyrobu (lub akceptacji procesu). Najczęściej stosowaną i najbardziej uniwersalną metodą oceny zdolności systemów pomiarowych jest analiza „R&R”. 
 

Opinie użytkowników

02-03.12.2019 r. "Duży nacisk na ćwiczenia praktyczne. Bardzo duża wiedza trenera w zakresie tematu szkolenia."
02-03.12.2019 r. "Merytoryka prowadzącego, dobre i fachowe podejście, dobra komunikacja z uczestnikami szkolenia."
02-04.10.2019 r. "Możliwość ćwiczenia na arkuszach wykorzystywanych w naszej firmie. Bardzo dobre przygotowanie materiałów potrzebnych do szkolenia."
02-04.10.2019 r. "Super przekazana wiedza, dobrze zainwestowany czas."
28-29.03.2019 r. "Bardzo dobre przygotowanie trenera do tematu. Bardzo dobre przykłady zastosowań praktycznych. Świetna komunikacja."
28-29.03.2019 r. "Bardzo dobra komunikatywność trenera z uczestnikami, wyjaśnienie wszystkich problemów i niejasności."
12-13.07.2018 r. "Merytoryczność wykładowcy, składnie (spójnie) przygotowane materiały."
12-13.07.2018 r. "Bardzo praktyczne szkolenie."
25-26.06.2018 r. "Bardzo doświadczony i komunikatywny trener."
14-15.12.2017 r. "Świetnie przekazany materiał szkoleniowy przez wykładowcę."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2250.00 zł netto
2767.50 zł brutto

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania