Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
VA-VE-P

Analiza wartości dla procesu - Value Analysis

Uniwersalne narzędzia jakości

Cele szkolenia

?Metodyka doskonalenia procesów bazująca na założeniach Analizy Wartości (w odniesieniu do procesów biznesowych). Tok postępowania w metodzie PVA oraz zbiór narzędzi pomocniczych potrzebnych do skutecznej i efektywnej realizacji poszczególnych jej etapów (narzędzia klasyczne takie jak: diagram Pareto, drzewo funkcji, diagramy kosztów, macierzowa analiza danych, diagram PDPC, diagram strzałkowy, oraz nowoczesne: Voice of the Customer, benchmarking, metoda QFD). Wykład prezentujący zagadnienia teoretyczne metody, ćwiczenia z zastosowania PVA (wraz z narzędziami pomocniczymi) dla wybranych procesów.

Symbol szkolenia

VA-VE-P

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 65%

Czas trwania: 1 dzień po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Istota analizy wartości procesu

2. Zalety i sposób wykorzystania metody

3. Metodyka analizy wartości (etapy postępowania ze zbiorem klasycznych metod i technik pomocniczych

 

 • diagram Pareto
 • flowchart
 • drzewo funkcji
 • diagramy kosztów
 • macierzowa analiza danych
 • PDPC
 • diagram strzałkowy
4. Nowoczesne metody pomocnicze analizy wartości:
 • Głos Klienta   - Voice of the Customer
 • Benchmarking
 • Quality Function Deployment

 

5. Warsztaty polegające na dokonaniu analizy wartości dla wybranego procesu

6. Dyskusja i pytania

Ćwiczenia:

1. Zastosowanie PVA do udoskonalenia wybranego procesu (np. procesu wymiany dowodu osobistego w UM). Celem tego ćwiczenia jest praktyczne wykorzystanie metodyki PVA wraz ze zbiorem narzędzi pomocniczych. W ramach tego ćwiczenia zrealizowane zostaną następujące działania:

 

 • Wybór procesu do analizy
 • Charakterystyka wybranego procesu z wykorzystaniem flowchartu  
 • Wykorzystanie drzewa funkcji do analizy funkcji procesu
 • Wykorzystanie diagramów kosztów do analizy kosztów realizacji poszczególnych funkcji procesu
 • Projektowanie nowego rozwiązania (nowego procesu)
 • Ocena nowego rozwiązania

 

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:
1. Identyfikować zewnętrzne i wewnętrzne funkcje procesu
2. Analizować funkcje procesu w oparciu o zasady PVA 
3. W oparciu o analizę funkcji procesu tworzyć jego nową/usprawnioną wersję

Uczestnik dowie się:
1. Na czym polega i do czego można wykorzystać PVA
2. Jak wybierać procesy do analizy wartości
3. Jak zbierać informacje potrzebne do doskonalenia procesu  wykorzystaniem PVA
4. Jak dokonać charakterystyki procesu stanowiącej podstawę analizy.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Możliwość optymalizacji procesów dzięki analizie ich funkcji wynikających z potrzeb wszystkich interesariuszy.Możliwość zmniejszenia wadliwości procesów.Możliwość redukcji kosztów realizacji procesów dla wszystkich ich interesariuszy. 

Adresaci

 • Pracownicy odpowiedzialni za doskonalenie procesów i organizacji procesowej.
 • Kierownictwo średniego szczebla organizacji zorientowanych procesowo.
 • Liderzy projektów.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
To szkolenie nie ma zaplanowanych terminów

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania