Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
MSARR

Analiza systemów pomiarowych dla właściwości mierzalnych

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

 • ?Metody określania zdolności systemów pomiarowych dla właściwości mierzalnych wg wytycznych branży motoryzacyjnej.
 • Powtarzalność i odtwarzalność - analiza „R&R”.
 • Niepoprawność, rozdzielczość, stabilność, wskaźniki oceny zdolności, interpretacja i wymagania.
 • Analiza graficzna.
 • Problemy praktyczne planowania i wykonywania oceny zdolności systemów pomiarowych.
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem wspomagania komputerowego i przyrządów uniwersalnych do pomiarów wielkości geometrycznych.
 • Gotowe arkusze obliczeniowe dla Uczestników.

Symbol szkolenia

MSARR

Terminy i miejsce

02 - 03 października 2023
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 22 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
07 - 08 grudnia 2023
do rozpoczęcia pozostało 5 miesięcy 27 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1.  Zdolność systemu pomiarowego: 
 • przyczyny zmienności wyników pomiarów, pojęcie błędu i niepewności pomiaru,
 • niepewność pomiaru a podejmowanie decyzji w procesie produkcji, 
 • skutki błędów pomiaru dla kontroli jakości i dla sterowania procesem. 
2.  Opis zdolności systemów pomiarowych. 
3.  Definicje i interpretacja:
 • niepoprawność wskazań (błąd systematyczny),
 • powtarzalność i odtwarzalność (błędy przypadkowe),
 • zmienność całkowita a zmienność własna procesu,
 • rozdzielczość i rozróżnialność,
 • wskaźniki zdolności: Cg, Cgk, %EV, %AV, %R&R, %PV, ndc,
 • liniowość i stabilność systemu pomiarowego.
4.  Ocena zdolności systemów pomiarowych dla zadań pomiarowych związanych z kontrolą jakości lub sterowaniem procesem – wymagania.
5.  Metodologia badań zdolności systemów pomiarowych za pomocą analizy R&R:
 • procedura typu 1,
 • procedura typu 2 (pełna – metoda rozstępów i średnich ARM),
 • procedura typu 2 (uproszczona – metoda rozstępów RM),
 • procedura typu 3.
6. Graficzna prezentacja wyników analizy R&R. 
 
Ćwiczenia:
 • analiza R&R typ 2 metodą średnich i rozstępów – analiza przypadku,
 • wyznaczanie i interpretacja współczynników zdolności Cg, Cgk – analiza typ 1 (samodzielne pomiary i interpretacja wyników),
 • ocena zdolności przyrządu dla zadania pomiarowego typu „orzekanie zgodności ze specyfikacją” oraz do zastosowań w SPC (samodzielne pomiary i interpretacja wyników),
 • analiza R&R typ 2 metodą średnich i rozstępów oraz metodą rozstępów,
 • analiza graficzna wyników pomiarów – zaawansowane wnioskowanie o systemie pomiarowym.

Opcjonalnie, w zależności od zainteresowań Uczestników:

 • analiza R&R typ 3 – analiza przypadku kontroli automatycznej,
 • analiza stabilności systemu pomiarowego – karta kontrolna Xśr-R – analiza przypadku. 
Uwagi:
 • w ramach ćwiczeń może zostać wykonana analiza R&R dla systemu pomiarowego dostarczonego na szkolenie przez Uczestników – wymagany wcześniejszy kontakt z trenerem,
 • w przypadku przesłania przez Uczestnika nie później niż 14 dni przed szkoleniem opisu konkretnego problemu związanego z analizą R&R, w czasie ćwiczeń może odbyć się wspólna próba jego rozwiązania – wymagana pisemna zgoda Uczestnika na upublicznienie opisu problemu (bez nazw własnych).

Korzyści dla przedsiębiorstwa

W przypadku wykorzystania poznanej metody: istotne zmniejszenie ryzyka wysłania do klienta wyrobu niezgodnego z powodu błędnych decyzji kontrolnych, zmniejszenie ryzyka błędnych decyzji dotyczących stanu procesu (sterowania procesem), zdobycie umiejętności pozwalających na samodzielne prowadzenie analiz R&R oraz dogłębną interpretację wyników nastawioną na planowanie trafnych działań korygujących, poznanie efektywnej, empirycznej metody szacowania niepewności pomiaru, możliwość weryfikacji poprawności doboru środków pomiarowych, szczególnie dla zadań pomiarowych związanych z dużym ryzykiem kosztów niezgodności, zapoznanie się z możliwościami wspomagania komputerowego w zakresie analizy zdolności systemów pomiarowych – możliwość bezpłatnego uzyskania arkuszy obliczeniowych używanych w czasie szkolenia. ?

Adresaci

 • osoby odpowiedzialne za nadzór nad wyposażeniem kontrolno – pomiarowym, 
 • pracownicy izb pomiarów i laboratoriów pomiarowych, 
 • osoby odpowiedzialne za dobór przyrządów do kontroli wyrobu / nadzorowania procesu, 
 • pracownicy działów jakości / kontroli jakości, 
 • auditorzy wewnętrzni, auditorzy II strony (dostawców), auditorzy III strony (certyfikujący) – szczególnie wg wymagań ISO/TS 16949, 
 • osoby uczestniczące lub prowadzące projekty Six-Sigma (Green Belt, Black Belt). 

 

Zastosowanie

Analiza zdolności systemów pomiarowych stanowi istotne uzupełnienie okresowego sprawdzania / wzorcowania przyrządów. Pozwala ona na ocenę zdatności danego systemu pomiarowego do wykonywania zadania pomiarowego określonego przez: mierzoną właściwość (jej wartość, zmienność i tolerancję), umiejętności operatorów, warunki (zakłócenia) zewnętrzne oraz procedurę pomiarową. Wyniki analizy mogą przyczynić się do istotnej redukcji ryzyka reklamacji i kosztów braków dzięki identyfikacji systemów pomiarowych będących źródłem błędnych decyzji o zwolnieniu wyrobu (lub akceptacji procesu). Najczęściej stosowaną i najbardziej uniwersalną metodą oceny zdolności systemów pomiarowych jest analiza „R&R”. 
 

Opinie użytkowników

02-03.12.2019 r. "Duży nacisk na ćwiczenia praktyczne. Bardzo duża wiedza trenera w zakresie tematu szkolenia."
02-03.12.2019 r. "Merytoryka prowadzącego, dobre i fachowe podejście, dobra komunikacja z uczestnikami szkolenia."
02-04.10.2019 r. "Możliwość ćwiczenia na arkuszach wykorzystywanych w naszej firmie. Bardzo dobre przygotowanie materiałów potrzebnych do szkolenia."
02-04.10.2019 r. "Super przekazana wiedza, dobrze zainwestowany czas."
28-29.03.2019 r. "Bardzo dobre przygotowanie trenera do tematu. Bardzo dobre przykłady zastosowań praktycznych. Świetna komunikacja."
28-29.03.2019 r. "Bardzo dobra komunikatywność trenera z uczestnikami, wyjaśnienie wszystkich problemów i niejasności."
12-13.07.2018 r. "Merytoryczność wykładowcy, składnie (spójnie) przygotowane materiały."
12-13.07.2018 r. "Bardzo praktyczne szkolenie."
25-26.06.2018 r. "Bardzo doświadczony i komunikatywny trener."
14-15.12.2017 r. "Świetnie przekazany materiał szkoleniowy przez wykładowcę."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2250.00 zł netto
2767.50 zł brutto

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Senior Training Sales Specialist

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Training Realization Senior Specialist

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Chief Operating Officer

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Training Department Manager

Dokumenty do pobrania